24.06.2019 -

EU:sta merkittävää uutta työelämäsääntelyä

Perhevapaita sääntelevä ns. työelämän tasapainodirektiivi korvaa aiemman perhevapaadirektiivin. Sillä pyritään edistämään perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja naisten tasa-arvoa työelämässä. Direktiivi sääntelee myös uusina asioina EU-tason isyysvapaata ja omaishoitovapaata. Direktiivin mukaan työntekijällä on vastaisuudessa oikeus saada viisi päivää kalenterivuodessa vakavan lääketieteellisen syyn perusteella lähiomaisen hoitamiseen. Lähiomaisella tarkoitetaan lasta, vanhempia, puolisoa, kumppania tai samassa taloudessa asuvaa henkilöä. Direktiiviin sisältyy myös työntekijälle oikeus pyytää määräajaksi joustavia työjärjestelyjä.

Ns. työehtodirektiivi korvaa aiemman työehtojen todentamisdirektiivin. Uudessa työehtodirektiivissä lisätään ilmoitettavia työehtoja, supistetaan ilmoituksen antamisen määräaikoja ja laajennetaan ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaa. Lisäksi direktiiviin sisältyy uutta työsuhteen vähimmäisehtoja koskevaa pakottavaa sääntelyä. Direktiivillä pyritään parantamaan erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa ja työn ennakoitavuutta.

Lue lisää direktiivien sisällöstä ja kansallisesta täytäntöönpanosta EK:n sivuilta:
Uutta EU-sääntelyä perhevapaista ja työsuhteen vähimmäisehdoista