19.11.2019 -

Työelämän palapelissä on yhä enemmän paloja

,

Työllisyysasteen nostaminen talouskasvun hidastuessa ei ole helppoa. Alansa suurimpiin yrityksiin kuuluvan Adeccon toimitusjohtaja Jukka-Pekka Annala näkee yhdeksi keinoksi henkilöstöpalveluyritysten ja työvoimaviranomaisten yhteistyön kehittämisen.

Henkilöstöpalveluyrityksiä on Suomessa satoja. Ne hoitavat rekrytointia, vuokraavat yrityksille omilla palkkalistoillaan olevaa henkilöstöä, tekevät suorahakuja ja soveltuvuusarviointeja sekä valmentavat ja kouluttavat. Tätä kaikkea tekee myös Adecco. Toimipisteitä sillä on Suomessa noin 20, minkä lisäksi työntekijöitä ja työnantajia palvellaan sähköisesti. Työnhakija voi hakea tiettyä työpaikkaa tai jättää avoimen hakemuksen, johon vastataan, kun sopiva paikka ilmaantuu.

Henkilöstöpalveluyrityksen vahvuuksia on nopeus ja paikallinen notkeus. Alueella toimivan yrityksen väki tuntee sekä paikalliset työnantajat että työntekijät yleensä henkilökohtaisesti.

”Pystymme usein tarjoamaan työnantajalle tekijän jo seuraavaksi päiväksi”, vakuuttaa Annala.

Nopeita tarpeita tulee erityisesti rakennusalalla, jonka työnvälitystä Adeccossa hoitaa sen tytäryhtiö Sihti. Palvelualalla tarve tiedetään yleensä useampia päiviä etukäteen, mikä tietenkin helpottaa oikean osaajan löytymistä.

Haastavammilla välityömarkkinoilla Adecco on kerännyt Tampereella paikallisen TE-keskuksen ja Rakennusliiton kanssa poolin työttömistä työnhakijoista. Turussa yritys on ollut mukana työllistämässä juuri työttömäksi jääneitä.

”Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä on tehty useita pilottihankkeita ja kokeiluita, mutta onko niitä seurattu tarpeeksi? Eli onko piloteista otettu oppia valtakunnallisesti?”, Annala kysyy.

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä parannettava

Nykyisen hallituksen työllistämistoimista on noussut päällimmäiseksi oppisopimuskoulutuksen lisääminen. Sen on todettu vetävän työelämään erityisesti niitä nuoria, joille oppikirjat aiheuttavat hylkimisreaktioita. Koulutusmuoto sopii myös vanhemmille alan vaihtajille.  Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tulee kuitenkin lisätä, jotta tieto aiempaa joustavammista yhteistyömuodoista ja onnistuneista oppisopimuskokemuksista tavoittaa yritykset.

Erityisesti nuorten työllisyystilanteen parantamiseen Annala esittää tiivimpää yhteistyötä sekä oppilaitosten, henkilöstöpalveluyritysten että työvoimaviranomaisen kesken.

Osa- ja vajaatyökykyisten työllistyminen paranisi häneen mukaansa helpoiten kannustinloukkuja purkamalla.

Koulutukseen tulee päästä heti

Kohtaanto-ongelma on laajasti tunnustettu tilanteessa, jossa työpaikat ja tekijät eivät löydä toisiaan.  Yleensä ajatellaan, että työt ovat pääkaupunkiseudulla ja tekijät kaukaisemmissa maakunnissa, mutta myös esimerkiksi Kajaanissa kärsitään osaajapulasta.

Kohtaanto-ongelmaan auttaisi Annalan mukaan sekä työperäinen maahanmuutto että alueellisesta tarveharkinnasta luopuminen.

Annala laajentaa kohtaanto-ongelman koskemaan myös koulutusta. Aikuisen työnhakijan, joka tarvitsee päivitystä taitoihinsa, tulisi päästä koulutukseen heti.

Annala näkeekin henkilöstöpalveluyritysten toimenkuvan laajenevan muun muassa koulutuksen saralla.  Myös työnvälityksen alustatalous kiinnostaa. Teknologisia ratkaisuja tulisi jalostaa ihmis- ja työnhakijalähtöisemmiksi, ja tässä henkilöstöpalveluyritykset voisivat olla nykyistä vahvemmin mukana.

Työelämä on henkilökohtainen palapeli

Millaiseksi työelämä muuttuu? Sitä alan ammattilainenkin on joutunut kysymään lapsiltaan. ”Nuoret näkevät työelämän enemmän palapelinä kuin vuosia jatkuvina työsuhteina. He myös ymmärtävät, että koko ajan on kouluttauduttava. Kaiken koulutuksen ei kuitenkaan tarvitse olla muodollista. ”

Henkilökohtainen palapeli koostuu tulevaisuudessa todennäköisesti sekä työsuhde- että yrittäjyyspalasista. ”Palapelin kokoamiseen tarvitaan uudenlaisia työnvälityspalveluita eli palveluita, jotka eivät välitä vain työsuhteita vaan myös töitä yrittäjille. Ratkaisu tähän voisi olla jonkinlainen aidosti interaktiivinen palvelualusta. ”

Tällä hetkellä Suomessa on tunnetusti pulaa niinkin kapean alan osaajista kuin tiedonlouhijoista eli data scientisteistä. Annalan mukaan aina on kysyntää myös hyville myyjille ja ihmisille, joilla on sekä kädentaitoja että tietopohjaista osaamista -ja halua osaamisen kehittämiseen.

Adecco on osa maailman suurinta henkilöstöpalvelualan toimijaa, Adecco Groupia, jolla on yli 5 200 toimipistettä ja yli 34 000 työntekijää. Suomessa Adecco auttaa vuosittain tuhansia henkilöitä saamaan työpaikan. Lisäksi Adeccon kautta työskentelee päivittäin lähes 3 000 työntekijää sen asiakasyrityksissä.