23.10.2019 -

Joka toiselle korkeakoulututkinto? Palvelualat toimialana keskiössä.

Tuomas Ylitalo

,

Julkisuudessa on käyty viime vuosina runsaasti keskustelua siitä, pitäisikö jopa joka toisen suomalaisen hankkia korkeakoulututkinto. Tämä 50 prosentin tavoite on kirjattu tavoitteeksi myös Rinteen hallitusohjelmaan nuorten aikuisten osalta vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä osassa verrokkimaitamme luku on jo reippaasti yli 50 prosenttia. Suomessa vastaava luku on 41 prosenttia.

Mitä tämä tarkoittaa palvelualojen näkökulmasta?

Osaamisen ennakointifoorumin arvio on, että uusissa työpaikoissa yli 75 prosenttia työntekijöistä tarvitsee korkeakoulutuksen. Tähän vaikuttaa taustalla se tekijä, että poistuma työpaikoista on lähivuosina hyvinkin korkea: jopa 46 prosenttia vuonna 2016 työssä käyvistä ihmisistä eläköityy vuoteen 2035 mennessä.

Tilastokeskus julkaisi lokakuun alussa uudet tilastot (vuosi 2017) työssä käyvien koulutusasteista. Paltan edustamilla toimialoilla korkeakoulutettujen osuudet työllisistä vaihtelevat voimakkaasti, mutta keskimäärin jo nyt palvelutoimialoilla päästään lähelle 50 prosentin rajaa.

Paltan edustamista toimialoista suurimmat korkeakoulutettujen osuudet löytyvät rahoitus- ja vakuutusalalta (72 %), yritys- ja asiantuntijapalveluista (70 %) ja informaatio- ja viestintäsektorilta (67 %). Taasen huomattavasti pienemmät korkeakoulutettujen osuudet löytyvät hallinto- ja tukipalveluista (20 %) ja logistiikka-alalta (18 %).

Korkeasti koulutettuja on näillä palvelutoimialoilla yhteensä 306 tuhatta (43 %), joista 116 tuhatta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 190 tuhatta alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Toisen asteen suorittaneita työskentelee palvelualoilla 312 tuhatta. Koulutusastetta ei tiedetä 95 tuhannelta (13 %).

Vuoden 2018 tietojen mukaan kaikki yksityiset palvelut yhteensä (pl. kauppa) työllistävät jo yli miljoona ihmistä.

Paltan jäseniä ovat noin 2 000 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 150 000 henkilöä. Lisäksi Palta vastaa työmarkkinatoiminnasta finanssialalla, joka työllistää noin 40 000 henkilöä. Paltan päätoimialat ovat logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, sekä viihde ja virkistys.

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija.

Alkuperäinen blogi kokonaisuudessaan on julkaistu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n nettisivuilla 18.10.2019. Lue täältä.

Tältä kirjoittajalta myös