03.07.2023 -

Työ & elämä: Vuosiloman siirto sairastumisen vuoksi – kuinka toimia?

Kesäloma edessä ja paljon suunnitelmia loman ajaksi? Sairastuminen juuri ennen lomaa tai loman aikana on ikävä juttu ja laittaa usein suunnitelmat uusiksi. Millä edellytyksillä ja miten vuosilomaa voi siirtää työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosiloman siirtäminen ennen loman alkamista

Työntekijä voi siirtää vuosilomansa päiviä, mikäli hän on vuosilomansa alkaessa työkyvytön. Tässä tilanteessa ei siirrettävistä vuosilomista vähennetä omavastuupäiviä, vaan työntekijä saa koko vuosilomansa siirretyksi niiltä osin kuin se menee sairausloman kanssa päällekkäin.

Huomioi kuitenkin, ettei siirto-oikeus pääsääntöisesti koske muita poissaoloja, kuten lomarahavapaita, saldovapaita tai sairaan lapsen tilapäiseen hoitamiseen tarkoitettua vapaata, ellei työehtosopimuksessa ole näin sovittu tai työpaikalla vakiintuneesti noudatettu muuta käytäntöä.

Loma ei siirry automaattisesti, vaan se edellyttää työntekijän reagointia viivytyksettä ennen loman alkua.

Työtuomioistuimen ratkaisun TT 2023:18 perusteiden mukaan riittää, että työntekijä toimittaa sairaslomatodistuksensa työnantajalle ja tässä yhteydessä tuo esiin halunsa siirtää vuosilomaansa. Työntekijän ei tapauksessa edellytetty esittävän nimenomaista pyyntöä vuosiloman siirrosta. Jos tilanne jää joltain osin epäselväksi, kannattaa työnantajan selvittää, oliko työntekijällä tarkoitus pyytää vuosilomansa siirtoa. Työntekijän on osoitettava olleensa työkyvytön ennen loman alkamista, joten se voi jossain tilanteessa tarkoittaa, että hänellä olisi oltava lääkärintodistus sunnuntain puolelta.

Vuosiloman siirtäminen loman jo alettua

Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, on hänellä pyynnöstä oikeus saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät päivät. Täysi kuuden päivän omavastuu koskee vain niitä työntekijöitä, joilla on oikeus viiden viikon vuosilomaan.

Siirtopyyntö on tällöinkin tehtävä viipymättä eli jo loman aikana. Loma siirtyy siitä päivästä, jona ilmoitus on tehty. Jos siirtopyyntö esitetään ilman hyväksyttävää syytä vasta loman jälkeen, ei lomaa yleensä tarvitse siirtää.

Oikeutta loman siirtämiseen ei ole kuitenkaan silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Muista ohjeistaminen

Suositeltavaa on, että työntekijöitä ohjeistetaan, kuinka siirtopyyntö on yrityksessänne tehtävä. On hyvä laatia kirjalliset ohjeet siitä, miten tulee toimia siirtopyynnön ja lääkärintodistuksen kanssa, jos sairastuu vuosilomansa aikana. Siirtoilmoitus kannattaa ohjeistaa tekemään sähköpostitse tai tekstiviestillä, mikäli ei saa esihenkilöä tai muuta vastuuhenkilöä puhelimitse kiinni.