18.01.2023 -

Nyt se on tutkittu: vihreä palveluvienti on keskeinen vientivalttimme

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

, , , ,

Palveluiden ulkomaanviennin hiilikädenjälki eli positiivinen ilmastovaikutus on huomattava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja AFRYn tuore selvitys paljastaa. Nyt on tärkeää laittaa vihreän palveluliiketoiminnan edellytykset kuntoon, jotta saamme kaiken irti päästövähennyspalveluista ja niiden viennistä, Paltan ilmastopolitiikan asiantuntija Mikko Paloneva bloggaa.

Suomalaisyritysten tarjoamat palvelut vähentävät asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tästä syntyy hiilikädenjälkeä, eli päästövähennyksiä verrattuna tilanteeseen ilman kyseisten palvelujen käyttöä. Suuruudeltaan palvelujen ulkomaanviennin hiilikädenjälki on tuoreen arvion mukaan noin 4,9 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa. Tämä vastaa noin kymmenesosaa Suomen kokonaispäästöistä.

Palvelujen ulkomaanviennin hiilikädenjälki on tuoreen arvion mukaan noin 4,9 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa.

Viennistä saatava palvelujen hiilikädenjälki on huomattavan suuri, ja taakse jää esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi tuoreen Palvelujen ilmastokatsauksen mukaan vasta 28 % päästövähennyspalveluita tarjoavista palveluyrityksistä vie niitä ulkomaille. Kun huomioidaan kotimaiset asiakkaat, on palvelujen hiilikädenjälki huomattavasti suurempi.

Mainittu palvelujen ulkomaanviennin hiilikädenjälkiarvio selviää Elinkeinoelämän keskusliiton ja AFRY Management Consultingin tammikuussa 2023 julkaistusta selvityksestä. Arvio sisältää seuraavat kokonaisuudet: tietojenkäsittelypalvelut, kuljetuspalvelut, T&K-toiminnan tulosten käyttölisenssit, asiantuntijapalvelut ja tekniset palvelut. Arvioidussa 4,9 miljoonassa tonnissa ei ole mukana monia teollisuusyritysten viemiä palveluita, joten palveluviennin hiilikädenjälki on vielä tätä suurempi.     

Viime vuosina ymmärryksemme palvelujen hiilikädenjäljestä ja sen suuresta merkityksestä on tarkentunut pala palalta. Lähtölaukaus kädenjäljen selvittämiselle tapahtui kesäkuussa 2021, kun Palta julkaisi Gaia Consultingin selvityksen neljän keskeisen palvelutoimialan kädenjäljestä. Selvitys perustui 11 esimerkkipalvelun otokseen ja osoitti, että palveluyritykset vähentävät asiakkaidensa päästöjä hyvin monenlaisin keinoin. Näihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöjen energiaremontit ja logistiikan reittejä optimoivat digipalvelut.

Kolmannes palveluyrityksistä tarjoaa asiakkaidensa kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä palveluita

Paltan marraskuussa 2022 julkaisema Palveluiden ilmastokatsaus paljasti, että peräti kolmannes palveluyrityksistä tarjoaa asiakkaidensa kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä palveluita. Tulos perustuu Taloustutkimuksen toteuttamaan laajaan, vähintään 5 henkilön yrityksille tehtyyn kyselytutkimukseen Paltan edustamilla toimialoilla. Päästövähennyspalvelut tuovat keskimäärin 30 % niitä tarjoavien yritysten liikevaihdosta ja kasvuodotukset ovat kovat.

Ilmastokatsaus osoittaa lisäksi, että päästövähennyspalvelut ovat monipuolisia ja niitä tuotetaan kaikilla palvelujen päätoimialoilla. Kiinnostavia esimerkkejä ovat muun muassa:

  • Tuulivoimaloiden asennus ja myynti,
  • Hiilijalanjäljen laskeminen,
  • Kylmälaitteiden energiankulutuksen optimointi,
  • Virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen,
  • Koneiden ja laitteiden modernisointi,
  • Rakennus-, korjaus- ja muutossuunnittelu.

Palvelujen ilmastopotentiaali on suuri, mutta tiellä on esteitä aina työvoiman saatavuudesta kustannuksiin asti. Lisäksi palvelujen merkitystä ei ole Suomessa kunnolla tunnistettu, mistä kertovat ongelmat monien taloudellisten kannusteiden suuruudessa ja soveltuvuudessa palveluille. Nyt on tärkeää laittaa edellytykset kuntoon, jotta saamme kaiken irti palveluista. Hiilijalanjäljen lisäksi hiilikädenjälki tulee nostaa ohjaavaan asemaan ilmastopolitiikassa ja varmistaa, että investointitukemme auttavat tasapuolisesti myös palveluita. Tämä olisi Palvelus Suomelle!

Puhtaampi ympäristö palveluilla

Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna muihin toimialoihin. Palvelut ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja. Palveluiden merkitys ilmastolle tulee tehdä näkyväksi nostamalla hiilikädenjälki, eli positiivinen ilmastovaikutus ohjaavaan rooliin ilmastopolitiikassa.

Lue lisää Paltan hallitusohjelmatavoitteista vihreään siirtymään, ilmastoon ja ympäristöön liittyen

Tältä kirjoittajalta myös