07.06.2022 -

Ansioiden kestävä kasvu syntyy ainoastaan paremman tuottavuuden kautta

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Inflaatio on kiihtynyt lukemiin, joita ei aivan viime vuosina olla totuttu näkemään. Kun inflaatio on voittopuolisesti tuontitavaraa ja kustannuslähtöistä, se ei lisää yritysten palkanmaksukykyä, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri bloggaa.

Kiihtynyt inflaatio on globaali ilmiö. Esimerkiksi energian ja polttoaineiden hintaa ovat nostaneet pääosin tarjonnan rajoitteet ja  perusteltu pidättäytyminen venäläisen energian hankinnasta. Voimakas elvytys on lisännyt tavaroiden kysyntää erityisesti Yhdysvalloissa ja kansainväliset tuotanto- ja toimitusketjut ovat edelleen pandemian vuoksi solmussa.  

Monessa suomalaisessa yrityksessä painitaan kohonneiden tuotantokustannusten kanssa samalla kun palkansaajien ostovoima on kääntynyt laskuun. Suomi ei ole tässä kuitenkaan poikkeus. Näin on tapahtunut käytännössä lähes kaikkialla.  

Oheinen kuvio näyttää yksityisen sektorin kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden sekä kuluttajahintojen ja näiden erotuksena lasketun reaaliansioiden kehityksen vuodesta 2005. Ostovoima on kasvanut tarkastelujaksolla selvästi. Ansiotaso on kasvanut kuluttajahintoja nopeammin erityisesti vuoden 2018 jälkeen, sekä finanssikriisin vuosina.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna reaaliset, hintojen noususta puhdistetut, ansiot voivat kasvaa kestävästi vain tuottavuuden kasvun kautta.

Kun finanssikriisiä seuranneina vuosina palkat nousivat tuottavuuskehitykseen verrattuna liikaa, seurauksena oli pitkäkestoinen kustannuskilpailukykyongelma. Palkat joustavat vain yhteen suuntaan.    

Viime vuosina reaaliansiot ovat kehittyneet jo paremmin linjassa tuottavuuskehityksen kanssa.

Ostovoima toipuu, kun inflaatio saadaan taitettua – ongelmaa ei voi ratkaista kaikkien palkkoja nostamalla. Päinvastoin kierre, jossa hinnat ja palkat nousevat vuorovedoin toisiaan ruokkien, on turmiollinen paitsi ostovoimalle myös työllisyydelle.   

Muun muassa Euroopan keskuspankissa seurataankin nyt erityisen tarkkaan talousalueen palkkakehitystä.

Hintojen nousu ei ole kuitenkaan päätöksentekijöiden ainoa murhe. Stagflaatio mainitaan yhä useammassa puheenvuorossa, sillä myös taloudellinen aktiviteetti uhkaa hidastua. Ratkaistavana on kaksi ongelmaa, joiden perinteiset lääkkeet ovat toistensa vastakohtia.

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös