05.02.2024 -

Biodiversiteetti kiinnostaa – Paltan tutkimushanke valaisee palvelualojen roolia

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

,

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus heikkenee ihmisen toiminnan vuoksi ennennäkemätöntä vauhtia. Luontokato on saatava pysähtymään nopeasti, sillä biodiversiteetti on välttämätön pohja ihmiskunnan hyvinvoinnille ja talouden kestävälle kehitykselle. Palvelualoilla on tässä oma tärkeä roolinsa.

Yli 50 prosenttia maailman BKT:sta on riippuvainen luonnosta tai sen palveluista, ja näille on keskeistä luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti. Se kattaa kaikki elämänmuodot, niin kasvit, eläimet kuin mikrobitkin, niiden geneettisen moninaisuuden sekä niiden ekosysteemit. Ihmisen toiminnan vaikutuksesta biodiversiteetti on kuitenkin uhattuna.

Tietoisuus biodiversiteetin tärkeydestä kasvaa elinkeinoelämän piirissä nopeasti. Viime viikkoina on Helsingissä järjestetty useita luontoaiheisia tilaisuuksia ja kaikkia yhdistää se, että ne koskettavat vahvasti taloutta tai yrityksiä. Ekologista kompensaatiota koskeva seminaari veti kuulopuheiden mukaan paikan päälle tai linjoille hurjat 700 kuulijaa, ja ympäristöministeriön Yritykset ja biodiversiteetti -tilaisuus esitteli biodiversiteettityötä useilla eri toimialoilla – myös palvelualoilla.

Tietoisuus biodiversiteetin tärkeydestä kasvaa elinkeinoelämän piirissä nopeasti.

Palvelualojen biodiversiteettivaikutuksiin on perehdytty Paltan laajemmassa hankkeessa viime lokakuusta lähtien. Aiheen kiinnostavuudesta kertoo se, että hankkeen ohjausryhmässä on edustettuna 12 Paltan jäsentä monipuolisesti eri palvelualoilta. Hankkeen osallistavuutta on täydennetty vielä laajemmalla jäsentyöpajalla.  

Valitettavasti palvelualojen biodiversiteettityö on vielä kapeilla harteilla. Syksyllä 2022 julkaistu palvelualojen ilmastokatsaus paljasti, että vasta 14 prosentilla Paltan edustamien palvelualojen yrityksistä oli tuolloin tavoite luontokadon hillitsemiselle. Tilanne on kuitenkin paranemassa, sillä numeerinen tai laadullinen tavoite oli valmisteilla 9 prosentilla yrityksistä, suuryrityksistä jo joka neljännellä. Biodiversiteettitavoitteiden harvinaisuus on palvelualoilla ymmärrettävää, sillä moni palvelu perustuu aineettomaan arvonluontiin, ja luontovaikutukset ovat usein pieniä tai epäsuoria.

Luontotyöhön osallistuminen on siitä huolimatta tärkeää. Palvelut ovat usein osa pitkiä arvoketjuja, joissa tarvitaan kaikkien panosta muutoksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi arkkitehti- ja suunnittelupalvelut ovat keskeisiä rakennussektorilla, sillä suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon valtaosa hankkeiden biodiversiteetti- ja muistakin ympäristövaikutuksista. Biologit tulisi ottaa mukaan suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa, jotta suunnitteluun ehditään vaikuttaa ja luontohaitat minimoida.

Luontotyöhön osallistuminen on tärkeää. Palvelut ovat usein osa pitkiä arvoketjuja, joissa tarvitaan kaikkien panosta muutoksen aikaansaamiseksi

Suoria biodiversiteettivaikutuksia löytyy puolestaan runsaasti vaikkapa golfkentiltä, joissa luontotoimet tuovat parhaimmillaan myös kustannussäästöjä. Viheriöiden ulkopuolisten nurmikkoalueiden muuttaminen luonnontilaisiksi niityiksi pienentää nimittäin kastelu- ja hoitotarvetta. Lisäksi esimerkiksi liikenteen ja logistiikan vaikutukset vaihtelevat vieraslajien kulkeutumisesta logistiikkaterminaalien rakentamiseen ja polttoaineidenkäytön päästöistä renkaiden mikromuoveihin.

Data ja teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia biodiversiteettivaikutusten hallinnalle. Satelliittien ja ilma-alusten avulla tehtävä kaukokartoitus on sinänsä tuttua jo vuosien takaa, mutta sen käyttö biodiversiteetin mittaamisessa on vasta nyt yleistymässä. Maastoon asetettavien kameroiden ja ääninauhurien avulla voidaan puolestaan havainnoida lajistoa, ja mobiiliyhteys ja tekoäly auttavat tiedon siirtämisessä ja analysoimisessa.  

Paltan biodiversiteettihankkeen valmistelu on jo osoittanut, että biodiversiteettityö on monelle palveluyritykselle vielä vierasta ja haastavaa. Toimijoilla on suuri tarve osaamiselle, työkaluille ja tiedon jakamiselle, ja tässä voivat auttaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijat.

Biodiversiteettityö on osoittautunut haastavaksi myös toimialatasolla, ja oman vaikeuskertoimensa tuo vielä palvelualojen suuri heterogeenisyys. Työlle on varmasti tarvetta myös tulevaisuudessa, ja harkitsemme parhaillaan erilaisia keinoja Paltan seuraaviksi askeleiksi.

Hankkeen valmistelu alkaa kaartaa loppusuoralle, ja julkaisemme tulokset webinaarissa maaliskuussa.

Palvelualojen biodiversiteettiselvityksen julkistuswebinaari 27.3. klo 8:30–9:45
Ilmoittaudu mukaan tästä>>

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös