30.11.2022 -

Palvelus Suomelle: Moni megatrendi vahvistaa palveluvaltaistumista, futuristi Elina Hiltunen sanoo

, ,

Eduskuntavaalit lähestyvät, ja pian uusi hallitus tekee kautensa ajan niin lähitulevaisuuteen kuin kauemmaskin ulottuvia päätöksiä Suomen suunnasta. Kysyimme futuristi Elina Hiltuselta hänen näkemyksiään Suomeen ja palvelualoihin vaikuttavista megatrendeistä sekä siitä, mitä jokaisen organisaation kannattaisi tietää tulevaisuuden ennakoinnista.

Elämme maailmassa, jossa palveluiden merkitys tulevaisuudessa korostuu entisestään. Maailman kauppajärjestö WTO:n arvion mukaan palveluiden osuus maailmankaupasta voi kasvaa jopa 50 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.  

Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa palveluihin. Palvelut työllistävät jo nyt yli miljoona suomalaista, tuottavat yli 40 prosenttia maamme BKT:stä ja lisäksi ylivoimaisesti suurin osuus maailman taloudesta koostuu palveluista. Palvelualoilla luodaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja varmistetaan myös kotimaassa niin huoltovarmuus kuin yritysten ja ihmisten arjen sujuvuus.

Tulevaisuustrendit muuttavat kuluttamista

Globaalit megatrendit vahvistavat entisestään talouden palveluvaltaistumista, tulevaisuudentutkija, tietokirjailija ja yrittäjä Elina Hiltunen toteaa.

Hän nostaa esiin etenkin kolme globaalia megatrendiä, jotka vaikuttavat palvelualoihin ja koko Suomeen tulevaisuudessa: ilmastonmuutos ja luontokato, väestön ikääntyminen sekä digitalisaatio. Ne vaikuttavat niin yhteiskuntaan, yritysten toimintaympäristöön kuin kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin, minkä valossa yritysten kannattaakin tarkastella myös omaa liiketoimintaansa.

– Planetaariset rajat siirtävät kulutusta aineettomuuteen ja palveluihin. Aivan keskeinen käsite tulevaisuudessa on kiertotalous. Sen avulla raaka-aineita voidaan säästää muun muassa vuokraus-, korjaus- ja yhteiskäyttöpalveluita hyödyntämällä. Lisäksi tuotteiden kyljessä tarjotaan yhä useammin myös palveluita, ja niin tuotteet kuin palvelut muuttuvat digitaalisemmiksi, Hiltunen sanoo.

Työvoimapula on suuri haaste

Väestön ikääntymisen myötä useat palvelutarpeet kasvavat tulevaisuudessa entisestään. Hiltusen mukaan tämä ei koske vain hoivapalveluita, vaan monenlaisia muitakin palveluita, jotka vaikkapa helpottavat arkea tai auttavat hoitamaan asioita etänä. Samalla väestön ikääntyessä kasvaa työvoiman tarve. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2060 Suomessa on jopa 300 000 työikäistä vähemmän kuin nykyään.

– Työvoimapula on haaste, joka nousee nyt esille kaikkialla. Menestyksemme riippuu tulevaisuudessa osaamisestamme ja ihmisistämme. Heistä kannattaa pitää kiinni, ja huolehtia myös siitä, että saamme meille ulkomaisia osaajia ja että he tuntevat olonsa tervetulleiksi. Työvoimapulan ratkaisijoina voivat osittain olla myös digitalisaatio ja teknologian kehitys.

Maailman väkimäärän kasvu ja esimerkiksi ilmastopakolaisuus tulevat Hiltusen mukaan myös tuomaan Suomeen ihmisiä maailmalta. Keskeistä on se, miten saamme heidät osallisiksi työelämään ja yhteiskuntaan.

– Monissa palveluyrityksissä, kuten vaikkapa Postissa, on onnistuttu ottamaan hienosti kansainväliset työntekijät vastaan. Esimerkiksi tarvetta osata täydellistä Suomen kieltä kannattaa yrityksissä tarkastella kriittisesti megatrendien valossa, ja samoin kiinnittää huomiota monimuotoisuuden huomioimiseen ja esimerkiksi tiedostamattomiin ennakkoluuloihin.

Entä mikä olisi Elina Hiltusen mielestä päättäjiltämme lähivuosien tärkein palvelus Suomelle? Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, hän vastaa ykskantaan.

– Ilmastonmuutos ja luontokato ovat suurimmat ongelmamme. Ne ovat taustatekijöinä myös esimerkiksi pandemioiden ja sotien synnyssä, ja siksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuminen on aivan erityisen tärkeää.  

Futuristin 3 vinkkiä yritysten ennakointityöhön

1. Pohdi megatrendien ja kuluttajatrendien vaikutusta. Ota selvää globaaleista megatrendeistä ja niihin liittyvistä faktoista. Pohdi, miten ne vaikuttavat yrityksesi toimintaympäristöön ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia ne kenties synnyttävät. Tarkkaile megatrendien lisäksi myös erilaisia kuluttajatrendejä. Hiltusen mukaan kuluttajien toiveita on muokannut viime aikoina esimerkiksi niin kutsuttu lemmiköityminen. Lemmikkien määrä on kasvanut huimaa vauhtia, minkä myötä on syntynyt uusia palvelutarpeita koulutuspalveluista koirapäiväkoteihin ja lemmikkivalokuvaukseen.

2. Yhdistä faktat ja mielikuvitus. Yhdistä kartoittamaasi faktatietoon mielikuvitus. Kysy itseltäsi mitä jos -kysymyksiä tulevaisuuteen liittyen. Uskalla kuvitella myös epämiellyttäviä ja täysin uudenlaisia tulevaisuudenskenaarioita, ja yritä ajatella laatikon ulkopuolelta.

3. Katso kauemmas. Arjessa suunnittelutyö saattaa keskittyä seuraavaan vuoteen, kvartaaliin tai kuukauteen. Pysähdy välillä pohtimaan, miltä tulevaisuus ja toimintaympäristönne näyttää viiden tai kymmenen vuoden päästä.

Palvelus Suomelle – ratkaisuja globaaleihin megatrendeihin

Paltan tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle tarjoavat ratkaisuja niin työvoimapulan selättämiseen, ilmastonmuutokseen kuin digitalisaation vauhdittamiseen. Kasvuratkaisuihimme seuraavalle hallituskaudelle pääset tutustumaan täältä.

Lisäksi olemme kysyneet niin Paltan asiantuntijoilta, jäsenyritystemme edustajilta kuin muilta kiinnostavilta henkilöiltä heidän näkemyksiään palvelualojen menestyksen edellytyksistä sekä siitä, mikä olisi paras Palvelus Suomelle. Tutustu artikkeleihin ja blogiteksteihin täällä.

Palvelus Suomelle on Paltan ehdottamien ratkaisujen kokonaisuus seuraavaan hallitusohjelmaan. Pitämällä huolta uudistuvista palveluista teemme Palveluksen Suomelle.

Tutustu Paltan hallitusohjelmatavoitteisiin