16.02.2023 -

Kestävä tulevaisuus luodaan rakentavilla ratkaisuilla

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

, ,

Työmarkkinakierroksella päästiin pitkän odottelun jälkeen etenemään kun teknologiateollisuuteen ja kemianteollisuuteen saatiin helmikuun alussa sopimukset. Nämä vientiliittojen ns. päänavausratkaisut ovat tärkeässä roolissa, koska ne muodostavat koko työmarkkinakierrokselle raamit, eli ns. yleisen linjan.

Saavutetut ratkaisut ovat kaksivuotisia sopimuskaudelle 2023–2024. Palkkaratkaisujen ensisijaisena lähtökohtana on sopia palkankorotuksista paikallisesti. Mikäli sopimukseen paikallisesti ei päästä, palkkoja tarkistetaan ns. perälaudan mukaisesti. Tällöin ratkaisu koostuu työehtosopimuksessa määritellystä yleiskorotuksesta ja kertakorvauksesta mahdollisine taulukoiden ja lisien korotuksineen.

Kaikissa nyt sovituissa työehtosopimusratkaisuissa enimmäiskustannustaso noudattaa teknologiateollisuuden työntekijöiden päänavausratkaisua ja sopimuskohtaisesti ratkaisun rakenne ja palkantarkistusten ajankohdat on voitu sopia yksilöllisesti eri tavoin. Tämä mahdollistaa sen, että kullakin alalla voidaan hakea alan tarpeisiin sopiva yhdistelmä sovitun kokonaiskustannusraamin puitteissa.

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Inflaatiotilanne huolestuttaa ja samaan aikaan meidän on katsottava pidemmälle tulevaisuuteen. Meidän on yhdessä kyettävä tekemään vastuullisia päätöksiä, joilla turvaamme Suomen pärjäämisen kansainvälisessä kilpailussa ja hyvinvoivan yhteiskunnan täällä kotimaassa. Vain elinvoimaiset yritykset luovat työtä ja työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia kaikille suomalaisille. Tällä kierroksella osoitettu palkkamaltti luo mahdollisuuksia hyvään ja kestävään tulevaisuuteen.

Kahdelle vuodelle sovitut työehtosopimukset tuovat vakautta.

Kahdelle vuodelle sovitut työehtosopimukset tuovat yrityksille tärkeää vakautta ja ennustettavuutta. Ne myös mahdollistavat tes-neuvottelukumppaneille tilanteen, jossa yhteistyötä alan kehittämiseksi voidaan tehdä pitkäjänteisemmin. Tunnelma molemmin puolin pöytiä on ollut, että sopimuskauden aikaiselle kehittämiselle on tarvetta. Hyvin yhdessä suunniteltu on puoliksi tehty.

Tällä kierroksella perhevapaa-asiat muiden tekstikysymysten joukossa ovat puhuttaneet paljon. Työnantajat ja palkansaajat ovat varmasti kaikki perhemyönteisiä sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kannattajia. Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu, että osa perhevapaasta on palkallista, vaikka mikään laki ei velvoita työnantajaa antamaan työntekijälleen palkallista perhevapaata. Jos jokin muutos, esimerkiksi ei-synnyttävän vanhemman palkallisten päivien lisääminen, aiheuttaa työehtosopimuksen sisällä kustannuksia, on näiden kompensoinnista kyettävä sopimaan työehtosopimusneuvotteluissa.

Työehtosopimuksessa sovitaan ala- tai yrityskohtaisista työehdoista, kuten työajoista ja palkoista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimus ei ole mikä tahansa paperi, vaan tärkeä käyttöliittymä työehtoihin. Me neuvottelijat olemme vastuussa siitä, että tämä käyttöliittymä palvelee tarkoitustaan ja että se olisi mahdollisimman selkeä käyttäjilleen.

Paltan sopimusaloilla neuvotellaan reilut sata työehtosopimusta tämän kevään aikana. Usealla alalla neuvottelut ovat jo käynnissä. Määräaika Paltan nykyisten työehtosopimusten päättymiselle valtaosassa sopimuksiamme on tammi-helmikuussa, ja viimeiset sopimusten päättymispäivämäärämme ajoittuvat maalis-huhtikuulle. Neuvottelukausi jatkuu siis tiiviinä koko kevään.

Henkilökohtaisesti minulla tuli 15.2.2023 kaksi vuotta täyteen työmarkkinatyössä oltuani sitä ennen koko urani yritysten palveluksessa. Kiitän kaikkia paltalaisia kollegoitani, jäsenyrityksiämme, neuvottelukumppaneita ja muita sidosryhmiä kuluneesta kahdesta vuodesta. Jatketaan yhteistyötä!

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös