04.07.2023 -

Tilitoimisto Aallon Groupille oppilaitosyhteistyö on tärkeä rekrytointikanava

, , ,

Työ tilitoimistossa ei ole pelkkää numeroiden pyörittelyä, eikä varsinkaan paperisten tositteiden mapittamista arkistoon. Tämän päivän taloushallinto toimii pitkälti sähköisesti ja alalla pääsee kehittämään omaa osaamistaan monipuolisesti, erikoistumaan ja oppimaan jatkuvasti uutta.

Aallon Group on suomalainen tilitoimisto, jolla on viisi paikallisesti palvelevaa alueyhtiötä eri puolilla maata. Harjoittelijoina Aallon Groupissa työskentelee joitakin kymmeniä opiskelijoita vuodessa.

– Pystymme tarjoamaan monenlaisia töitä harjoittelijoille ja lähtökohtana on, että meillä harjoittelijat otetaan heti mukaan ohjatusti tekemään ja opettelemaan asiakastyötä. Työtehtävät sijoittuvat esimerkiksi kirjanpito- ja tilinpäätöstehtäviin sekä reskontran ja palkkahallinnon tehtäviin, Aallon Groupin henkilöstön kehittämispäällikkö Kati Arkilahti kertoo.

Kati Arkilahti

Aallon Groupilla harjoittelijoita on eri taustoista.

– Otamme paljon opintojen loppuvaiheessa olevia tradenomiopiskelijoita suorittamaan opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja. Lisäksi meille tulee harjoittelijoita myös toiselta asteelta. Esimerkiksi alanvaihtajilla on usein vahva motivaatio oppia uusi ammatti ja työllistyä, ja työelämätaidot heillä on jo entuudestaan hallussa. Niin ikään oppisopimuksen kautta meillä myös on opiskelijoita, Arkilahti kuvailee.

Kati Arkilahti on itse ollut useamman vuoden ajan kehittämässä Aallon Groupin Jyväskylän-alueyhtiön yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö on saatu rakennettua tiiviiksi ja toimivaksi, ja siitä on muodostunut Jyväskylän-alueyhtiölle tärkeä rekrytointikanava. Yhdessä rakennettu opintopolku sisältää parhaimmillaan neljä vaihetta: työharjoittelun, projektityön, opinnäytetyön ja lopulta työllistymisen.

– Jokaisella alueyhtiöllämme on yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyömuodot vaihtelevat alueittain ja oppilaitosten välillä, joten meillä ei ole yhtä oikeaa tai yhteistä mallia yhteistyöhön. Tämä on myös rikkaus, koska näin saamme paljon erilaisia onnistuneita toimintamalleja käyttöömme, joita jaamme edelleen sisäisesti muillekin tiedoksi ja käyttöön.

Vuonna 2022 Aallon Groupin koko konsernissa oli noin 30 harjoittelijaa. Heistä 17 rekrytoitiin joko määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen harjoittelun jälkeen. Tämä vuoden alkupuoliskolla harjoittelijoita on tähän mennessä ollut 15 ja heistä 14 on vielä talossa, osa edelleen harjoittelussa ja osa työllistyneenä kesätöihin kevätkauden harjoittelun päätteeksi.

Aallon Groupin vinkit yrityksille onnistuneeseen oppilaitosyhteistyöhön ja harjoitteluun:

 • Varaa aikaa perehdytykseen. Harjoittelijan perehdytykseen voi nimetä tietyn vastuuhenkilön tai jakaa vastuuta perehdytyksestä koko tiimin kesken.
  – Jaettuna perehdytysvastuu ei vie liikaa työaikaa yhdeltä henkilöltä, ja hyvänä puolena on myös se, että harjoittelija tutustuu kaikkiin ja oppii erilaisia tapoja tehdä työtä. Parhaassa tapauksessa hyödyt ovat molemminpuoliset; harjoittelija voi myös kyseenalaistaa totuttuja työtapoja ja antaa uusia ideoita omien työtapojen kehittämiseen, Kati Arkilahti sanoo.
 • Hyödynnä perehdytyksessä myös tallenteita ja koottuja materiaaleja.
  – Tallenteiden avulla harjoittelija voi itsenäisesti käydä joitakin osioita perehdytyksessä läpi.
 • Vieraile oppilaitoksissa säännöllisesti.
  – Oppilaitosvierailut ovat yrityksille mainio tapa kertoa omasta alasta ja mahdollisuuksista. Ammattikorkeakoulujen lisäksi kannattaa muistaa myös toisen asteen oppilaitokset ja 8.–9.-luokkalaiset. Näissä monet alkavat jo miettiä jatko-opintosuuntautumistaan ja alan esittely saattaa motivoida hakeutumaan alan opintoihin, Arkilahti vinkkaa.
 • Laadi harjoittelijahakuja täsmällisesti määriteltyihin tehtäviin ja ajankohtiin.
  – Usein yritykset hakevat harjoittelijoita yhdellä haulla eli samaan laariin tulevat kaikki harjoittelijahakemukset pitkin vuotta. Siellä voi olla satoja hakemuksia kahlattavana.  Kannattaa luoda myös täsmänä harjoittelupaikkailmoituksia, joista tehdään ihan oma ilmoitus, tietyllä hakutekstillä tiettyyn harjoittelutehtävään ja määritellyllä hakuajalla. Tämän ilmoituksen voi sitten toimittaa esim. omaan yhteistyöoppilaitokseen levitettäväksi. Näin saadaan juuri siihen hetkeen hakijoita.

Kuva: Aallon Group