18.03.2024 -

Moderni autokoulu käydään ympäristöä säästäen

,

Autokoulujen päätavoitteena on liikenneturvallisuus, mutta nykyajan autokoulu toimii myös vastuullisesti ja ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset.

Kaukana ovat ajat, jolloin autokoulussa istuttiin luokassa, oppilaat käyttivät paperia ja kynää ja rattiin istuttiin kylmiltään. Jo vuosia sitten autokoulujen tilat alkoivat pienentyä, sillä teorian opiskelu ja teoriakokeen suorittaminen siirtyivät nettiin. Ensimmäiset ajotunnit puolestaan on jo pitkään koettu katujen ja maanteiden sijaan turvallisesti simulaattoreissa.

– Tekninen kehitys on helpottanut sekä autokoulujen toimintaa että oppilaiden opiskelua. Etäopiskelu ja simulaattorit tuovat suurta joustavuutta niin henkilöstön kuin oppilaiden ajankäyttöön. Ne tuovat myös säästöjä ja vähentävät ympäristövaikutuksia, sanoo Epic Autokoulun toimitusjohtaja Mia Lindström.

Myös autokouluun hakeutuminen ja kurssille ilmoittautuminen tapahtuu netissä. Palvelujen ja oppimisen siirtyminen digitaaliseen ympäristöön käynnistyi Epic Autokoulussa jo ennen koronapandemia alkua. Uusimpana teknologiana Epicissä on käyttöönotettu robotiikkaa ilmoittautumisten käsittelyyn. Oppilas aloittaa joustavasti silloin kun hänelle sopii, vaikka saman tien.

Elämä on parempaa pyörien päällä – varsinkin keväisin

Jos jokin sentään on tuttua vanhastaan, niin se, että erityisesti kevät herättää liikenteeseen haluavat. Epic Autokoulun slogan ”Life is better on wheels”

tuntuu syttyvän kuin lamppu erilaisia ajokortteja mielivien mielessä näihin aikoihin, kun aurinko taas näyttäytyy. Kysyntä on talven jälkeen valtavaa, Lindström tunnistaa. Hän kokee parhaillaan toista Epic-kevättään, sillä vappuna tulee täyteen vuosi toimitusjohtajana.

Lindström on ammattijohtaja. Hän aloitti kemianteollisuudessa, siirtyi sieltä terveydenhuollon sektorille ja edelleen nykyisiin tehtäviinsä. Epic Autokoulun ensimmäinen toimitusjohtaja oli yrityksen perustaja ja omistaja. Tämä kasvatti vuonna 2013 perustamansa yrityksen sadan toimipisteen ketjuksi. Menossa on uusien tuulien aika. Lindströmin tehtävänä on tehostaa valtakunnallisen ketjun toimintaa, luoda uutta kasvua ja kehittää palvelua entistäkin asiakaslähtöisemmäksi.

Jo aiemmissa tehtävissään Lindström oli oppinut ajattelemaan toimintojen kustannustehokkuutta, ja sitä hän pitää myös Epicin tukipilarina. Tärkeitä pilareita ovat myös turvallisuus, laatu ja vastuullisuus. Hän korostaa, etteivät ne saa olla vain sanahelinää.

– Ilman vastuullisuutta ei ole liiketoimintaa. Noudatamme ESG-periaatteita eli otamme toiminnassamme huomioon ympäristöasiat, kannamme  yhteiskuntavastuumme ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Teemme parhaillaan ensimmäistä vastuullisuusstrategiaamme, joka vie käytössä olleet ESG-periaatteet entistä vahvemmin osaksi toimintaa ja paremmin näkyviksi myös itsellemme ja asiakkaille.

– Nuoret asiakkaat ovat hyvin tiedostavia. Esimerkiksi liiketoiminnan eettisyys on heille tärkeää. Tuomme vastuullisia toimintatapojamme esille yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta: olemme esillä siellä, missä nuoret liikkuvat. Tuomme turvallisen liikkumisen asiaa esille eri yhteyksissä olemalla mukana nuorten yhteisöissä ja tapahtumissa.

Lähes puolet opetuksesta tapahtuu simulaattorilla

Epic etsii jatkuvasti keinoja, joilla se voisi vähentää autoilla tuotettavan liikenneopetuksen ympäristövaikutuksia. Yhtiö seuraa teknologioiden kehittymistä ja haluaa olla selvillä uusista innovaatioista. Esimerkiksi simulaattorit ovat vuosien varrella kehittyneet huimasti.

– Nykyisin lähes puolet opetuksesta tapahtuu simulaattorilla. Oppilas voi turvallisesti kokea erilaisia liikennetilanteita ja keliolosuhteita. Pimeässä ajaminen tulee tutuksi jo ennen auton rattiin menoa, samoin auton käyttäytyminen liukkaalla kelillä. Vaikka simulaattorien hankintahinta on korkea, ne mahdollistavat liikenneopettajien rajallisten resurssien käytön varsinaisessa ajo-opetuksessa ja lisäksi rataharjoittelun tarve on poistunut. Aiemmin oppilas saattoi suorittaa liukkaan kelin harjoittelun vain talvella, ja ulkoradoista koitui autokouluille kustannuksia. Nyt kurssin voi suorittaa simulaattorissa vaikka juhannuksena.

Simulaattorit luovat standardia opetukseen

Simulaattorit säästävät useissa eri kuluissa. Niissä on etävalvonta, ja valvomossa vuoroaan tekevän liikenneopettajan on mahdollista olla yhtaikaa usean oppilaan käytettävissä. Automatiikka ohjeistaa simulaattorissa istujaa kaiken aikaa, mutta jos tämä kaipaa erityistä apua, valvoja voi antaa ohjeita.

Kun harjoitusta on takana tarpeeksi, oppilas siirtyy oikeaan autoon ja aitoon liikenteeseen sekä saa opettajan viereensä.

– Simulaattorit standardisoivat hyvin perusopetuksen, sillä harjoitteet ovat kaikille samat ja ”ajoneuvo” on sama. Kun ajaminen aikoinaan aloitettiin suoraan opettajan kanssa, opetuksessa oli variaatioita opettajan henkilökohtaisen opetustavan ja eri autojen mukaan. Simulaattoreita hyödyntämällä oppilaille pystytään paremmin varmistamaan samat perusvalmiudet auton hallintaan ja liikennekäyttäytymiseen liittyen.

Autokoulun tien tulee olla yksisuuntainen: vastuullinen

Nykyajan autokoulu etenee toiminnassaan yksisuuntaisella tiellä, joka vie kohti kasvavaa vastuullisuutta ja yhä pienempiä ympäristövaikutuksia.

– Olemme simulaattoriuskovaisia. Niissä ajetaan noin 5000 tuntia kuukaudessa. Jos tämä kaikki tapahtuisi autoissa, ympäristövaikutus olisi suuri: ajokortin suorittaminen ajosimulaattorilla tuottaa keskimäärin 4400 grammaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä oppilasta kohden kuin kortin suorittaminen autolla ajaen.

Autokoululle riittää nykyisin pienikin tila, mikä vähentää niin vuokra-, sähkö- kuin lämmityskuluja. Tilaan ei tarvita edes jatkuvaa asiakaspalvelua, sillä sekin siirtyi verkkoon jo vuosia sitten. Sähkölukitus ja kameravalvonta huolehtivat siitä, että tilaan tullut tunnistetaan ja että tilassa on turvallista.

– Oppilaalle toimintatapa antaa vapautta ajankäyttöön. Hän voi tulla harjoittelemaan ajoa haluamaansa aikaan kello 8–20 välillä. Sisään pääsee  kaikkina päivinä paitsi sunnuntaisin.

Ajokorttilaki hidastaa vihreää siirtymää

Epicin vastuullisuustavoitteita hidastaa lainsäädäntö, jonka mukaan autokoulun tulee tarjota ajo-opetus oppilaalle joko automaattivaihteisella tai manuaalivaihteisella autolla. Perinteinen manuaalivaihteinen opetus mahdollistaa ajokortin, jolla saa ajaa niin manuaali- kuin automaattivaihteista autoa, mutta mikäli autokoulun suorittaa automaattivaihteisella autolla, annetaan ajo-oikeus vain automaatille.

– Olemme sidottuja polttomoottoriautoihin vaihteiston takia. Sähköautoissahan on automaattivaihteet, ja koska edelleen suurin osa oppilaista haluaa ajokorttinsa ilman rajoitteita, tapahtuu ajo-opetus edelleen pääosin manuaalivaihteisilla autoilla. Autokoulut ovat harvinainen toimiala, jonka vihreää siirtymää hidastaa lainsäädäntö: palvelua on tuotettava manuaalivaihteisella eli polttomoottorikäyttöisellä autolla.

Lindström uskoo, että vaihdos kokonaan automaattivaihteisten henkilöautojen kantaan kuluttajien keskuudessa kestää vielä tovin, sillä vasta osa koko Suomen autokannasta on sähköistä. Helsingissä ja Turussa kysyntä automaattivaihteisella autolla harjoittelemiseen kasvaa kuitenkin koko ajan, ja Traficomin uusimman tiedotteen mukaan jo joka 13. auto on ladattava.

Hyvin huollettu opetusauto on vanhanakin kelpo peli

Autokouluilla oli aiemmin tapana kilpailla mahdollisimman uudella ja hienolla kalustolla. Mia Lindströmin mielestä on ympäristöteko käyttää hyvin huollettuja autoja mahdollisimman pitkään sen sijaan, että kalustoa vaihdettaisiin uuteen kolmen vuoden välein.

– Olemme tehneet linjauksen, jonka mukaan hyvässä kunnossa olevia opetusautoja ei vaihdeta turhaan uusiin ja uudistamme niiden ilmettä esimerkiksi ajankohtaisilla teippauksilla, joista oppilaamme pitävät.

Polttomoottoriautoja on liikenteessä vielä pitkään, sillä uusien autojen tulee olla päästöttömiä vasta runsaan vuosikymmenen kuluttua. Itse ohjautuvat autot ovat vielä kehitteillä ja tulevat Suomen maanteille vasta erinäisten vuosien kuluttua. Kun ne liikenteeseen tulevat, ajokorttia tarvitaan edelleen, Lindström uskoo.

Todennäköisesti autonomisetkin autot pitää pystyä ottamaan tarvittaessa hallintaan. Tätäkin siirtymää on toki jännittävä visioida. Me tutkimme kiinnostuneina tekoälyratkaisuja, joilla voidaan tehostaa analyysejä ja toiminnan dataa. Autonomiseen ajamiseen siirtyminen edellyttää merkittävää määrää datan keräämistä ja analysointia, ja on mielenkiintoista pohtia, miten sitä olisi järkevää hyödyntää ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiaan liittyy.

Ikääntyvät kuljettajat tarvitsevat tukea

Suomen väestö ikääntyy, ja rattien takana istuu yhä vanhempia kuljettajia.

– Lääkärit lähettävät eri tilanteissa iäkkäitä kuljettajia meille ajokyvyn arviointiin. Terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuudet arvioida ajokykyä ja esimerkiksi reaktioherkkyyttä ovat rajalliset eikä ajokykyä voi laboratoriotutkimuksilla määrittää. Ajokyvyn arviointi on osa liikenneterveyden palveluitamme. Niissä meitä avustaa konsultoiva lääkäri. Ikääntyvä väestö tarvitsee jatkossa tukea liikkumiseen, sillä liikenne on koko ajan vilkkaampaa ja vaatii riittävän reaktiokyvyn lisäksi myös autojen uuden teknologian hallintaa.

Jos kuljettaja on epävarma taidoistaan, hän voi ottaa ajokykyä tukevaa koulutusta omatoimisesti. Ajokortilliset aikuiset ovatkin Epicille oma asiakasryhmänsä. Esimerkiksi taloudellisen ja ennakoivan ajon kursseista ovat kiinnostuneita sekä yksittäiset ihmiset että yritykset, jotka toivovat räätälöityjä kursseja työntekijöilleen.  

– Autokouluun voi tulla myöhemmälläkin iällä ja esimerkiksi elämäntilanteen mukaan. Paikkakuntaa vaihtavat ihmiset haluavat toisinaan ajaa liikenneopettajan kanssa uuden kaupungin haastavat paikat läpi. Tämä on tarpeen etenkin, jos ihminen on ajanut pitkään ja rajallisesti vain omia tuttuja reittejään.

Epic palvelee laajasti koko Suomessa Kemiöstä Kolariin. Asiakaskunnassa ovat kaikki ajokorttia tarvitsevat mopokortin ajajista raskaitten ajoneuvojen ammattikuljettajiksi aikoviin. Jälkimmäisiä kouluttaa Epic Ammattiliikennekoulutus. Epic toimii myös Puolustusvoimien ja eri viranomaisten koulutuskumppanina.

Epicillä on toimipaikkoja 110 ja se työllistää 220 ihmistä. Konsernin liikevaihto on noin 14,5 miljoonaa euroa. Yrityksen omistaa kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest.

Teksti ja kuva:  Liisa Joensuu