07.12.2020 -

Logistiikan ilmastoedelläkävijät kokoontuivat virtuaaliseen pyöreän pöydän keskusteluun liikenne- ja viestintäministeriön kanssa

,

Elinkeinoelämän tavaralogistiikan toimijat sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajat kokoontuivat tänään 7.12. Paltan ja EK:n kutsumana keskustelemaan siitä, miten liikenteen päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, ja millaisia ilmastotoimia logistiikka-alan yrityksillä ja niiden asiakkailla on jo käytössään.

Tilaisuus käynnistyi Paltan logistiikan toimialapäällikön Petri Laitisen tervetulosanoilla sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan puheenvuorolla Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelusta. Sen jälkeen käytiin pyöreän pöydän keskustelua, jossa yritykset kertoivat ilmastotavoitteistaan sekä siitä, millaisia tavaralogistiikan päästövähennyskeinoja heillä on käytössään. Ilmastotoimenpiteitään avasi muun muassa DB Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi:

– Kuljetuksissa olemme jo pitkään käyttäneet jätteistä ja tähteistä valmistettavaa uusiutuvaa dieseliä. Kaikissa viime vuosina avatuissa terminaaleissa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Ympäristöystävällinen kuljettaminen edellyttää oikeansisältöistä ja oikea-aikaista tietoa, jotta täyttöasteita ja reittejä eli siis tehokkuutta voidaan optimoida. Digitaalinen prosessi mahdollistaa myös alustatalouden hyödyntämisen ja täysin paperittoman huolinnan. DB Schenkerin tavoitteena on olla logistiikka-alalla ympäristöasioiden ykkönen, sanoo toimitusjohtaja Petteri Nurmi DB Schenkeristä.

– Yritysten logistiikkaratkaisut voivat olla hyvin kauaskantoisia myös päästöjen kannalta. Valtion panostukset liikenneinfraan tukevat vähähiilistä logistiikka. Hyviä esimerkkejä ovat sisävesiliikenteen edistäminen Saiman kanavalla ja rataverkon sähköistämiset, kommentoi EK:n logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja johtaja Eero Hemming Yarasta.

Osallistujina oli hyvin laaja joukko yrityksiä, ja keskustelussa saatiin kattava kuva nykytilasta ja yritysten haasteista.

Kaikki keinot hyödynnettävä

Paltan Petri Laitinen muistutti puheenvuorossaan infran kehittämisen ja digitalisaation merkittävästä roolista liikenteen ja logistiikan päästöjen vähentämisessä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan keinovalikoimassa tulisi laajemmin huomioida liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämisellä ja digitalisaatiolla saatavat päästövähennykset.

– Liikennesektorille asetetut ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa ilman veronkorotuksia. Alan päästövähennykset koostuvat useista eri keinoista. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa olisikin tärkeätä huomioida kaikki keinot, joilla päästötavoitteet voidaan saavuttaa Suomen logistinen kilpailukyky turvaten, Laitinen kommentoi.

Virtuaalinen pyöreän pöydän keskustelu kytkeytyy liikenne- ja viestintäministeriön parhaillaan valmistelemaan Fossiilittoman liikenteen tiekarttaan. Sen tavoitteena on kartoittaa toimenpiteet liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tiekarttaluonnos julkaistaan näillä näkymin todennäköisesti vuodenvaihteen ympärillä.

Liikenne- ja logistiikka-alan toimijat julkaisivat kesällä oman tiekarttansa vähähiiliseen liikenteeseen. Tiekartta osoittaa, että tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä on mahdollista saavuttaa ilman veronkorotuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi on panostettava uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, vauhditettava autokannan uusiutumista, kehitettävä joukkoliikennettä ja muita kestäviä liikennepalveluita, edistettävä logistiikan digitalisaatiota ja parannettava liikenneinfrastruktuuria.

– Yritykset ovat pitäneet erityisesti esillä uusien teknologioiden, innovaatioiden ja kannusteiden roolia päästöjen vähentämisessä. Hienoa, että vuoropuhelu yritysten kanssa on tiivistynyt ministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelussa, kiittää EK:n johtavan asiantuntija Tiina Haapasalo.

Paikalla keskustelussa olivat liikenne- ja viestintäministeriöstä ministeri Timo Harakka sekä erityisavustaja Johanna Juselius. Yrityksistä mukana olivat Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi, VR-Yhtymän toimitusjohtaja Rolf Jansson, Suomen Kaukokiito Oy:n toimitusjohtaja Petri Angervuori, Yara Suomen logistiikkapäällikkö Eero Hemming, SSAB Europen logistiikkajohtaja Seppo Tervonen, Keskon johtaja Mika Salmijärvi ja VAASAN Oy:n logistiikkapäällikkö Hannu Nylander. Liittoja edustivat Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen, Logistiikkayritysten liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity uutiskirjeemme tilaajaksi