10.12.2019 -

Paltalainen tutuksi: Jari Konttiselle digitalisaatio on lobbarin arkea ja biisien tekoa

Miten vahvistetaan palveluyhteiskunnan syntyä ja luodaan parhaat edellytykset sitä tukevalle digitalisaatiolle? Työ muuttuu, mutta mitä se vaatii tekijältään? Näitä kysymyksiä ratkoo työssään joulukuun paltalainen, elinkeinopolitiikan asiantuntija Jari Konttinen.

Digitalisaatioon, innovaatioihin ja osaamiseen erikoistuneena asiantuntijana hän työskentelee Paltan avaintavoitteiden eteen eli muun muassa palveluviennin ja digitaalisen liiketoiminnan edistämiseksi. Työhön kuuluu esimerkiksi lainsäädäntötyön seurantaa ja vaikuttamista siihen, millaisilla keinoilla päätöksentekijät edistävät tai sääntelevät digitalisaatiota.

– Laajaan kenttään kuuluu niin julkisen sektorin palveluiden digitalisointi, datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä kehitys, viestintäpolitiikka kuin erilaisten digitalisaatiohankkeiden ja -ohjelmien edistäminen palvelualojen näkökulmasta, Jari kertoo työstään.

 Lobbauksella on joskus vähän huono kaiku, mutta se on tärkeää, avointa ja pitkäjänteistä työtä, joka kuuluu olennaisena osana demokratiaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa Paltan kantojen hahmottelua, näkemysten keräämistä jäsenyrityksiltä sekä virkamiesten, poliitikkojen ja asiantuntijoiden tapaamista ja viestintää eri kanavissa. Eli perinteistä lobbausta. Tavoitteisiin päästään harvoin yhden ihmisen työn tuloksena ja useimmiten oma panos onkin lopulta osa suurempaa maaliin johtanutta kokonaisuutta.

– Lobbauksella on joskus vähän huono kaiku, mutta se on tärkeää, avointa ja pitkäjänteistä työtä, joka kuuluu olennaisena osana demokratiaan, valtiotieteilijä toteaa.

Paltassa vuodesta 2017 työskennelleelle Jarille Eteläranta 10 on talona tuttu, sillä hän työskenteli aiemmin samojen teemojen parissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa.

Mikä on menestysresepti yritysten kasvulle ja edelläkävijyydelle?

Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti palvelualoihin ja se asettaa uusia haasteita niin työntekijöille kuin yrityksen johdolle. Liiketoimintamallit muuttuvat, kilpailijat voivat tulla toiselta toimialalta tai maan rajojen ulkopuolelta.

– Yritykset, joissa digitaalisuus on jo osa arkea ovat kasvu-uralla, on kyse sitten johtamisesta tai työn sisällöistä, Jari pohtii.

Palveluiden kasvu edellyttää ehdottomasti vahvaa digitalisaation hyödyntämistä. Myös asiakkaiden odotukset palveluita kohtaan muuttuvat hurjaa vauhtia.

– Kukaan suomalainen ei varmaan haluaisi siirtyä esimerkiksi pankkipalveluissa takaisin aikaan, jolloin asiat hoidettiin konttorissa. Palvelujen täytyy olla tarjolla 24/7 ja niissä kanavissa mitä ihmiset ovat tottuneet muutenkin käyttämään. Nyt näyttää vahvasti siltä, että kaikkien palveluiden on oltava saatavilla mobiilisti, eli asiat täytyy saada hoidettua taskussa löytyvällä älypuhelimella.

Myös Paltan strategiassa digitaalisuus on nostettu tärkeään rooliin. Siksi Jari kokeekin työnsä merkitykselliseksi. Paltan yritysedustajista koostuva digityöryhmä toimii tukena ja tekee tärkeää työtä jakaessaan kokemuksiaan ja hakiessaan ratkaisuja digitalisoitumisen solmukohtiin.

Kukaan suomalainen ei varmaan haluaisi siirtyä esimerkiksi pankkipalveluissa takaisin aikaan, jolloin asiat hoidettiin konttorissa.

– Suomessa digitalisaatio on hyvässä vauhdissa kansainvälisesti mitattuna. Silti parantamisen varaa on niin julkisissa palveluissa kuin yritysten toimissa. Lisäksi huomiota on erityisesti kiinnitettävä niihin vaikutuksiin mitä digitalisaatio tuo esimerkiksi työmarkkinoille. Tässä on paljon tekemistä ja se sopii Paltalle vahvana työmarkkinatoimijana hyvin, Jari toteaa.

Vapaa-aikansa Jari viettää mieluiten tyttärensä kanssa touhuten. Aktiivinen mies harrastaa myös musiikkia. Tämä tarkoittaa biisien ja biittien tekemistä ja miksaamista tietokoneella ja joskus myös kitaran ja basson soittelua. Myös sisältöpalvelut ovat arjessa vahvasti läsnä.

– Paljon, ehkä välillä liikaakin, tulee katsottua myös Netflixiä ja HBO Nordicia, Jari tunnustaa.

Mutta mikäs siinä, palvelut ovat tulleet arkeemme jäädäkseen.

Jarin valinnat – näistä en luovu:

  1. Sisältöpalvelut, kuten Netflix ja HBO

  2. Musiikinteko

  3. Tyttären kanssa touhuilu

     

Seuraa Jaria twitterissä: @jarikonttinen

Paltan henkilöstön kuulumisia löydät sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #paltalainen.