17.05.2019 -

Paltan lausunto hallitusohjelmaneuvotteluihin

Palta antoi 17.5.2019 lausunnon hallitusneuvottelujen Elinvoimainen Suomi -neuvotteluryhmälle. Korostimme lausunnossamme palvelujen merkitystä Suomen taloudelle, työllisyysasteen nostamiselle ja viennin kestävälle kasvulle.

Merkittävä osa suomalaisesta hyvinvoinnista ja viennin kestävästä kasvusta syntyy palveluista.
Yksityisille palvelualoille on syntynyt 2000-luvulla yli 300 000 uutta työpaikkaa. Verkottuneessa
taloudessa kilpailukykyiset palvelut luovat kasvua kaikille toimialoille. Palveluiden työllistäminen
jatkuu Suomessa suhdannevaihteluista huolimatta, kunhan huolehdimme kasvun edellytyksistä.
Kasvun tukeminen edellyttää valtiolta toimialaneutraalia elinkeinopolitiikkaa.

Voit lukea lausuntomme kokonaisuudessaan täältä.