18.01.2022 -

Palvelukehitykseenkin saa kehittämisrahoitusta – mitä tulee huomioida?

, ,

Talouden palveluvaltaistuminen jatkuu kaikkialla maailmassa. Etenkin digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvanut, ja korona on osaltaan vauhdittanut kehitystä. Miten voisimme Suomessa kasvattaa osuuttamme maailmanmarkkinoista entisestään? Muun muassa Business Finland tarjoaa useita apuvälineitä yrityksille kohti kannattavaa vientiliiketoimintaa. Johtaja Arto Pussinen Business Finlandista ja innovaatiopolitiikasta vastaava johtava asiantuntija Jari Konttinen Paltasta kertovat, mitä palveluyritysten kannattaa huomioida, kun ne hakevat kehittämisrahoitusta.

Kuvassa Arto Pussinen.

– Yksi Business Finlandin tehtävistä on rahoittaa innovaatioita, jotka johtavat vientiliiketoimintaan. Rahoitusta haetaan enemmän kuin sitä voidaan myöntää, jolloin projektit kilpailevat keskenään positiivisista rahoituspäätöksistä, Business Finlandin johtaja Arto Pussinen kertoo.

Rahoitettaviksi valitaan parhaat hakemukset, ja yksi tärkeimmistä kriteereistä on viennin kasvu verrattuna julkisen rahan panostukseen. Pussisen mukaan palveluviennillä on hyvät edellytykset pärjätä tässä kilpailussa. Monistettavat, immateriaalioikeuksiin perustuvat innovaatioprojektit voivat tuottaa ison lisäarvon globaaleilla palvelumarkkinoilla.

– On ehkä ollut jonkinlainen myytti, että palveluiden kehitykseen on hankalaa saada esimerkiksi Business Finlandin rahoitusta. Rahoitusta voi kuitenkin hyvin saada, kunhan vain huomioi rahoituksen reunaehdot oikealla tavalla. Niin sanottujen tietointensiivisten palveluiden osalta rahoitusta osataan jo hyvin hakea. Palvelusektori voisi hyödyntää kuitenkin laajemminkin eri rahoitusmahdollisuuksia, Paltan johtava asiantuntija Jari Konttinen toteaa.  

Rahoitusta monenlaiseen palvelukehitykseen

Palvelukehitys on rahoituskelpoista kehitystyötä. Kehitystyö yhdessä asiakkaiden kanssa on mahdollista, ja yhteiskehittäminen on uusien palvelujen kohdalla usein välttämätöntäkin. Business Finlandin rahoituksen näkökulmasta olennaista on se, että asiakkaan kanssa tehtävä työ on luonteeltaan valmistelevaa työtä ennen kaupallista vaihetta, eli ei sisällä palvelunkehittäjän ja asiakkaan välistä kaupankäyntiä tai liiketoimintaa. Business Finlandin rahoituspalvelut ovat toimialariippumattomia, ja näin ollen niitä kaikkia voidaan hyödyntää monentyyppisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Business Finlandin rahoituksen näkökulmasta olennaista on se, että asiakkaan kanssa tehtävä työ on luonteeltaan valmistelevaa työtä ennen kaupallista vaihetta.

Esimerkiksi onnistuneita SaaS-palvelukehitysprojekteja (Software as a Service), joita Business Finland on rahoittanut, ovat muun muassa Bliotin kokonaisvaltaiset tilannekuvat rakennustyömaista tai tasavallan Presidentin vientipalkinnolla 2021 palkittu Relex.

Pussisen mukaan Business Finland voi rahoittaa sekä yritysten tutkimuksellisia kehitysprojekteja, joissa luodaan osaamista ja edellytyksiä uusille innovatiivisille ratkaisuille, että markkinoita lähempänä olevia kehitysprojekteja, joissa uusi ratkaisu, tuote tai palvelu syntyy jo olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä. Molemmissa tapauksissa kehityksen kohteena voi olla uusi tuote tai palvelu.

– Innovatiivisuus voi perustua moniin asioihin. Kyse voi olla esimerkiksi kokonaan uudenlaisesta liiketoimintamallista tai teknologisesta ratkaisusta, Pussinen valottaa.

Rahoitus myönnetään aina projektille, mutta rahoituspäätöstä tehtäessä arvioidaan myös projektia esittänyttä yritystä, esimerkiksi sen kasvusuunnitelmia ja niiden kunnianhimon tasoa, tiimiä ja käytettävissä olevia resursseja. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa riippuen siitä, millaisesta projektista on kyse.

– Vaikka digitaalinen maailma ei tunne fyysisiä paikkoja, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat maailmalla, ja kontakti oikeisiin tahoihin on joskus vaikea löytää. Business Finlandin globaali verkosto tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada markkinatietoa, erilaisia kansainvälistymispalveluita ja kontakteja yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. Joskus yhteisesiintyminen muiden suomalaisten yritysten kanssa kohdemarkkinan messuilla voi olla se ratkaiseva tekijä kaupan syntymiseen. Business Finlandin Group Explorer -palvelu pienentää riskiä lähestyä uusia markkinoita, Pussinen kertoo.