02.01.2020 -

Paltalainen tutuksi: Lauri Vuoren työssä korostuvat tutkijan uteliaisuus, numerotarkkuus ja tarinankerronta

Ekonomisti Lauri Vuori liittyi paltalaisten joukkoon elokuussa 2019. Helposti lähestyttävä ja sosiaalinen Lauri on löytänyt nopeasti oman paikkansa tiiviissä työyhteisössä. Syksyllä alkanut liittokierros neuvotteluineen on erityisesti korostunut Laurin työtehtävissä ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Paltassa Laurin vastuulle kuuluvat työmarkkinoiden ja taloudellisen toimintaympäristön seuranta sekä työmarkkinapoliittisen toiminnan tukemiseen liittyvät analyysi- ja kustannuslaskentatehtävät.

– Tulin Paltaan Pellervon taloustutkimus PTT:stä, missä työskentelin ekonomistina erikoistuen asumisen ja aluetalouden tutkimukseen sekä työmarkkinakysymyksiin. Myös talouden ennustaminen ja ennusteiden kehittäminen olivat osa työnkuvaani. PTT:ssä olin aloittanut työt suoraan valmistuttuani valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta. Numerotarkkuus puolestaan iskostui selkärankaan toimiessani opiskeluvuosien kesinä taloushallintotehtävissä Keskolla, Lauri kertoo työhistoriastaan.

Matemaattisesti lahjakkaan Laurin suunnitelmissa lukion jälkeen olivat ensin kauppatieteen opinnot, mutta lopulta pääaineeksi valikoitui taloustiede. Uravalinta tuntuu oikealta, ja seuraava etappi onkin jatko-opintojen saattaminen loppuun ja väitöskirjan kirjoittaminen valmiiksi.

Taloustietämyksen lisääminen ja taloudellisten ilmiöiden ymmärrettäväksi tekeminen ovat Laurin keskeisiä tavoitteita.

Tietoa on tarjolla valtavasti ja sen määrä kasvaa jatkuvasti.

– Tieto on paljon myös viestimistä. Tiedon kerääminen tutkijankammioon haudattuna ei enää ole nykypäivää, vaan tietoa pitää osata tulkita, etsiä syy–seuraussuhteita ja kertoa näiden pohjalta taloudellisista ilmiöistä ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. Näen ekonomistin työn yhdistelmänä tutkijan uteliaisuutta, kirjanpitäjän numerotarkkuutta sekä tarinoiden kerrontaa.

Lauri tunnetaan myös innokkaana twiittaajana. Taitoa vaatiikin tiivistää asian ydin Twitterin sallimaan 280 merkkiin.

– Tietoa on tarjolla valtavasti ja sen määrä kasvaa jatkuvasti. Asiantuntijoilla on haastava ja vastuullinen rooli tiedon välittämisessä ja olennaisen sisällön tiivistämisessä, Lauri pohtii.

Entäpä työyhteisö, kuinka olet Paltassa viihtynyt?

– Täytyy sanoa, että täällä Paltassa on todella hyvä ja innostava työilmapiiri sekä työkaverit. Työmarkkinatoimintaa pääsee Paltassa seuraamaan läheltä, ja tietysti tänä syksynä alkanut neuvottelukierros on pitänyt kiireisenä. Työni on pitänyt sisällään talouden seurantaa taloudellisten lähtökohtien raamittamiseksi, talouskatsausten laatimista ja esittelyä sekä kustannuslaskentaa neuvotteluiden tueksi.

Laurin valinnat – näistä en luovu:

  • Twitter

  • Kahvi

  • Jalkapallo

Seuraa Lauria Twitterissä: @LauriVuori

Paltan henkilöstön kuulumisia löydät sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #paltalainen.