04.03.2020 -

Paltalainen tutuksi: Palvelualojen edistäminen on ollut Kaj Schmidtille selkeä uravalinta

Kipinä juristin uraan syttyi jo varhain, kouluaikana.

– Äidin jälkeen tehtiin perunkirjoitus lakimiesten avustuksella. Ajoimme asianajajan hienolla Jaguarilla kotoa mökille ja uravalinta oli tehty.

Oikeustieteen opintojen jälkeen vuorossa oli varusmiespalvelus, jonka jälkeen ura Pääesikunnan sotilaslakimiehenä käynnistyi. Pääesikunnasta tie vei esittelijäksi puolustusministeriöön ja sitä kautta auskultoimaan Helsingin käräjäoikeuteen.

Julkishallinnon tehtävät vaihtuivat yksityissektoriin vuonna 1990, jolloin Kaj siirtyi asiantuntijaksi Työnantajain Yleiseen Ryhmään. Ryhmän palvelu- ja erityisalojen osastosta muodostettiin oma liitto, Palvelualojen Toimialaliitto vuonna 1992.

– Palvelualojen Toimialaliitossa toimin eri tehtävissä, viimeiseksi liiton toimitusjohtajana Paltan perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen saakka vuonna 2011. Paltassa olen vastannut mm. logistiikkaryhmän toiminnasta, ja toukokuusta 2019 lähtien vastuulleni siirtyi koko Paltan työmarkkinatoiminta.

Aito kiinnostus palvelualoihin ja jäsenyritysten tukemiseen

Ei ole sattumaa, että Kaj’n työura keskittyy juuri palvelualoihin.

– Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, mutta palvelualoja edustava liitto on ollut minulle selvä valinta. Olen nähnyt, että palvelualat kehittyvät jatkuvasti ja niiden merkitys koko yhteiskunnan kannalta on jatkuvassa kasvussa. Siksi olen halunnut omalta osaltani olla mukana viemässä palvelutaloutta eteenpäin.

– Liitossa työskentelyn parhaita puolia on ollut mahdollisuus päättää hyvin itsenäisesti töiden järjestelystä. Paltan henkilöstö on aktiivista, ammattitaitoista ja osaavaa, mikä on vahvuutemme. Aina löytyy joku, jonka kanssa voi keskustella, saada uusia näkökulmia tai vahvistusta omalle näkemykselleen. Periaatteemme on, että ketään ei jätetä yksin hoidettavien asioiden kanssa, Kaj kertoo.

Työn suola on Kaj’n mukaan yhteistyö eri aloilla toimivien jäsenyritysten edustajien kanssa.

– Mikään ei ole hienompaa kuin tyytyväinen jäsen, sen eteen on palkitsevaa tehdä työtä. Yhtä olennaista tässä työssä on luoda ja ylläpitää hyvät ja luottamukselliset suhteet myös ammattiliittojen neuvottelijoiden kanssa. Se luo mahdollisuuden vaikeidenkin asioiden käsittelyyn asiallisissa merkeissä. Täytyy myöntää, että luottamusta on onnistuttu rakentamaan puolin ja toisin ja yhteistyö on ollut sen mukaisesti erinomaista.

Tiiviin työtahdin vastapainona Kaj painottaa terveydestä huolehtimisen tärkeyttä. Kaj itse ylläpitää hyvinvointiaan liikkumalla säännöllisesti. Akkuja lataa tehokkaasti myös yhdessäolo perheen kanssa ja etenkin rentoutuminen kesämökillä.

Näistä en luovu – Kaj’n valinnat:

  1. Lasten ja lastenlasten tukeminen kaikissa elämän vaiheissa
  2. Liikuntaharrastukset, esim. kävely, tennis ja golf
  3. Matkailu perheen ja ystävien kanssa

Seuraa Kaj’ta twitterissä: @kajschmidt6

Paltan henkilöstön kuulumisia löydät sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #paltalainen.