28.05.2024 -

Kasvava palvelutalous vaatii EU:lta toimivammat sisämarkkinat

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

, ,

Palveluiden osuus maailmankaupasta on jatkuvasti kasvanut, ja palveluiden kauppa on olennainen osa Euroopan unionin taloutta. Tämä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille kasvuun ja innovaatioon. Sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan tulisi mahdollistaa palveluiden kauppa EU:ssa ilman tarpeettomia esteitä.

Globaali talous on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosikymmenien aikana, joista yksi merkittävimmistä on palveluiden kaupan eksponentiaalinen kasvu. Tämä kehitys on pitkälti digitalisaation ja teknologisten innovaatioiden ansiota, jotka ovat mahdollistaneet palveluiden tarjoamisen yli rajojen uudella tavalla. WTO:n näkemyksen mukaan palveluiden, erityisesti digitaalisten palveluiden, kauppa tulee jatkossakin kasvamaan selvästi nopeammin kuin tavaroiden kauppa.

Palveluiden kansainvälisessä kaupassa on kuitenkin lukuisia esteitä tai hidasteita. Osa palveluista vaatii kuitenkin paikallista läsnäoloa, esimerkiksi henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut. Kansainvälistyminen voi vaatia esimerkiksi yrityksen perustamista kohdemaahan, joka tekee siitä astetta haastavamman verrattuna tavarakauppaan.

Sisämarkkinat tarjoavat myös suomalaisille palveluyrityksille pääsyn yli 450 miljoonan kuluttajan markkinoille. Sisämarkkinoiden tehokas toiminta on elintärkeää sekä Suomen että koko EU:n talouden kannalta. EU:n sisämarkkinoiden toimivuus varmistaa, että suomalaiset yritykset voivat kilpailla tasavertaisesti muiden jäsenmaiden yritysten kanssa ja hyötyä yhtenäisestä markkinasta.

Palveluiden sisämarkkinoilla on kuitenkin lukuisia esteitä, eikä niitä olla saatu poistettua. Sisämarkkinoiden tulevaisuutta komissiolle selvittäneen Enrico Lettan raportissa todetaankin, että vuonna 2002 tunnistetuista palveluiden sisämarkkinaesteistä noin 60 prosenttia on vielä tällä hetkelläkin voimassa.  

Vajaan kahden viikon päästä pidettävät eurovaalit ovat merkittävä mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka unioni menestyy globaalissa taloudessa. Maailmanpoliittiset jännitteet, kuten kauppasodat ja kansainväliset konfliktit, ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla. Tuleva parlamentti ja komissio joutuvat käsittelemään näihin liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat suoraan myös EU-alueen menestymiseen ja palvelusektoriin. On tärkeää, että tulevat päättäjät ymmärtävät palvelualojen merkityksen ja toimivat niiden kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi.

EU on Suomen tärkein markkina-alue, ja lähes puolet Suomen nykyisestä palveluviennistä suuntautuu EU-maihin

EU on Suomen tärkein markkina-alue, ja lähes puolet Suomen nykyisestä palveluviennistä suuntautuu EU-maihin. Vaikka Suomen palveluvienti on kasvanut 45 % viimeisen kymmenen vuoden aikana, tämä jää alle EU-maiden keskimääräisen 50 % kasvun. Tämä korostaa tarvetta monipuolistaa Suomen palveluvientiä ja hyödyntää tehokkaammin EU:n tarjoamia mahdollisuuksia. Suomen palveluviennin kasvu on avainasemassa vientimme rakenteen monipuolistamisessa ja taloutemme vahvistamisessa.

Paltan tavoitteet seuraavalle EU-vaalikaudelle 2024-29 keskittyvät kolmeen teemaan: Kilpailukykyisempi EU, Vihreämpi Eurooppa ja Saavutettavampi Suomi. Näiden teemojen alla on useita keskeisiä toimenpiteitä, kuten EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen, digilainsäädännön edistäminen, osaamisen sisämarkkinoiden luominen, ilmastonmuutoksen torjunta, vihreiden investointien edistäminen ja Suomen saavutettavuuden parantaminen.

Palta haluaa korostaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamisen tärkeyttä. EU:n talouden painoarvo on laskenut kansainvälisessä kaupassa ja asian korjaaminen vaatii toimenpiteitä ja valintoja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Palveluiden osuus globaalista taloudesta tulee kasvamaan ja tähän kasvuun myös Suomen on päästävä aikaisempaa paremmin kiinni. Tämä edellyttää Suomelta aktiivista edunvalvontaa EU-tasolla, jotta palvelualojen erityistarpeet huomioidaan päätöksenteossa. EU:n sisämarkkinat tulee saada toimimaan saumattomasti, niin että ne tukevat nykyistä vahvemmin kasvua ja kehitystä. Näin varmistamme myös palvelualojen kasvun ja kehityksen tulevaisuudessa, edistäen samalla kestävää talouskasvua ja hyvinvointia koko EU:ssa. Se on Palvelus Euroopalle.

Palvelus Euroopalle on Paltan eurovaaleihin liittyvä teemasarja, johon kuuluu eurovaalitavoitteidemme teemoja esitteleviä blogeja ja podcasteja. EU on yksi maailman suurimmista talouksista, ja sen kilpailukyky pohjaa toimivaan sisämarkkinaan. Talouskasvua tarvitaan eurooppalaisen hyvinvoinnin takaamiseksi. Parhaiten sitä on mahdollista saada palveluista, sillä palvelusektorilla on unionissa suurin taloudellinen kasvupotentiaali. Siksi Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimivat sisämarkkinat myös palvelualoille ovat Palvelus Euroopalle.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös