12.05.2022 -

Puheenvuoro: Johanna Virrantuomen mukaan muuttuvassa työelämässä yhteistyötaidot ja työnantajaan kohdistuvat odotukset korostuvat

, ,

Monipuolisten sosiaalisten taitojen ja IT-osaamisen tarve korostuvat nykypäivän muuttuvassa työelämässä, sanoo Adecco Groupin hallintojohtaja Johanna Virrantuomi. Hän kuvailee työelämän murroksen näkyvän myös esimerkiksi työntekijöiden työnantajaan kohdistamien odotusten kasvamisena.

Johanna Virrantuomi

Työelämän murroksesta sekä digitalisaatiosta puhutaan paljon, ja monilla aloilla työ digitalisoituu ja automatisoituukin kovaa vauhtia. Adecco Groupin Johanna Virrantuomi kertoo tunnistavansa muutoksen myös henkilöstöpalvelualalla:

– Rutiinityöt vähenevät, ja digitalisaatio ja robotiikka kehittyvät. Niistä muodostuu myös koko ajan kiinteämpi osa työelämän arkipäivää, ja niihin liittyvien taitojen osaamisesta tulee tulevaisuudessa vääjäämättä tärkeää. Myös erityisesti sosiaalisten taitojen, viestinnän osaamisen ja yhteistyötaitojen merkitys on alkanut korostua enemmän alalla kuin alalla.

Henkilöstön tunteminen avainasemassa muuttuvien osaamistarpeiden hallinnassa

Työssä tarvittavat oleellisimmat taidot muokkaantuvat jatkuvasti samalla, kun työelämä ja työnkuvat muuttuvat. Myös erilaiset työtehtävät vaativat luonnollisesti erilaista osaamista. Huolimatta ala- ja tehtäväkohtaisista eroista tarvittavassa taitopaletissa, Virrantuomen mukaan on kuitenkin mahdollista tunnistaa myös sellaisia taitoja, jotka korostuvat tällä hetkellä laajemmin.

– Yhteistyötaitojen hallinta on oleellista kaikissa tehtävissä. Myös monipuolisten vuorovaikutustaitojen ja projektityön hallinnan painoarvo kasvaa jatkuvasti. Etätyöskentelyn yleistymisen myötä maantieteelliset välimatkat kutistuvat tai menettävät merkitystään, minkä lisäksi kansainväliset resurssit ovat jatkossa välttämättömiä. Nämä tekevät IT-osaamisesta sekä hyvästä kielitaidosta oleellisen osan nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä kaivattua osaamista.

Organisaatioiden on myös tärkeää osata tukea henkilöstöään, jotta he saavat itsestään parhaan osaamisen irti. Työntekijöiden tunteminen on tässä avainasemassa.

– Työntekijä pitää tuntea, jotta hänen potentiaalinsa voi kunnolla tunnistaa ja häntä pystytään tukemaan sen hyödyntämisessä. Organisaatioiden tulee muistaa kohdella työntekijöitään yksilöinä, Virrantuomi korostaa.

Osaajien löytäminen ja vaativammat odotukset haastavat organisaatioita

Murroksessa olevan työelämän lisäksi tällä hetkellä puhutaan paljon osaajapulasta. Paltan kyselyn mukaan osaajapulasta kärsiikin jopa kaksi kolmasosaa palveluyrityksistä. Myös Adeccossa on huomattu, että organisaatioilla on tällä hetkellä haastavaa löytää sopivia tekijöitä avoimiin tehtäviin. Työssä tarvittavien taitojen jatkuvan muuttumisen lisäksi työntekijöiden odotukset työnantajaa kohtaan ovat tulleet vaativammiksi laajalti alasta riippumatta. Odotuksia kohdistuu niin yritysten viestintään, arvoihin kuin työntekijöiden yksilölliseen huomioimiseen.

– Työntekijät haluavat yrityksiltä selkeää, avointa ja proaktiivista viestintää sekä johtamista. Myös työnantajamielikuva ja yrityksen arvot tulee näyttää toiminnalla todeksi, pelkät sanat eivät riitä. Työntekijän omien arvojen ja yrityksen arvojen kohtaaminen sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen ovat edellytyksiä työhön sitoutumiselle, kuvailee Virrantuomi.

Muuttuva työelämä vaatii siis sekä osaajilta että organisaatioilta joustavuutta sekä kykyä sopeutua muuttuviin osaamistarpeisiin ja odotuksiin. Johanna Virrantuomi antaa vielä kolme vinkkiä, joiden avulla organisaatioissa voidaan tunnistaa ja kehittää tarpeellisia taitoja muutosten keskellä:

  1. Tunne työntekijäsi – Vain tuntemalla työntekijät, pystyt kunnolla tunnistamaan heidän potentiaalinsa.
  2. Mahdollista kehittyminen – Tämä kasvattaa sitoutumista työhön sekä halua kehittyä vielä lisää.
  3. Toimi yrityksen arvojen mukaisesti – Näin samat arvot jakavat työntekijät ja potentiaaliset osaajat tunnistavat itselleen soveltuvan organisaation.

Mistä ratkaisut osaajapulaan?

Palta, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Kaupan liitto sekä Finanssiala selvittivät, mitkä ovat palveluyritysten suurimmat työllistämisen esteet ja ratkaisut niihin. Laajassa kyselytutkimuksessa kartoitettiin palveluyritysten näkemyksiä muun muassa osaajien löytämisestä ja rekrytoinneista, tulevaisuuden osaajatarpeista, työperäisestä maahanmuutosta ja osatyökykyisten työllistämisestä.

Tuloksia esitellään liittojen yhteisessä Mistä ratkaisut osaajapulaan? – Palvelualojen osaajabarometrin julkistustilaisuudessa ma 30.5. klo 9-10.

Lue lisää