14.09.2023 -

Kestävä kehitys on osa yrityksen kaikkia toimintoja

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

,

Sustainability (kestävyys) on termi, joka toistuvasti vilahtelee yritysten vastuullisuusasiantuntijoiden puheissa. Toimialasta riippumatta liiketoiminnassa tavoitellaan kestävää kehitystä turvaavia ratkaisuja ja raportoidaan niistä – näkökulmina ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.

Sitä kautta, että vastuullisuus on osa organisaation strategiaa, se tulee näkymään tai ainakin sen tulisi näkyä myös tavoitteissa. Kaikissa toiminnoissa ja kaikilla tasoilla.

Tiedämme myös, että yrityksen vastuullinen toiminta on pito- ja vetovoimatekijä työntekijöille.

Sustainable HR puhutti meillä

HR-toimintojen merkityksestä kestävän kehityksen muutosajurina puhutaan kuitenkin vielä vähän. Myös HR:n rooli kestävien arvojen ja toimintamallien keskusteluttajana ja edistäjänä nousee vahvemmin esiin keskusteluun ja konkretiaan.

Halusimme Paltassa työstää tätä monin paikoin vasta jäsentymässä olevaa teemaa yhdessä oman työmarkkinavaliokuntamme kanssa. Teemaa oli alustamassa ja inspiroimassa IBM Finlandin henkilöstöjohtaja Tua Gardberg-Kosonen, joka nosti käytännön esimerkkejä siitä, miten HR voi yrityksen arjessa edistää kestäviä ratkaisuja. Innostava puheenvuoro herätti vireän keskustelun paikalla olleiden jäsentemme edustajien keskuudessa.

Kuinka lähteä tarkastelemaan HR:n roolia vastuullisuusnäkökulmasta omassa yrityksessä? Alla koottuja ajatuksia keskustelun pohjalta:

 • Tuo vastuullisemmat vaihtoehdot keskusteluun
  Kestävät ratkaisut ovat valintoja, joita jokainen meistä voi arjessaan tehdä. Yrityksen HR voi monin tavoin tukea henkilöstön tietoisuutta ja valintoja. Olisiko esimerkiksi mahdollista luopua autoedusta ja tarjota tilalle työsuhdematkalippu tai työsuhdepyörä? Tai tehdä päätös tarjota ainoastaan vegeruokaa yrityksen juhlissa? Viesti, jaa tietoa ja keskusteluta henkilöstöä sekä kuuntele esiin kumpuavia ideoita. Huolenpitoa voi olla niinkin pieneltä tuntuva asia kuin muistuttaminen henkilöstöä nesteyttämisestä päivän aikana eli veden juomisen tärkeydestä. Tällä hyvin arkisella asialla on iso vaikutus ihmisen hyvinvointiin.
 • Johda yhdenvertaisesti
  Miten yrityksessänne tehdään kestäviä ratkaisuja ja varmistetaan yhdenvertainen kohtelu arjessa? Ovatko edut ja käytännöt yhdenvertaisia? Huomioidaanko DEI (diversity, equity, inclusion)-näkökulmat kaikessa toiminnassanne?
 • Tue osaamisen kehittämistä
  Työelämä vaatii nyt ja tulevaisuudessa työntekijöiltä suurta valmiutta, kykyä ja tahtoa oppia uutta, poisoppia vanhaa ja kehittää osaamistaan. Miten yrityksessänne työntekijät pidetään muutoskyvykkäinä, osaavina ja varmistetaan mukana pysyminen teknologisessa kehityksessä? Entä miten muistutetaan ja tuetaan työntekijöiden omaa vastuuta työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämisestä? Esimerkiksi World Economic Forumin tutkimus tältä vuodelta avaa työelämässä tapahtuvaa muutosta.
 • Tieto tukee työhyvinvointia
  Tiedätkö, miten henkilöstö voi yrityksessänne? Kysy henkilöstön vointia säännöllisesti, reagoi palautteisiin ja käy henkilöstön kanssa avointa keskustelua.
 • Aseta tavoitteita
  Tavoitteet ohjaavat toimintaa ja antavat suunnan kehitykselle.

Kuten Tua kiteytti, sustainability is everyone’s business.

Jatketaan keskustelua. Vastuullisuus kuuluu meille kaikille. Kyse on meidän ja jälkipolviemme hyvästä työelämästä ja elämästä ylipäänsä.

Tältä kirjoittajalta myös