09.12.2022 -

Moskito Television: Tiiviimpi dialogi oppilaitosten ja yritysten välillä auttaisi sovittamaan tarpeet ja tarjonnan yhteen

, , ,

TV-tuotantoala on ala, joka opitaan ennen muuta tekemällä. Tie alalle aukeaa usein medianomin opintojen kautta. Medianomeja koulutetaan useassa ammattikorkeakoulussa Suomessa, ja opinnot kestävät noin neljä vuotta.

Opintoihin sisältyy myös työharjoittelua alan yrityksissä. Moskito Television -tuotantoyhtiössä harjoittelijoita on ollut useasta eri oppilaitoksesta ja eri tehtävissä. Harjoittelupaikkojen tarjoaminen ei kuitenkaan ole ainoa yhteistyömuoto. Vierailut työelämästä oppilaitoksiin ovat tärkeä osa yhteistyötä.

– Käyn vuosittain esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKissa vierailijaluennoitsijana esittelemässä alaa medianomiopiskelijoille, Moskito Televisionin toimitusjohtaja Riina Kullas kertoo.

Luennointiyhteistyö oppilaitosten kanssa on koettu molemmin puolin hyödyllisenä: yritys saa vietyä ajankohtaista tietoa alan sen hetkisestä tilanteesta ja markkinasta suoraan opiskelijoille ja vastuuopettajille, ja opiskelijat saavat arvokasta käytännön työelämätietoa ja suuntaa omille urasuunnitelmilleen. Myös kynnys puolin ja toisin ottaa yhteyttä madaltuu.

Tavoitteena työelämään valmentava koulutus

Haasteena opiskelijaharjoittelupaikkojen yhteensovittamisessa työelämään on alan projektiluonteisuus. Eri vuosina tuotantomäärät saattavat vaihdella paljonkin. Erityisesti loppu- ja alkuvuosi, jolloin koulujen opetussuunnitelmiin sisältyisi harjoittelujaksoja, ovat useasti tuotantojen suhteen hiljaista aikaa.

Moskito Televisionin operatiivinen johtaja Pauliina Koutala painottaakin tiiviimmän dialogin tarvetta tuotantoyhtiöiden ja koulutussuunnittelijoiden kesken.

– Haluaisimme kehittää yhteistyötä siihen suuntaan, että keskustelua harjoittelujaksojen sijoittamisesta voitaisiin käydä vastuuopettajien kanssa jo ennen kuin oppilaitokset lukitsevat harjoittelujaksot suunnitelmiinsa, Pauliina Koutala sanoo.

– Kaikki osapuolet hyötyisivät siitä, että opetussuunnitelmaa voitaisiin ketterämmin räätälöidä työelämän todellisia tarpeita vastaamaan. Tämä edellyttää, että tuotantoyhtiöt ja koulutusvastaavat käyvät aktiivista dialogia siitä, millaisia taitoja tarvitaan, mitkä asiat vastavalmistuneilla havaitaan olevan hyvin tai heikommin hallussa ja milloin harjoittelupaikkoja on tarjolla. Näin oppilaitokset pystyisivät huomioimaan näitä seikkoja vuosittaisia opetussuunnitelmia laatiessaan, Riina Kullas täydentää.

Kuinka syventää yhteistyötä? – Moskiton vinkit:

  • Yritykset: Tarjotkaa osaamistanne alan oppilaitosten käyttöön.
  • Oppilaitokset: Olkaa aktiivisesti yhteydessä yrityksiin. Kertokaa, millaisia koulutusohjelmia tarjoatte ja mitä ne pitävät sisällään. Räätälöikää opetussuunnitelmianne yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Moskito Television Oy on Suomen suurimpia TV-tuotantoyhtiöitä. Yhtiön suosittuja ohjelmia ovat mm. Yökylässä Maria Veitola, Tähdet Tähdet, Modernit miehet ja Farmi Suomi.

Oppilaitosyhteistyö

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja antaa vastauksia osaajapulaan. Lue lisää miten yritykset ja oppilaitokset kommentoivat ja kehittäisivät yhteistyötä.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä