29.09.2020 -

Hyvin suunniteltu rakennus kestää aikaa ja muuntuu moneen

,

Turkulaisen arkkitehtitoimiston LPR-arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja ja arkkitehti Veera Rautaheimo kuvailee arkkitehdin olevan tilaajatahon kumppani, joka pitää langat käsissään.

– Arkkitehti on rakennushankkeessa yhteensovittaja: hankkeissa on mukana valtava määrä erilaisia tahoja ja tarpeita, joita tulee huomioida. Tilaajan lisäksi hankkeissa on kuultava erilaisia viranomaisia, eri alojen asiantuntijoita, urakoitsijoita, tavarantoimittajia, ja luotava kaikkien näkemyksistä toimiva synteesi. Kaikkien yhteistyön tulos vaikuttaa lopulta siihen, kuinka tyytyväinen rakennuksen loppukäyttäjä on, Rautaheimo tiivistää.

– Rakennetun ympäristön tulee olla viihtyisää, toimivaa, turvallista ja myös kaunista kaikille käyttäjille. Yhtälö ratkaistaan hyvällä suunnittelulla.

LPR-arkkitehdit on 70-luvun alussa perustettu arkkitehtitoimisto, jonka ominta alaa ovat julkisten rakennusten, toimitilojen, opetus- ja tutkimustilojen sekä seurakuntatilojen suunnittelu. Nykyään toimisto on keskittynyt erityisesti arvorakennusten peruskorjaukseen, tunnettuina kohteina esimerkiksi Helsingin Kaupunginteatterin ja Kansalliskirjaston peruskorjaukset. Uudisrakentamisen puolelta toimiston laajasti tunnettu ja tunnustettu hanke on ollut mm. Helsingin Musiikkitalo.

Kestävä suunnittelu avainasemassa

Muuttuvan maailman keskeiset haasteet näkyvät alalla. Omat vaateensa suunnittelutyölle asettavat niin työnteon uudet muodot, ilmastotavoitteet, energiatehokkuus kuin esteettömyyskin.

Muuttuvan maailman keskeiset haasteet näkyvät alalla. Omat vaateensa suunnittelutyölle asettavat niin työnteon uudet muodot, ilmastotavoitteet, energiatehokkuus kuin esteettömyyskin.

– Korjaus- ja täydennysrakentaminen tulevat kasvamaan ilmastotavoitteiden myötä. Erityisesti tilankäytön tehokkuuteen ja tilojen muuntojoustavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kestävää suunnittelua on, että rakennusta voidaan sen elinkaaren aikana hyödyntää tehokkaasti moneen tarkoitukseen, Rautaheimo painottaa.

Ratkaistavana on isoja kysymyksiä. Kuinka jo olemassa olevaan tiiviiseen kaupunkirakenteeseen saadaan toteutettua kestäviä, ympäristön ja asukkaiden tarpeet huomioivia ratkaisuja? Mitä tehdä tyhjiksi jääville kiinteistöille? Voiko vanhaa rakennusta uusiokäyttää vai pitääkö se purkaa? Yhtä lailla muuttotappiokunnissa asuville pitää taata toimiva ja viihtyisä ympäristö elää, asua ja tehdä työtä. Muun muassa näihin kysymyksiin arkkitehdit etsivät ratkaisuja juuri nyt.

Lisää rohkeutta, lisää palveluvientiä

Suomalaisella arkkitehtuurilla olisi merkittävästi vientipotentiaalia myös ulkomaille. Osaamista Suomessa kyllä on, mutta nykyisellään alan palveluvienti meiltä on vähäistä.

Kansainvälistyminen on kuitenkin mahdollisuus myös kehittää ja kasvattaa alaa. Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä meidän täytyy pysyä kehityksen kärjessä ja olla valmiina vastaamaan kilpailuun. Keinoiksi palveluviennin lisäämiseen Rautaheimo listaa kansainvälisiin arkkitehtuurisuunnittelukilpailuihin osallistumisen, viestintään panostamisen ja suomalaisen osaamisen esiin nostamisen sekä yhteiskunnan tuen alalle näissä pyrkimyksissä. Arkkitehdeistä on myös huutava pula, joten ala tarvitsisi lisää koulutuspaikkoja yliopistoihin.

Rautaheimo peräänkuuluttaa rohkeutta erityisesti julkiselta sektorilta, joka innovatiivisilla ja kansainvälisen uutiskynnyksen ylittävillä hankinnoilla voisi nostaa alaa ja Suomea esiin.

– Tarvitsisimme enemmän Helsingin keskustakirjasto Oodin kaltaisia isoja ja kansainvälisesti kiinnostusta herättäviä hankkeita ja arkkitehtuurikilpailuja. Päättäjiltä kaivataan rohkeutta ja näkemystä. Nyt on oikea aika panostaa laadukkaaseen suunnitteluun.

LPR-arkkitehdit Oy

  • turkulainen arkkitehtitoimisto
  • perustettu 1973
  • toimiston palveluksessa 19 ammattilaista
  • voittanut lukuisia palkintoja suunnittelukilpailuissa

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen tilaajaksi