15.12.2020 -

Palta selvittää palvelualojen hiilikädenjälkivaikutuksia

Palta on aloittanut yhdessä Gaia Consultingin kanssa projektin, jonka tavoitteena on selvittää kokonaiskuvaa valikoitujen yksityisten palvelualojen hiilijalanjäljestä sekä kartoittaa alojen hiilikädenjälkivaikutuksia.

– Palveluilla on kasvava rooli yhteiskunnan päästöjen pienentämisessä ja resurssitehokkuuden nostamisessa niin Suomessa kuin kansainvälisesti, mutta aihetta on selvitetty vasta vähän. Selvityksen avulla saamme paremman kokonaiskuvan palvelualojen nykytilasta ja päästövähennyspotentiaalista tulevaisuudessa, elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki Paltasta sanoo.

Yksityisten palveluiden osuus Suomen taloudessa on merkittävä, sillä ne muodostavat yli 40 prosenttia BKT:stä ja kolmanneksen viennin arvosta. Myös valtaosa kasvuyrityksistä toimii palvelualoilla.

– Palvelut ovat ratkaiseva osa muutosta kohti vähähiilisyyttä, sillä palvelujen kasvu ja aineeton arvonluonti ovat ilmaston näkökulmasta kestävällä pohjalla. Palveluvaltaistuminen ja kiertotalous, jossa omistamisen sijasta käytetään palveluita, vahvistavat kestävää kasvua entisestään. Me Paltassa haluamme yhdessä jäsenistömme kanssa olla entistä vahvemmin mukana luomassa ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi, Rauhamäki toteaa.

“Palvelut ovat ratkaiseva osa muutosta kohti vähähiilisyyttä.”

– Suomen hallituksen asettama hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu jo toimialakohtaisia hiilitiekarttoja, joissa lasketaan päästöjen nykytila sekä kartoitetaan tehokkaimmat toimet päästöjen vähentämiseksi. Olemme saaneet olla mukana asiantuntijana ja tekijänä useissa näissä – nyt iloksemme myös Paltan kumppanina kartoittamassa palvelualojen hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä. Työ tuottaa yrityksille aineksia erottua, tunnistaa uusia ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä sekä kehittää uutta liiketoimintaa, kuvaa hankkeesta vastaava projektijohtaja Pekka Pokela Gaiasta.

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun aikaansaamaa päästövähenemää ulkoisissa sidosryhmissä, esimerkiksi asiakkailla. Paltan teettämässä ja Gaian toteuttamassa selvityksessä tarkastellaan seuraavia yksityisiä palvelualoja: informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut sekä hallinto -ja tukipalvelut. Selvitys valmistuu kevään 2021 aikana.

Liikenne- ja logistiikka-alan hiilijalanjälkeä ja keinoja päästövähennyksiin on jo selvitetty Suomessa, ja niistä voi lukea lisää muun muassa toimialan tiekartasta.

  • Palta tukee EU:n ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteita ja on sitoutunut työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Lue lisää Paltan ilmastolinjauksesta.

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity uutiskirjeemme tilaajaksi