27.03.2020 -

Kuntakokeiluita on siirrettävä, mutta määräajat luovat toivoa paremmasta tulevasta

Tuomas Ylitalo

Kokeiluissa on tarkoituksena siirtää TE-toimistojen vastuita osin kunnille. Tavoitteena on kehittää työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.  

Kuntakokeiluiden erillislaki tulisi viedä ripeästi eduskuntaan, jotta uudistuksen aikataulusta olisi edes jonkinlainen uusi käsitys.  

Kuntakokeiluiden erillislaki tulisi viedä ripeästi eduskuntaan, jotta uudistuksen aikataulusta olisi edes jonkinlainen uusi käsitys.  

Yhteiskunnan on varauduttava tarjoamaan yhä laajempia mahdollisuuksia sekä toivoa paremmasta tulevaisuudesta ihmisille ja yrityksille tämän vaikean tilanteen keskellä. 

Nyt keskityttävä palveluiden turvaamiseen koronakriisissä 

Juuri nyt tärkeintä on kuitenkin rauhoittaa tilanne ja keskittyä palveluiden turvaamiseen Covid19-työllisyyskriisin keskellä. Palveluita on uudistettava, mutta tämän tuiki tarpeellisen kehittämisen aika on myöhemmin. 

Työllisyys- ja yrityspalveluiden varmistamiseksi olisi kuitenkin välittömästi päätettävä selkeät määräajat kokeilun edistämiseksi, jotta sekä julkinen hallinto että yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osaavat mitoittaa omia resurssejaan tähän akuuttiin tarpeeseen. 

Työllisyys- ja yrityspalveluiden varmistamiseksi olisi kuitenkin välittömästi päätettävä selkeät määräajat kokeilun edistämiseksi, jotta sekä julkinen hallinto että yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osaavat mitoittaa omia resurssejaan. 

Kuntakokeiluiden uudistamiseen valjastetut henkilöresurssit on kiinnitettävä nyt tarjoamaan laadukkaita työllisyys- ja yrityspalveluita tähän tarpeeseen sopeuttaen. Kaikkia toimijoita ja niiden osaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Kokeilut käynnistettävä vaiheittain 

Sitten kun kokeilut päätetään käynnistää, se tulisi toteuttaa vaiheistaen. Kokeilualueiden valmius ottaa vastaan kokeilutehtäviä on varmistettava. Kaikkien alueiden ei tarvitse aloittaa samaan aikaan. Palveluiden pirstaloitumista tulee kuitenkin välttää. 

Näiden palveluntuottajien osaamisen hyödyntäminen fiksuja ja ketteriä hankintoja tekemällä tämän kriisin helpottamiseksi on nyt kultaakin arvokkaampaa. Henkilöstöpalveluyritykset, joita myös Palta edustaa, osaavat yhdistää nopeasti asiakasyritysten tarpeet ja työntekijöiden osaamiset seuraavan työpaikan muodostumiseksi. Työntekijöiden siirtymiset myös toiselle toimialalle voivat olla nopeasti toteutettavissa. Työnvälitys ja osaamisen kehittäminen on näiden henkilöstöpalveluyritysten ydinbisnestä. 

Työvoima- ja yrityspalveluiden palvelurakennetta on uudistettava ja tehostettava tulevaisuudessa. Nyt on aika varmistaa laadukkaat palvelut ja tehostaa työnvälitystä lisäämällä julkisten työvoimapalveluiden yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa. 

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija. 

 Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä ja Instagramissa sekä liity neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen tilaajaksi

Tältä kirjoittajalta myös