30.10.2023 -

Yhteispohjoismaiset tapaamiset ovat avartavaa ajatustenvaihtoa kollegojen kesken

, ,

Työmarkkinayksikkömme asiantuntijoita vieraili lokakuun 19. ja 20. päivänä vuosittaisessa pohjoismaisessa tapaamisessa, joka tänä vuonna järjestettiin Oslossa. Kokoonnuimme yhdessä Norjan Abelian ja Ruotsin Almegan kollegoiden kanssa keskustelemaan ajankohtaisista työmarkkina-asioista ja oppimaan lisää toistemme työmarkkinajärjestelmistä. Lisäksi pääsimme vierailemaan Riksmeklerenillä eli Norjan valtion sovitteluviranomaisella, joka kertoi meille tarkemmin Norjan sovitteluinstituutiosta ja sen toiminnasta.

Vierailumme aikana saimme kuulla mielenkiintoisia esityksiä esimerkiksi osallistujamaiden taloustilanteeseen ja työehtosopimusneuvottelutilanteeseen liittyen. Eri pohjoismaiden työmarkkinajärjestelmät vaikuttavat olevan hyvin samankaltaisia keskenään, vaikka yksityiskohdissa löytyykin eroja. Pohjoismaat kamppailevat myös osin samojen haasteiden kanssa, esimerkiksi työvoiman saatavuuden osalta. Myös nykyinen epävarma maailmantilanne vaikuttaa selvästi kaikkialla.

Toisena päivänä pääsimme syventymään tarkemmin Norjan sovittelujärjestelmään Riksmeklerenin vierailulla. Norjassa neuvotteluita käydään joka vuosi: työehdoista neuvotellaan joka toinen vuosi, kun taas palkoista neuvotellaan vuosittain. Tämä vaikuttaa myös sovittelijan työhön, sillä lakkoja voi olla vuosittain.

Mitä vierailusta jäi erityisesti mieleen? Kokosimme matkaan osallistuneilta paltalaisilta heidän havaintojaan:

  • Eri pohjoismaiden työmarkkina- sekä sovittelujärjestelmät sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Vaikka aiheet, ajattelutapa ja tavoitteet ovat pääpiirteissään samanlaiset, yksityiskohdissa löytyy eroja.
  • Eroja löytyy myös asioiden toteuttamistavassa sekä neuvottelukulttuurissa. Esimerkiksi Norjassa työehtosopimusneuvottelut etenevät nopeammin kuin Suomessa ja prosessissa on aikaa säästäviä elementtejä.
  • Norjassa valtakunnallisen sovittelijan nimittää kuningas ja sovittelijat ovat yleensä taustaltaan tuomareita.
  • Norjalaiset ovat erittäin tietoisia ja kiinnostuneita EU-lainsäädännöstä, vaikkei maa kuulu EU:hun. Kävimme kiinnostavaa keskustelua esimerkiksi työajan käsitteen tulkinnasta EU:ssa ja Suomessa.
  • Norjan Abeliassa tehdään jatkuvaa ja aktiivista vertailua eri pohjoismaiden välillä esimerkiksi osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa.
  • Vihreä siirtymä haastaa Norjaa merkittävästi. Norjan talous perustuu öljyyn, kalastukseen ja alumiiniin, ja kaikkia näitä on pohdittava uudestaan, kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • On erinomaista, että paltalaiset nuoret juristit pääsevät tutustumaan kokeneisiin pohjoismaisiin kollegoihin. Keskustelu heidän kanssaan avartaa ja antaa paljon. Vastaavasti vierailua isännöivät norjalaiset olivat otettuja nuorten paltalaisten mukanaolosta.
  • Norjalaiset ihmiset olivat erittäin vieraanvaraisia, ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä.

Kaikkien matkaan osallistuneiden paltalaisten mielestä oli virkistävää laajentaa omaa näkökulmaa ja kuulla eri maiden järjestelmistä sen sijaan, että keskittyttäisiin vain Suomen tilanteeseen. Totesimme pohjoismaisesta yhteistyöstä olevan paljon hyötyä myös vuosittaisten vierailujen välillä, sillä tutustumisen jälkeen on helppo tarvittaessa kysyä pohjoismaiselta kollegalta apua esimerkiksi toisen maan lainsäädännöstä.

Lämmin kiitos pohjoismaisille kollegoille opettavaisista esityksistä ja runsaasta keskustelusta! Ensi vuonna pohjoismaisten liittojen tapaamiset jatkuvat vierailulla Tanskaan.

Vierailulla riksmekler Mats Rulandin toimistolla. Mirella Drushinin, Heini Wiik-Blåfield, Mikko Saarinen, Vesa Nyyssölä, Miina Lehtimäki, Kaisa Lakovaara, Sara Välimaa, Aki Raudas, Mats Ruland, Minna Ääri.

Kirjoittajat: Paltan työmarkkina-asiantuntijat Mirella Drushinin ja Miina Lehtimäki