30.05.2023 -

Oppilaitosyhteistyöstä ratkaisuja osaajapulaan – tutustu yritysten ja oppilaitosten kokemuksiin

, ,

Osaaminen on Suomen menestyksen kestävä perustus. Pula osaajista on kuitenkin suuri kasvun este palvelualoilla toimiville yrityksille, ja työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista tulisi kehittää yhä ketterämmin koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla. Oppilaitosyhteistyö yritysten ja oppilaitosten välillä hyödyttää molempia osapuolia ja antaa vastauksia osaajapulaan. 

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi työharjoittelua, erilaisia työssäoppimisjaksoja, oppisopimuskoulutusta tai yhteistyötä opinnäytetöiden tekemisessä. Yhteistyötä tehdään myös hankkeissa, täydennyskoulutuksessa ja asiantuntijavierailuissa. 

Miten päästä alkuun oppilaitosyhteistyössä? 

  • Yhteistyölle kannattaa määritellä tavoitteet jo ennen yhteistyön aloittamista, jotta tiedetään, mitä halutaan saavuttaa ja minkälainen yhteistyökumppani sopii parhaiten.
  • Hyvät suhteet ja kumppanin tunteminen auttavat yhteistyön rakentamisessa. Esimerkiksi oppilaitosvierailut ovat yrityksille hyvä tapa saada tietää millaisia aloja ja opiskelijoita oppilaitoksessa on.  
  • Harjoittelijoille kannattaa etukäteen laatia perehdytyssuunnitelmat yrityksessä ja ottaa heidät alusta saakka osaksi työyhteisöä. 
  • Erilaiset trainee-ohjelmat ovat yksi vaihtoehto lisätä yhteistyötä ja kehittää työnantajamielikuvaa opiskelijoiden suuntaan. 

Paltan rooli on kannustaa jäsenyrityksiään ja oppilaitoksia sekä korkeakouluja yhteistyöhön osaamisen kehittämiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden takaamiseksi. Tavoitteena on tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteen ja antaa alusta tarinoille, onnistumisille ja haasteille, joita osaajapulan taklaaminen meiltä kaikilta vaatii. 

Kokemuksia ja vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön

Olemme koostaneet sivuillemme yritystarinoita sekä yritysten ja oppilaitosten kokemuksia ja vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön.

Tutustu aiheeseen lisää täällä