07.07.2022 -

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin 1.8.2022 voimaan tulevien muutosten soveltamisohjeet

, ,

Hallituksen esityksellä HE 60/2022 vp pannaan täytäntöön avoimia ja ennakoitavia työehtoja Euroopan unionissa koskeva direktiivi (EU) 2019/1152. Direktiivi sisältää sääntelyä muun muassa työnantajan velvollisuudesta antaa työsuhdetta koskevia tietoja työntekijälle, koeaikaa, kilpailevan toiminnan kieltoa, pakollisia koulutuksia sekä vaihtelevan työajan sopimuksia.

Direktiivin toimeenpanon yhteydessä toteutetaan myös hallitusohjelmaan liittyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet. Sääntely tulee voimaan 1.8.2022.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on koonnut verkkosivuilleen muistion, jossa käydään läpi työehtodirektiivin täytäntöönpanon keskeisimmät vaikutukset työsopimuslakiin ja työaikalakiin.

Muistion soveltamisohjeineen pääset lukemaan EK:n sivuilta >>.