09.10.2023 -

Oppilaitosyhteistyötä lukion kanssa? – Ensi vuonna aloittava Konepajan lukio tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden

, , ,

Ensi syksynä Helsingissä aloittaa täysin uudenlainen lukio, jossa kaikkien opiskelijoiden opinnoissa painotuksena ovat verkostot ja työelämätaidot. Helsingissä Vallilan konepajan alueella toimiva lukio saa nimekseen Konepajan lukio. Mistä on kyse ja mitä tarjottavaa uudella lukiolla on yrityksille ja työelämälle? Haastattelimme Konepajan lukion verkostokumppanuuksista vastaavaa Eeva Korhosta.

Työelämän kanssa yhteistyössä on tavallisesti totuttu näkemään ammatillisia oppilaitoksia ja korkeakouluja, mutta ensi syksystä alkaen oppilaitosyhteistyökumppani voikin olla lukio.

– Konepajan lukion myötä myös lukiolaiset pääsevät laajemmin tutustumaan työelämään, pohtimaan omaa tulevaa työuraansa ja solmimaan työelämäkontakteja. Uudenlainen työelämää ja verkostoja painottava lukujärjestys antaa heille vahvat valmiudet toimia osana tiimejä ja verkostoja, Eeva Korhonen sanoo.

Opetussuunnitelma Konepajan lukioissa on sama kuin muissakin Suomen lukioissa, mutta opintojen toteutus poikkeaa osin totutusta. Neljänä päivänä viikossa lukio-opetus tapahtuu tavalliseen tapaan koululuokissa, mutta keskiviikkoisin perinteisten oppituntien sijaan opintoja tehdään työpaikoilla tai verkostokumppaneiden kanssa sovittujen materiaalien pohjalta.

– Kyse ei ole työharjoittelusta, vaan opintoihin kuuluvien taitojen ja asioiden omaksumisesta konkreettisten työelämäesimerkkien kautta, Korhonen painottaa.

Verkostokeskiviikkoina opiskelijat työskentelevät viiden hengen tiimeinä, joita ohjaa opettaja. Opiskelijoiden tehtävät tulevat oppilaitoksilta: oppiaineiden opettajat miettivät sopivan kokonaisuuden päivän aikana omaksuttavista asioista, ja sopivat kumppaniyritysten kanssa toteutustavasta. Vastuu opiskelijoista päivän aikana on opettajalla, ei yrityksellä.

Opiskelijat voivat esimerkiksi yhdistettynä äidinkielen, ruotsin ja englannin oppiaineiden kokonaisuutena tutustua yrityksen viestintämateriaaleihin ja eri tekstilajeihin työelämässä. Tai biologian tehtävänä tutustua hävikin vähentämiseen ravintolassa – matematiikkaakin tehtävään saadaan mukaan, kun opiskelijat tekevät raportin aiheesta ja miettivät itsekin tapoja vähentää hävikkiä. Ihannetapauksessa myös verkostokumppanina oleva yritys saa opiskelijoiden raporteista itselleen uusia ajatuksia.

Työelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet

Parhaillaan käynnissä on uuden lukion markkinointi 9.-luokkalaisille, jotka ensi kevään yhteishaussa hakevat toisen asteen opintoihin. Samalla Konepajan lukio kartoittaa jo nyt kiinnostuneita verkostokumppaneita. Palvelualojen työnantajat Palta on jo mukana yhtenä kumppanina ja kannustaa myös jäsenyrityksiään mukaan.

– Näemme tässä uuden ison mahdollisuuden kasvattaa työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Oppilaitosyhteistyö on todella tärkeää, jotta työelämän tarpeet ja tulevaisuuden osaajat saadaan kohtaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Paltan elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Milka Kortet sanoo.

 – On tarpeellista, että myös lukiolaiset saavat työelämäkokemuksia tulevan ammatinvalintansa tueksi. Nuoret kaipaavat myös näkymää siihen, millaisia valmiuksia työelämässä tarvitaan. Parhaimmillaan lyhyt kurkistus työelämään voi rohkaista nuorta uralle, joka aiemmin ei ole tullut edes mieleen ja tuoda motivaatiota kouluaineiden opiskeluun, kun teoria-aineiden käytölle löytyy perusteet todellisesta työelämästä, Kortet jatkaa.

– Minuun saa mielellään olla yhteydessä ja kysellä lukion toiminnasta ja suunnitelmistamme lisää. Otamme mieluusti myös erilaisia verkostopäivien toteutusideoita vastaan ja niitä voi hyvin antaa, vaikka ei vielä verkostokumppaniksi olisikaan lähdössä, Eeva Korhonen sanoo.

Verkostokumppaniksi ryhtyäkseen yrityksen tai organisaation ei tarvitse sijaita pääkaupunkiseudulla, sillä etäyhteyksillä toimiminen on tätä päivää ja kumppaniksi voi tulla mistä päin Suomea tahansa. Tärkeintä on innostus ja halu olla mukana kehittämässä oppilaiden taitoja työelämässä tarvittavaan suuntaan.

Lisätietoa