15.12.2021 -

Kolme kysymystä alustataloudesta: Miten alustatalouden ratkaisut vastaavat työn murrokseen, Treamerin Peter Sazonov?

, ,

Alustatalouden tulee vastata muuttuneeseen työmarkkinaan, katsoo Treamer Oy:n toimitusjohtaja Peter Sazonov. Hän viittaa työnantajien haluun löytää todella nopealla aikataululla tarpeenmukaista, tilapäistä työvoimaa ja työntekijöiden valmiuteen kerätä ansioita vapaasti eri lähteistä. Kysyimme Sazonovilta kolme kysymystä alustatalouden kehityksestä ja mahdollisuuksista.

Sazonov yhtiökumppaneineen päätti vuonna 2015 perustaa online-työnvälitykseen keskittyneen digitaalisen alustan, Treamerin. Se kohtauttaa työnantajat ja työntekijät samalla alustalla ja tarjoaa esiseulottua työvoimaa vaihtuviin tarpeisiin erittäin nopeasti. Alusta vastaa työmarkkinoiden nykytilanteeseen, jossa työllistymisestä on tullut nopeatempoisempaa, lyhytaikaiset työsuhteet ovat normaaleja ja palkanmaksun jaksotus on lyhentynyt.

Työnvälitysliiketoiminnan lisäksi monet muutkin yritykset kehittävät omaa toimintaansa alustatalouden pohjalle. Paltan Digitaloudesta kasvua 2021 -tutkimuksen mukaan kasvuhakuisista palveluyrityksistä 61 prosenttia muun muassa tuottaa omaa lisäarvoa tai palvelua jollekin digialustalle, ja kaikista palveluyrityksistä vastaavaa liiketoimintaa on reilulla neljänneksellä. Digialustoihin liittyviä kehityshankkeita on käynnissä 28 prosentilla palveluyrityksistä.

Työ ja ansaintamallit muuttuvat nopeasti. Miten alustatalouden ratkaisut vastaavat työn murrokseen, Treamerin toimitusjohtaja Peter Sazonov?

”Alustatalouden ratkaisuilla pyritään luomaan skaalautuvia vaihtoehtoja erilaisille palvelukokonaisuuksille. Se mahdollistaa monen liiketoimintamallin uudistumisen. Oikeastaan alustat ovat näkemyksiä ja ehdotuksia markkinoille siitä, miten jokin asia voidaan tehdä uudella tavalla.

Uusien palvelumallien ja alustojen merkityksen kasvu kertoo, että työmarkkinoille halutaan osallistua uusilla tavoilla perinteisten lisäksi. Alustat kehittyvät yhdessä työelämän murroksen kanssa, eivät siten, että ne pyrkivät väkisin muuttamaan nykyistä ilman syytä. Mikään alusta ei menesty, ellei sille ole todellista tarvetta.

Työllistymis- ja ansaintamallit ovat muuttuneet radikaalisti 20 viime vuoden aikana. Samalla myös uusien työllistymisen mallien kysyntä on kasvanut. Urapolkuja määritellään uudelleen ja perinteiset ammattinimikkeet väistyvät. Kuka olisi ajatellut 2000-luvun alussa, että joku voi ansaita 100 000 euroa vuodessa tekemällä postauksia Instagramiin, 20 miljoona myymällä kryptovaluuttaa tai yli 3 500 euroa kuussa tekemällä töitä mobiilisovelluksen kautta?

Alustatalouden tulee vastata muuttuneeseen työmarkkinaan ja tarjota tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean, selkeän ja reilun tavan saattaa työnantajan ja työntekijän tarpeet yhteen.”

Alustatalous on ilmiönä uusi, ja sitä lähestytään usein uhkakuvien kautta. Millaisia hyötyjä alustataloudesta voi olla työnantajille ja -tekijöille?

”Tapa tehdä töitä ja vaadittavat taidot työelämässä menestymiseen ovat muuttuneet huomattavasti. Alustatalous pystyy luomaan uudenlaista hyvinvointia ja arvoa kaikille työmarkkinan osapuolille tarjoamalla enemmän nopeutta, joustavuutta ja läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi Treamerin markkinapaikka kohtauttaa työnantajat ja työntekijät samalla digialustalla ja tarjoaa tehtäviä ja tekijöitä tiheään tahtiin. Se vapauttaa työnantajat rekrytoinnin ja palkanmaksun rutiineista.

Työntekijöille keikat tuovat joustavan tavan työllistyä ja vähentävät työntekijän elämäntilanteesta tai vaikkapa taustasta johtuvia työllistymisen hidasteita. Työmarkkinoilla on myös paljon omien alojensa ammattilaisia, jotka haluavat työnantajansa tarjoamien työvuorojen lisäksi tehdä ekstrakeikkaa. Erityisen suosittu Treamerin sovellus on 25–30-vuotiaiden keskuudessa. He haluavat kerryttää lisäansioita nopeasti ja elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla.”

Treamerin visiona on kasvaa Euroopan suurimmaksi työnvälitysalustaksi vuoteen 2025 mennessä. Miten Suomeen voitaisiin saada enemmän kansainvälisiä digitaalisia menestystarinoita?

”Digitaaliset menestystarinat tarvitsevat oikeanlaisen ympäristön ja ihmiset rakentamaan niitä. Esimerkiksi startup-ekosysteemi Suomessa on kasvanut viime vuosien aikana ja olemme saaneet jo muutamia esimerkkejä siitä, miten muutamassa vuodessa voi rakentaa peräti miljardien arvoisen liiketoiminnan.

Tärkeää on oikeanlainen osaaminen. Menestyksekkäissä yhtiöissä työskennelleet henkilöt saavat arvokasta oppia siitä, miten menestys rakentuu ja mitä siihen vaaditaan sekä mahdollisesti perustavat uusia, entistä innovatiivisempia startupeja ja liiketoimintamalleja.

Suomen on tärkeää nopeuttaa uusien digi-innovaatioiden saamista markkinoille. Emme saisi sortua asioiden suunnitteluun ylivalmiiksi. Testaus- ja validointivaiheiden tulisi olla nopeampia ja tuotteet saada käyttöön pikaisemmalla aikataululla. Markkinat muuttuvat yhä kiihtyvällä vauhdilla, ja softan merkitys tulee kasvamaa todella paljon. Onneksi menestyksekkäiden alustayritysten kautta Suomen softaosaaminen paranee kaiken aikaa, ja kansainvälinen kilpailukykymme kasvaa. Uskon, että softan avulla tullaan löytämään ratkaisuja myös kaikista kriittisimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Kuten John F. Kennedy totesi puheessaan vuonna 1963: Skeptikot ja kyynikot, joiden näkemykset ovat rajoittuneet itsestään selviin tosiasioihin eivät voi mitenkään ratkaista maailman ongelmia. Tarvitsemme ihmisiä, jotka voivat unelmoida asioista, joita ei ole vielä koskaan ollut, ja kysyä: ’miksi ei’.

Teksti: Liisa Joensuu
Kuva: Treamer

Treamer Oy

Treamer harjoittaa työvoiman vuokrausta digitaalisella alusta, joka yhdistää suorittavan työn tekijät ja heitä etsivät yritykset.  Treamer-alustalla työvoimaa kaipaava yritys ilmoittaa vapaista tehtävistä ja saa niistä kiinnostuneiden henkilöiden todennetut käyttäjäprofiilit. Työn teettäjä voi halutessaan haastatella heitä sovelluksen kautta sekä palkata haluamansa henkilöt suoraan sovelluksella. Työnantajana toimii Treamer, joka huolehtii työnantajavelvoitteista ja maksaa alan yleisen työehtosopimuksen mukaisen palkan kerran viikossa.

Treamerin liikevaihto vuonna 2020 oli kaksi miljoonaa euroa ja vuonna 2021 se on kolme miljoonaa euroa

Yritys toimii Helsingissä ja Tallinnassa.

Tutustu yritykseen