02.02.2021 -

Miksi kannattaa kilauttaa juristille?

Heidi Aho

Asiantuntija, Työmarkkinat

, , ,

Kiire ja nopeat tilanteet ovat monella työpaikalla arkipäivää. Työnantajan odotetaan tuntevan työlainsäädäntö ja osaavan toimia sen edellyttämällä tavalla tilanteessa kuin tilanteessa. Usein työnantajille tulee kuitenkin eteen työoikeudellisesti haastavia tilanteita, joihin ei löydy nopeasti ja helposti vastausta esimerkiksi suoraan laista tai netin syövereitä selaamalla.

Näissä tapauksissa järkevin toimintatapa on kääntyä oman liiton työmarkkinajuristin puoleen ja kysyä neuvoa. Näin erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja niiden mahdolliset vaikutukset pystytään punnitsemaan jo etukäteen.

Koronapandemia aiheutti uusia tilanteita monelle

Erityisesti koronapandemian aikana työnantajien eteen on tullut nopealla syötteellä uusia työoikeudellisesti haastavia tilanteita, joihin tulisi reagoida nopeasti. Kyseessä on voinut olla vaikkapa tilanne, jossa rajoituksen tai palveluiden kysynnän äkillisen laskemisen vuoksi työ tai työn tarjoamisedellytykset ovat vähentyneet rajusti.

Työnantajan mietittäväksi on saattanut tulla haastavia tilanteita liittyen esimerkiksi siihen, tulisiko soveltaa yhteistoimintalakia harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Avaamalla yhteistoimintalain löytää melko helposti kyseisen lain soveltamisalaa koskevan säännöksen, jossa todetaan, että kyseistä lakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Vaikuttaa siis ensi näkemältä yksinkertaiselta. Mieleen saattaa kuitenkin nousta seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Miten konserneissa tai muissa yritysryhmissä lain soveltaminen määräytyy?
  • Otetaanko huomioon yrityksen ulkomailla työskentelevät työntekijät?
  • Otetaanko laskennassa huomioon yrityksen johtohenkilöt?
  • Otetaanko laskennassa huomioon määräaikaiset työntekijät?
  • Miten henkilöstön määrän vaihtelu huomioidaan?

Kuten huomataan, jo yhden säännöksen sisään saattaa mahtua joukko erilaisia kysymyksiä, jotka työnantajan tulee omaa tilannettaan ratkaistessa ottaa huomioon, mutta joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi.

Harkitsemattomalla ratkaisulla voi olla kauaskantoisiakin seurauksia

Riskialttiin tulkinnan tai toimintatavan valinta voi johtaa sekä taloudellisesti merkittäviin maksuvelvoitteisiin että myös muihin mahdollisiin sanktioihin ja seuraamuksiin. Oikeudellisten seurausten lisäksi vaikutukset saattavat ulottua myös työnantajan maineeseen.

Riskialttiin tulkinnan tai toimintatavan valinta voi johtaa sekä taloudellisesti merkittäviin maksuvelvoitteisiin että myös muihin mahdollisiin sanktioihin ja seuraamuksiin. Oikeudellisten seurausten lisäksi vaikutukset saattavat ulottua myös työnantajan maineeseen.

Toisessa esimerkkitapauksessa työnantaja on päättänyt työntekijän työsopimuksen työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti. Tuomioistuin voi tällöin työsopimuslain nojalla tuomita työnantajan suorittamaan yksinomaisena korvauksena työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkan. Työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 30 kuukauden palkka.

Mikäli työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin ja sen katsottaisiin esimerkiksi irtisanoneen työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomasti noudattamatta yhteistoimintalain tiettyjä säännöksiä, voitaisiin työnantaja lisäksi tuomita maksamaan irtisanotulle työntekijälle enintään 35 590 euron suuruinen hyvitys.

Lisäksi on mahdollista, että asiassa esitettäisiin hyvitysvaatimuksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain perusteella, ja pahimmassa tapauksessa asiaa saatettaisiin tutkia ja viedä eteenpäin myös rikoslain perusteella työrikoksena. Rikoslaissa on muiden työrikosten ohella säädetty rangaistavaksi esimerkiksi työsyrjintä, josta työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jäsenyritysten neuvonta työoikeudellisissa kysymyksissä osa Paltan jäsenpalvelua

Muun muassa edellä mainitut tilanteet ovat kysymyksiä, joissa jäsenyritystemme kannattaa hyödyntää Paltan jäsenpalvelua ja työlait sekä työehtosopimusten määräykset tarkasti tuntevia asiantuntijoitamme. Vahvuutenamme on laaja erilaisten toimialojen tuntemus, sillä palvelemme Paltassa yli kahtatuhatta jäsentä eri palvelualoilta.

Esimerkeissäni Paltan asiantuntija voi auttaa sen arvioinnissa, tulisiko työnantajan noudattaa asiassa yhteistoimintalain säännöksiä ja millaisia toimia yhteistoimintalaki työnantajalta kyseisessä tilanteessa edellyttäisi. Lisäksi työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa voimme arvioida, onko tilanteessa käsillä peruste päättää työsopimus esimerkiksi irtisanomalla tai purkamalla työsopimus.

Toisinaan on myös tilanteita, joihin välttämättä ei löydy juridisesti yksiselitteisiä ratkaisuja. Tällöin asiantuntijamme avustuksella on kuitenkin mahdollista kartoittaa mahdolliset tulkintavaihtoehdot sekä niihin liittyvät riskit ja siten myös varautua niihin.

Suositussa viihdeohjelmassa kilpailijalle annetaan kolme vaihtoehtoa kysymyksen ratkaisemiseksi: kilautus kaverille, kahden väärän vastauksen poistaminen tai kysyminen yleisöltä. Työelämässä käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat rajallisemmat.

Suositussa viihdeohjelmassa kilpailijalle annetaan kolme vaihtoehtoa kysymyksen ratkaisemiseksi: kilautus kaverille, kahden väärän vastauksen poistaminen tai kysyminen yleisöltä. Työelämässä käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat rajallisemmat. Mikäli asiaan liittyy tulkinnanvaraisuutta, ei kahden varmasti väärän vaihtoehdon eliminoiminen mahdollisista toimintatavoista välttämättä johda haluttuun lopputulokseen, eikä tosielämässä työnantajalinjauksista vastaavan henkilön ympärillä ole käytettävissä ns. yleisöä, jolta neuvoa voisi kysyä. Paras vaihtoehto on siis kilauttaa juristille.

Heidi Aho

Asiantuntija, Työmarkkinat

Elokuva- ja TV-tuotantoala, energia-ICT-verkostoala, luottotieto- ja perintäala

heidi.aho@palta.fi

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissäInstagramissa ja Facebookissa sekä liity uutiskirjeemme tilaajaksi.

Tältä kirjoittajalta myös