08.10.2019 -

Paltalainen tutuksi: Pääekonomisti Martti Pykäri on tiimipelaaja

Ekonomisti-nimikkeellä voi tehdä monenlaisia tehtäviä ja erikoistua hyvinkin erilaisiin talouden osa-alueisiin. Paltan pääekonomistina toukokuussa aloittaneen Martti Pykärin tausta on makrotaloustilastoihin ja kansantalouden tilinpitoon liittyvissä tehtävissä. Paltassa Martti johtaa tietopalveluryhmää, jossa hän vastaa tiedonkäytöstä osana elinkeino- ja työmarkkinapoliittista vaikuttamista.

– Toimenkuvaani kuuluu taloudellisen toimintaympäristön analysointi, suhdannekuvan ylläpito sekä työmarkkinatoiminnan analyysitehtävät. Työ sisältää paljon tilastojen seurantaa ja tietoaineistojen kehittämistä, Martti kuvailee. 

Aikoinaan opiskelupaikkaa hakiessaan Martilla oli mielessä monta vaihtoehtoa, eikä opiskelusuunnan valinta tuntunut heti selkeältä. Valinta osui lopulta kansantaloustieteeseen sen laaja-alaisuuden vuoksi.

– Ajattelin, että kansantaloustiede antaa hyvät eväät monenlaisiin tehtäviin, ja niin on myös ollut.

Tilastokeskuksessa tehty graduharjoittelu venähti lopulta viisi vuotta kestäneeksi viraksi. Sinä aikana Martti hankki Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon yksikössä laaja-alaista työkokemusta erilaisissa makrotaloustilastoihin liittyvissä tehtävissä pääpainon ollessa rahoitustilinpidossa ja julkisen talouden tilastoinnissa.

Kokemuksen karttuessa Martti kiinnostui kansainvälisistä tehtävistä ja päätti hakea Euroopan keskuspankkiin.

– Muistan kun lähdin sunnuntaiyönä Frankfurtiin ja menin suoraan aamulla valintakokeen viimeisen vaiheen testeihin. Pian tulikin muutto Saksaan, missä vietin kolme vuotta, Martti muistelee.

Euroopan keskuspankissa vietetyistä vuosista tuli nuorelle miehelle kaikessa opettavaisuudessaan kullanarvoiset. Työ EKP:ssa painottui makrotaloustilastoyksikössä erityisesti sektoritilinpitoon liittyviin tehtäviin.

Toisin kuin monesti ehkä luullaan, ekonomistin työ on paljon muuta kuin pelkkää yksinäistä tilastodatojen työstämistä.

– Työhön kuului muun muassa euroalueen tilastoaggregaattien laadintaa sekä paljon erilaisia projekteja ja yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden ja asiantuntijatyöryhmien puitteissa. Työskentelin nimikkeellä economist-statistician, joka vitsin mukaan tarkoittaa ekonomisti miinus tilastotieteilijä.

Saksassa töitä tehtiin alan johtavien asiantuntijoiden kanssa, joka opetti Martille paljon, kuten myös hyppy kansainväliseen työkulttuuriin. Martti kertoo viihtyneensä Saksassa hyvin, vaikka kilpailu oli kovaa, töitä paiskittiin paljon ja vaatimustaso oli erittäin korkealla.

Työ Etelärannassa tuo uutta näkökulmaa

Kolmen vuoden jälkeen paluu Suomeen kutsui. Kotiin palattuaan Martti aloitti Valtiontalouden tarkastusvirastossa finanssipolitiikan valvonnassa. Pian Martti kuitenkin huomasi kaipaavansa uudenlaisia haasteita ja halusi laajentaa työnsä näkökulmaa. Niin hän siirtyi Paltaan toukokuussa 2019. Työ Paltassa on Martin mukaan tuonut kaivattua uutta.

– Palvelualat ovat monella tapaa murroksessa: palveluvienti kasvaa vauhdilla, digitalisaatio etenee ja yhä useampi palveluyritys toimii kansainvälisillä markkinoilla. On etuoikeus saada nähdä muutos aitiopaikalta.

Työtä ohjaa luonnollisesti jäsenlähtöisyys ja painopiste on siirtynyt tiedon tuottajasta tiedon hyödyntäjäksi. Toisaalta myös työn kohderyhmä on aiempaa monipuolisempi. Edellisissä tehtävissä talouteen liittyvät keskustelut käytiin lähinnä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Nykyisin tietoa saatetaan laajemman yleisön saataville. Tämä asettaa Martin mukaan työlle myös uudenlaisia odotuksia.

– Numeeriseen aineistoon ja tilastotekniseen jargoniin tottuneena jatkuvana haasteena on asioiden ymmärrettävä mutta silti riittävän tarkka kommunikointi. Vastaavasti esimerkiksi kansainvälisissä asiantuntijayhteyksissä puhutaan usein pelkin tilastokoodein, jotta varmasti tiedetään mitä tarkoitetaan.

Digitaalisuus muuttaa myös tietopalveluita

Digitalisaatio näkyy Martin mukaan yhä enenevissä määrin myös ekonomistin työssä. Laskentatehon kasvu on tehostanut ja automatisoinut tiedonkäsittelyä. Itseoppivat algoritmit tulevat aikanaan viemään tiedon tuotannon uudelle tasolle. Ekonomistin työssä tämä tarkoittaa manuaalisten työvaiheiden vähenemistä, jolloin aikaa jää varsinaiselle ydintyölle, tiedon analysoimiselle.

– Datamäärän kasvu tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Valtavien tietomäärien äärellä pitää aina muistaa kysyä, mistä tämä tieto kertoo ja  mitä sillä tulisi tehdä.

Martti nauttii työssään tehtävien monipuolisuudesta ja laaja-alaisuudesta.

– Toisin kuin monesti ehkä luullaan, ekonomistin työ on paljon muuta kuin pelkkää yksinäistä tilastodatojen työstämistä. Työ edellyttää asioiden mittaluokkien hahmottamista sekä taitoa tunnistaa ja poimia kokonaisuuden kannalta olennainen ja merkityksellinen, Martti toteaa.

Vapaa-ajalla toimistotyö saa vastapainoa jalkapallosta.

– Olen urheillut koko ikäni ja erityisesti pallopelit ovat vetäneet puoleensa. Joukkuelajit ovat myös hyvä tapa tutustua erilaisiin ihmisiin. Saksan vuosistakin mieleeni on jäänyt paikallisessa jalkapalloseurassa pelaaminen. Se oli hieno tapa saada uusia ystäviä ja tutustua paikalliseen elämään, Martti muistelee.

Näistä en luovu: Martin valinnat

  • jalkapallo, jota pelaan myös kahden poikani kanssa

  • saksalainen pils

  • äänikirjat

     

Seuraa Marttia Twitterissä: @MPykari