19.01.2023 -

Ooppera ja Baletti: Opiskelijat ovat tärkeä osa työyhteisöä ja yhteiskuntavastuuta

, , ,

Suomen suurimmassa kulttuurilaitoksessa opiskelijat ovat tuttu näky. Ooppera ja Baletti tarjoaa harjoittelupaikkoja erikoisammatteihin opiskeleville ja TE-toimiston kautta alaa vaihtaville. Harjoittelijat ovat perinteikkäässä kulttuurilaitoksessa merkittävä resurssi, ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen on myös tärkeä osa yhteiskuntavastuuta.

– Harjoittelu johtaa usein tuntityöhön ja sitä kautta vakituiseen työsuhteeseen. Rekrytointi on molemmin puolin helpompaa, kun ihminen on jo työskennellyt meillä harjoittelijana, sanoo tarpeistonsuunnittelija Pipsa Keski-Hakuni Oopperalta.

– Harjoittelijat ovat meille tervetulleita ja meille on tärkeää ottaa heidät hyvin vastaan ja osaksi työyhteisöämme. Olemme saaneet opiskelijoilta hyvää palautetta harjoittelujaksoista, jatkaa lavastamon päällikkö Tapio Säkkinen.

Käytännössä yhteistyö toteutuu niin, että opiskelijat ovat työntekijöitä työntekijöiden joukossa ja osa työyhteisöä. Jokaisella opiskelijalla on talon sisältä ohjaaja, joka valvoo ja opastaa työtehtävissä. Oopperalla iso osa työntekijöistä on käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen, joten pätevä ohjaaja löytyy varmasti jokaiselle. Osastoilla pidetään tiimikokouksia, mm. lavastevalmistuksessa pidetään joka aamu lyhyt kokous, tuotantostartti, jossa käydään läpi jokaisen päivän tehtävät ja mahdolliset edellisen päivän haasteet. Läpi käydään myös harjoittelijan tehtävät siinä missä vakituisen työntekijänkin.

Vastuuopettaja käy keskustelun Oopperan kanssa siitä, mitkä ovat opiskelijan vahvuudet ja millaisiin tehtäviin häntä kannattaisi harjoituttaa

Toimiva oppilaitosyhteistyö vaatii erikoistuneella alalla hyviä suhteita oppilaitokseen. Selkeä etu on, jos tuntee vastuuopettajan ja hänen kykynsä ja tapansa ohjata harjoittelijaa. Harjoittelu lähtee opiskelijan lähtökohdista. Vastuuopettaja käy keskustelun Oopperan kanssa siitä, mitkä ovat opiskelijan vahvuudet ja millaisiin tehtäviin häntä kannattaisi harjoituttaa. Työ on monipuolista ja haastavaa kaikilla koulutustasoilla.

– Muutakin kuin pensselin pesua ja lattian harjaamista tettiläisillekin, sanoo Pipsa Keski-Hakuni.

Jos harjoittelija opiskelee ammattiin, suorittaa hän usein harjoittelujakson aikana myös 1–3 ammattiosaamisen näyttöä. Aina näyttöä ei voi suorittaa itsenäisesti; esimerkiksi lavasteet ovat suuria ja tehdään yhteistyönä. Tällöin opiskelija kuvailee osallistumistaan prosessiin valokuvin ja kirjallisesti.

Kansainvälinen työpaikka

Ooppera ja baletti on kansainvälinen työympäristö ja siksi sen on luontevaa olla mukana myös kansainvälisessä Erasmus-opiskelijavaihdossa.

– Erasmuksen iso etu on, että työntekijämme saavat kielikylpyä. Vastuuhenkilöillä työkieli on englanti, mutta monissa työntekijätehtävissä ei, joten harjoitus tekee hyvää. sanoo Tapio Säkkinen.

Oopperalla ja Baletilla on hyvä maine ulkomailla ja myös kansainväliset erasmusopiskelijat arvostavat siellä saatua työharjoittelukokemusta. Jotkut jäävät myös töihin Oopperaan tai muualle Suomeen.

Kokemukset sekä kotimaisesta että kansainvälisestä harjoittelusta ovat Oopperassa pääosin hyviä. Harjoittelijat tuovat mukanaan oppilaitoksista uusimmat trendit. Heidät otetaan mukaan myös mm. kehittämispäiviin, jotta uudet raikkaat ajatukset leviävät laajemmallekin työyhteisössä ja mahdollisesti kyseenalaistavat vanhoja toimintatapoja.

– Saamme tietää myös mitä hyvää työyhteisössämme on, sellaistakin mitä emme itse välttämättä enää huomaa, sanoo Pipsa Keski-Hakuni.

Oopperalla harjoittelu on palkatonta, paitsi oppisopimustyöntekijöille ja TE- toimiston kautta tuleville opiskelijoille, joille TE-toimisto maksaa korvauksen. Uusia oppisopimussopimuksia ei kuitenkaan enää tehdä. Korkealle arvostetusta yhteiskuntavastuusta huolimatta realiteetti on se, että palkkarahat täytyy kohdistaa osaaviin ammattilaisiin.

Oppilaitoksilta Ooppera toivoo riittävät valmiudet omaavia opiskelijoita. Oppilaitosten resursseja on vähennetty niin paljon, että perusosaamisen koulutus on vajaata ja joskus opiskelijat tulevat työpaikalle ilman riittävää osaamista, eikä työpaikalla voi aloittaa opettamista nollasta.

Opetusreformi aiheutti sen, että koulut joutuivat ulkoistamaan oppimisen työpaikoille. Tilanne on kestämätön ja epäreilu opiskelijoille.

– Opetusreformi aiheutti sen, että koulut joutuivat ulkoistamaan oppimisen työpaikoille. Tilanne on kestämätön ja epäreilu opiskelijoille, kun opiskelija A saa hyvän paikan, missä mestari opettaa paremmin kuin koulussa ja opiskelija B on paikassa, missä pääsee lakaisemaan lattiaa ja molemmat saavat samat valmistumispaperit, toteaa Tapio Säkkinen.

Oopperan ja Baletin vinkit muille oppilaitosyhteistyötä pohtiville yrityksille:

  • Kontaktoi ja tutustu oppilaitoksiin. Hyvät suhteet ja kumppanin tunteminen auttavat paljon.
  • Käy vierailulla oppilaitoksessa, niin saat tietää millaisia opiskelijat ovat ja millainen suhtautuminen on mm. työturvallisuuteen.
  • Pohdi millaisia harjoittelijoita tarvitset ja voit ohjata; ensimmäisen vuoden opiskelijoita vai pian valmistuvia.

Oppilaitosyhteistyö

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja antaa vastauksia osaajapulaan. Lue lisää miten yritykset ja oppilaitokset kommentoivat ja kehittäisivät yhteistyötä.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä