25.06.2019 -

Erilaisuuksista muodostuu kiehtova kokonaisuus: kaikki kyvyt käyttöön

Anu Sajavaara

Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien moninaisuus ja moniarvoisuus heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa. Työelämän monimuotoisuus syntyy meidän ihmisten välisistä eroista, jotka syntyvät esim. sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vakaumuksesta, koulutuksesta tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta. Monimuotoisuus kerryttää organisaatioon monipuolista osaamista, taitoja ja kokemusta. Erilainen osaaminen ja erilaiset profiilit luovat uutta, synnyttävät uusia liikeideoita ja innovaatioita sekä uudistavat organisaatiota ja toimintatapoja.

Kilpailu osaajista kiihtyy jatkuvasti, myös kansainvälisesti. Työnantajan arvot ja imago sekä yrityskulttuuri ovat yhä tärkeämpiä asioita työntekijöille. Monimuotoisuus voi olla organisaatiolle voimavara ja myös rekrytointivaltti, joka vahvistaa työnantajakuvaa ja kasvattaa mainetta. Tasa-arvoinen työyhteisö motivoi, sitouttaa ja pidentää työuria – ja näkyy usein myös viivan alla. Esimerkiksi McKinseyn viimevuotisen tutkimuksen mukaan yritykset, joiden johdossa oli tasaisesti eri sukupuolia, olivat 21 % todennäköisemmin keskivertoa tuottavampia kuin ne, joilla diversiteetti oli vähäistä.

Suomi elää jatkossakin globaalista osaamisesta ja menestyy kohtaamisten avulla. Globaali ymmärrys on menestyksen lähtökohta: asiaosaamisen lisäksi tulevaisuuden työelämässä edellytetään yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa, monikulttuurisuuden ymmärrystä ja monipuolista verkostoitumiskykyä. Palveluja kehitetään yhä enemmän yhdessä asiakkaiden kanssa, erilaisia kulttuurisia ja yksilöllisiä tarpeita kuunnellen ja ymmärtäen. Jos kaikki ovat yhdestä muotista, uusiutuminen on vaikeampaa ja maailma vähän rajoittuneempi.

Monimuotoisuus on myös voimavara Suomelle, sillä yhteiskuntamme on kansainvälisin mittarein mitattuna avoin ja suvaitsevainen, ketterä ja osaa hyödyntää sekä soveltaa muilta opittua. Tarvitsemme kuitenkin lisää huippuosaajia, jotka on saatava ensin tulemaan Suomeen ja myös pysymään Suomessa. Elämän laatu ja työelämän taso Suomessa ovat maailman huippua. Suomi on turvallinen, tasa-arvoinen ja toimiva yhteiskunta, joka saa työelämämittareista jatkuvasti kiitettäviä arvosanoja. Olemme tasa-arvon mallimaa (4. sija WEFin tasa-arvovertailussa v. 2018) ja työelämän kehittämisen esimerkkivaltio. Voisimme käyttää hyvää työelämämainettamme paljon enemmän huippuosaajien houkuttelemiseksi Suomeen.

Jokainen työ ansaitsee parhaan mahdollisen tekijän. Haluamme Paltassa olla avoimen ja vetovoimaisen Suomen asialla – rakentaen yhdessä muiden toimijoiden kanssa tasa-arvoista työelämää, jossa tulokset puhuvat puolestaan. Tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan etu ja se kääntyy myös jokaisen työnantajan, työntekijän ja kansalaisen eduksi. Meillä ei ole varaa hukata yhdenkään osaavan ja työkykyisen työpanosta.

Tältä kirjoittajalta myös