12.05.2020 -

Ihmiset ja yritykset tarvitsevat uskoa tulevaan

Korona on iskenyt voimalla Suomeen ja olemme ryhtyneet poikkeuksellisiin mutta tarpeellisiin toimiin suomalaisten terveyden vuoksi. Kriisin hinta uhkaa nousta kovaksi, taloudellisesti ja inhimillisesti. Vaikutukset tuntuvat erityisesti palvelualojen yrityksissä, joissa arviolta 215 000 ihmistä joutuu lomautetuksi. Koronan aiheuttama taloudellinen isku edellyttää pikaisia toimia, jotta voimme estää konkurssiaallon ja uhkaavan työttömyyden työvoimaintensiivisillä palvelualoilla.

Kriisiä ratkaistaessa on katsottava samaan aikaan lähelle ja kauas, ja yhdistettävä voimamme. Tarvitsemme selkeät, turvalliset askelmerkit rajoituksista ulos ja talouden elpymiseen. Miten varmistaa, että finanssikriisin jälkeinen sukellus ei toistu?

Nyt tarvitaan tahtoa, johtamista ja kokonaisnäkemystä, jotta Suomi selviää. Tarvitsemme kaikkien panoksen siihen, että yhteiskunta saadaan mahdollisimman nopeasti auki ja talouden pyörät käyntiin turvallisesti.

Palveluyritykset ja koko elinkeinoelämä haluavat kaikin tavoin auttaa hallitusta ja viranomaisia, jotta yhteiskuntaa voidaan avata mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti terveyttä vaarantamatta. Ellemme pyri kriisistä ulos aktiivisesti, kasvaa hintalappu liian korkeaksi.

Keinoja on lukuisia, mm. laajempi testaus, altistuneiden tehokas jäljittäminen ja sairastuneiden hoitaminen, suojavälineiden käyttö sekä turvallisuutta edistävät työmenetelmät. Tässäkin työssä julkisen ja yksityisen sektorin aiempaa parempi yhteistyö on välttämätöntä. Muistetaan, että palvelualoilla on myös paljon yrityksiä, jotka ovat toimineet läpi kriisin normaalisti, työntekijöidensä ja asiakkaiden terveyttä turvaten. Näitä hyviä käytäntöjä kannattaa jakaa kaikille toimialoille.

On myös kysyttävä, onko hallintomme rakenne tilanteen ratkaisija vai hidastaja. Siiloille ja reviirikiistoille ei ole nyt aikaa. Tarvitsemme yhtenäisen tilannekuvan ja yhteiset tavoitteet, joihin kaikki tähtäävät.

Koronaepidemia voidaan kääntää inhimillisestä kärsimyksestä huolimatta positiiviseksi, yhdistäväksi tekijäksi Suomelle. Kaikki rajoitukset eivät ole vain valtion asettamia, vaan ne syntyvät myös meidän ihmisten mielissä. Siksi tarvitaan luottamusta ja näkymä siitä, missä vaiheessa turvallinen paluu työpaikoille ja normaaliin asiointiin on mahdollista. Tätä uskoa huomiseen valtiovalta, elinkeinoelämä ja kansalaiset voivat rakentaa yhdessä.

Yhteisen tavoitteemme tulee olla, että suomalaiset ihmiset ja yritykset ovat aiempaa vahvempia kriisin jälkeisessä ajassa.

Antti Vasara, puheenjohtaja
Tuomas Aarto, toimitusjohtaja
Palvelualojen työnantajat Palta

Mielipidekirjoitus on julkaistu ensimmäisenä Kauppalehdessä 30.4.2020.