19.09.2022 -

Käynnistyvällä palkkakierroksella katsottava kauemmas tulevaisuuteen

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

, ,

Työmarkkinoiden tunnelmia harvoin kuvataan helpoiksi ja auvoisiksi. Tänäkin syksynä vaikeuskerrointa löytyy. Erityisesti työnantajapuolta huolestuttavat korkea inflaatio, talouden sumuiset näkymät sekä kuntasektorille alkukesästä sovittu epäonnistunut palkkaratkaisu, jossa sovittiin viisivuotisesta kunta-alan palkkoja yli yleisen linjan nostavasta palkkaohjelmasta.

Me Paltassa neuvottelemme noin 150 työehtosopimusta neuvottelukumppaniemme kanssa. Alkuvuodesta 2022 päättyneellä neuvottelukierroksella valtaosalle Paltan sopimusaloista sovittiin kaksivuotinen työehtosopimus, mutta palkankorotuksista ainoastaan sopimuskauden ensimmäisen vuoden 2022 osalta. Toisen vuoden 2023 palkkaratkaisusta monilla sopimusaloilla pitäisi siis päästä yhteisymmärrykseen pian käynnistyvällä syksyn palkkakierroksella.

Neuvottelukierroksen päänavaajina toimivat tälläkin kertaa Teknologiateollisuuden työnantajat ja Kemianteollisuus, jotka omien neuvottelukumppaniensa kanssa määrittävät ns. viennin linjan eli enimmäiskustannustason, palkankorotukset mukaan lukien, sopimuskierrokselle. Syntyvä linja määrää työehtosopimusperusteisen enimmäiskustannustason myös muille aloille.

Neuvottelut päänavausratkaisusta käynnistyivät syyskuun alussa, ja on kerrottu, että sopimukseen pyritään pääsemään syyskuun loppuun mennessä.

Paltan sopimusaloista palkkakierroksella neuvotellaan noin 100 sopimuksen palkantarkistuksista vuodelle 2023. Neuvottelut käydään loka-helmikuun aikana kuhunkin työehtosopimukseen sovitun määräajan kuluessa. Mikäli palkankorotuksista ei löydetä yhteisymmärrystä yhdessä työntekijäpuolen neuvottelukumppanien kanssa, alalle sovittu työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään tai se päättyy automaattisesti. Sopijaosapuolet voivat tietenkin sopia neuvotteluiden myöhentämisestä ja edelleen tavoitella vain vuoden 2023 palkkaratkaisua, tai edessä voivat olla uudet, laajemmat, jopa täysimittaiset työehtosopimusneuvottelut.

Palkkakierrosneuvotteluiden lisäksi meillä Paltassa on neuvoteltavana joitakin työehtosopimuksia, jotka ovat päättymässä tulevan talven/kevään aikana. Näilläkin aloilla neuvottelut käynnistyvät loppuvuodesta 2022.

Epävarmassa näkymässä on tärkeää, että palkkaratkaisut pidetään tasolla, joka ei heikennä kilpailukykyämme kansainvälisessä vertailussa.

Epävarmassa näkymässä on tärkeää, että palkkaratkaisut pidetään tasolla, joka ei heikennä kilpailukykyämme kansainvälisessä vertailussa. Työmarkkinaosapuolten on kyettävä tarkastelemaan asioita pitkäjänteisesti ja kauemmas tulevaisuuteen katsoen. Inflaatio kurittaa myös yrityksiä. Isossa kuvassa talous on kääntymässä laskuun, ja meidän tulisi välttää toistamasta finanssikriisin aikaan tehtyjä virheitä.

Toivomme rakentavaa neuvottelukierrosta ja hallittua siirtymää haastavasta tilanteesta eteenpäin. Korona-aika oli hyvä esimerkki siitä, miten yhteen hiileen puhaltamalla voidaan selvitä vaikeistakin paikoista. Haluan uskoa, että neuvottelukumppaneillemme on tärkeää suomalaisten työpaikkojen säilyminen. Se on yhteinen etumme.

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös