11.06.2021 -

Lähi- vai etätyötä, yhdessä vai erikseen, saman- vai eriaikaisesti?

Anu Sajavaara

Monessa yrityksessä pohditaan nyt kuumeisesti miltä koronan jälkeinen aika näyttää ja millä tavalla palataan tavallisempaan arkeen. Korona-aika on mullistanut työnteon mallit ja synnyttänyt paljon uusia hyviä käytäntöjä. Nämä käytännöt on syytä tunnistaa ja nostaa poikkeusaikojen parhaimmat puolet osaksi tavanomaista toimintaa. Kriisin oppeja ei kannata tuhlata eikä katsoa peruutuspeiliin. Tulevaisuus näyttää erilaiselta ja entistä monipuolisemmalta.

Iso osa suomalaisista pystyy tekemään työtään ainakin osittain etänä. On tehtäviä, joissa edellytetään läsnäoloa työpaikalla, mutta näissäkin tehtävissä osa työstä voi olla mahdollista tehdä etänä. Virtuaaliset koulutukset ja perehdytykset työyhteisöön tai uusiin tehtäviin ovat tulleet jäädäkseen. Asiakaspalvelua on annettu kotoa tai kesämökiltä. Korona-aikana etätyötä on tehty myös tehtävissä, joita ei aiemmin uskottu voitavan tehdä etänä. Esimerkiksi opetusta, lääkärin vastaanottoja sekä yleisölle suunnattuja taide-esityksiä on tehty kotoa käsin. Jopa kuorot laulavat virtuaalisesti, kukin laulaja omassa kuplassaan. Tekniikka hoitaa sen, että voimme nauttia yhteisesityksestä.

Yhä useampi meistä tekee jatkossa työtään monipaikkaisesti yhdistellen sujuvasti lähi- ja etätyötä. Kansainväliset tutkimukset kertovat, että maailman onnellisin kansa on myös maailman onnellisinta etätyökansaa. Suomalaiset työntekijät kertovat etätyön sujuvan pääosin hyvin: yhteydet toimivat, työn ja perheen yhteensovittaminen on koronan alkuaikojen jälkeen sujunut hyvin ja hommat ovat hoituneet jopa paremmin kuin lähitöissä. Suomalaiset myös ilmoittavat useammin kuin muut eurooppalaiset haluavansa jatkossakin tehdä etätyötä. Erilaisten selvitysten mukaan valtaosa asiantuntija- ja tietotyötä tekevistä haluaisi tehdä etätyötä 2–3 päivänä viikossa.

Työnteon uusi arki edellyttää yhteisiä linjauksia

Yritykset ja työntekijät ovat tunnistaneet myös etätyön huonoja puolia: innovoinnin, yhdessä tekemisen, yhteisöllisyyden ja työyhteisöön sitoutuneisuuden on todettu kärsineen. Välillä myös yksinäinen puurtaminen irti työyhteisöstä on ottanut voimille, ja osalla työntekijöistä se on johtanut jaksamisongelmiin, eristäytymiseen ja sosiaalisten suhteiden kuihtumiseen.

Kuten muissakin asioissa, myös etätyö jakaa mielipiteitä. Toiset kukoistavat ja toiset lakastuvat pitkittyneessä etätyössä. Tästä syystä työyhteisössä onkin syytä miettiä, miten olojen normalisoiduttua lähi- ja etätyötä yhdistetään siten, että tasapainoisella tavalla huomioidaan sekä organisaation että työntekijöiden tarpeet ja toiveet.  

Toimistoista tulee yhteisöllisyyden tankkausasemia.

Toimistokaan ei ole entisensä. Toimistosta tulee yhteisöllisyyden tankkausasema: sinne tullaan kohtaamaan muita, vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia ja oppimaan toisilta.

Työympäristösuunnittelijat ovat työllistettyjä, kun toimistoihin rakennetaan nyt yhteis- ja tiimityöskentelyn mahdollistavia viihtyisiä ja inspiroivia elementtejä. Konttorille ei tulla enää työskentelemään yksin, vaan se on entistä enemmän luovuutta, innovaatioita ja yhteisöllisyyttä ruokkiva tila. Toimiston kanssa kilpailevat myös muut tilat, joissa voi työskennellä, kuten kirjastot, kahvilat tai asiakkaan yhteistilat. Englanniksi termit telework, distance tai remote work (joiden perinteisesti on ajateltu tapahtuvan kotoa käsin) onkin korvannut termi work from anywhere (WFA).

Työpaikoilla ja tiimeissä on nyt yhteisen pohdiskelun ja linjausten aika. On tehty selvityksiä siitä, miten etätyö on vaikuttanut tuottavuuteen. On keskusteltu siitä, miten varmistetaan myös kasvokkain tapahtuvat samanaikaiset kohtaamiset, ja kuunneltu työntekijöiden mielipiteitä, miten he toivovat jatkossa työskelevänsä. Siihenkin on varauduttava, että kriisi ei ole syksyllä vielä ohi eli emme olekaan vielä koronan jälkeisessä maailmassa vaan elämme edelleen koronan kanssa. Tällaistakin vaihtoehtoa varten on oltava olemassa toimivat yhteiset käytännöt.

Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös