12.05.2023 -

Nyt jos koskaan tarvitaan poliittista johtajuutta maahanmuuttoon

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

,

Suomi on nyt käännekohdassa, jossa on valittava, jatkammeko elinvoimaisena hyvinvointiyhteiskuntana vai valitsemmeko näivettymisen tien. Ikääntyvän väestön ja typistyvän syntyvyyden maassa keskeinen kysymys on, mistä työlle saadaan tekijöitä. Esimerkiksi Etlan arvion mukaan meidän tulee kyetä kasvattamaan nettomaahanmuuttoa vuosittain 44 000 ihmiseen, jotta työikäisen väestön väheneminen pysähtyisi.

Elinkeinoelämä on jo pitkään nähnyt maahanmuuton vauhdittamisen yhtenä ratkaisuna pahenevaan työvoimapulaan. Sanna Marinin hallitus tarttui haasteeseen poikkihallinnollisessa Talent Boost toimenpideohjelmassa ja käynnisti toimia, joilla vauhditettiin osaajien maahanpääsyä. Maahanmuuttovirasto on tarttunut toimintaansa kohdentuneeseen kritiikkiin ja ryhtynyt kehittämään palvelulähtöistä viranomaiskulttuuria. Lisäksi maahanmuuttajien työllisyys on kivunnut parissa vuodessa lähelle kantasuomalaisten tasoa ja yhä useampi työnantaja näkee erilaisista kulttuureista tulevat työntekijät mahdollisuutena.

Maahanmuuton vauhdittaminen on saatu käyntiin, mutta Suomelta puuttuu edelleen visio siitä, kuinka kasvaa houkuttelevaksi maahanmuuttomaaksi.

Maahanmuuton vauhdittaminen on saatu käyntiin, mutta Suomelta puuttuu edelleen visio siitä, kuinka kasvaa houkuttelevaksi maahanmuuttomaaksi. Tarvitsemamme maahanmuuttajien määrän lisääminen on jättiluokan haaste, mutta edelleen kysymykset kuten saatavuusharkinta, perheenyhdistämisen tulorajat ja digitaalinen tunnistautuminen ovat jääneet ratkaisematta ja törmäävät ministeriöiden siiloihin tai poliittiseen vastustukseen.

Maahanmuuton kasvu tulee muuttamaan yhteiskuntaamme radikaalisti. Yhä useampi meistä saa naapureikseen, työkavereikseen tai puolisokseen muualta Suomeen muuttaneen. Yhteiskunnan tuleva murros aiheuttaa ymmärrettävästi pelkoja, mutta myös kansalaiset ovat alkaneet ymmärtää maahanmuuton lisäämisen välttämättömyyden. Evan viimeisimmän arvo- ja asenne tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista arvioi, että Suomen väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista.

Keskeistä on, että hidasteena toiminut sektorihallinto ja erimielinen poliittinen tahto saadaan toimimaan samaan suuntaan.

Maahanmuuton vauhdittaminen on keskeinen haaste seuraavalle hallitukselle ja on välttämätöntä tarttua haasteeseen yhdessä tuumin poliittista johtajuutta osoittaen. Keskeistä on, että hidasteena toiminut sektorihallinto ja erimielinen poliittinen tahto saadaan toimimaan samaan suuntaan. Tätä tukemaan seuraavan hallituksen toivoisikin perustavan poikkihallinnollisen ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on ratkaista kasvun esteeksi muodostunut työvoimapula ja mahdollistaa Suomen nettomaahanmuuton nostaminen kestävällä tavalla tasolle, joka pysäyttää työikäisen väestön vähenemisen.

Ministerityöryhmän tehtävänä olisi myös valmistella vuosittain vahvistettava asetus, jossa määritettäisiin työvoimapula-alat sekä sopia toimista maahanmuuttoon liittyvän säätelyn keventämiseksi työvoimapula-aloilla. Maahanmuuton määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan juhlapuheiden ja puuhastelun sijaan sektorit ylittäviä tekoja ja yhteistyötä. Viime kädessä meillä kaikilla on yhteinen vastuu, miten otamme vastaan yhteiskuntamme kipeästi tarvitsemat osaajat.

Palvelus Suomelle = Paltan hallitusohjelmatavoitteet

Lue lisää hallitusohjelmatavoitteistamme

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös