16.08.2022 -

Ovatko investointikannustimemme digiloikkaan oikeat?

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

, ,

Suomen ongelma on pitkään ollut tuottavuuden heikko kehitys, johon lääkkeeksi usein ja osuvasti ehdotetaan digiloikan ottamista. Toisin sanoen yhteiskunnan ja organisaatioiden toimintoja ja palveluita tulee muuttaa digitaalisiksi ja dataa hyödyntää aiempaa paremmin. Digitalisaation myötä prosesseja ja materiaalien käyttöä voidaan tehostaa, mikä edistää samalla vihreää siirtymää, Paltan johtava asiantuntija Jari Konttinen kirjoittaa 14.8. Kauppalehdessä julkaistussa tekstissään.

Digitaalisen muutoksen tueksi Suomeen tarvitaan kansainvälisten esimerkkien mukainen verokannustin yrityksille. Tällöin yritys voisi vähentää tuloverostaan investoinnit esimerkiksi ohjelmistoihin, datankäsittelyyn ja automaation kehittämiseen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen keino luoda uutta kasvua ja parantaa yritysten tuottavuutta. Suomessa onkin tällä hallituskaudella oikeutetusti kiinnitetty huomiota tarpeeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenoja. Tätä on tukenut niin parlamentaarinen tki-työryhmä kuin elinkeinoelämä laajalla rintamalla. Valmistelussa on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustin yrityksille.

Digitaalisen muutoksen tueksi Suomeen tarvitaan kansainvälisten esimerkkien mukainen verokannustin yrityksille.

Mitään digi- ja tuottavuusloikkaa ei kuitenkaan tapahdu, ellei tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotoksia oteta käyttöön tai niitä ei sovelleta yrityksissä. Esimerkiksi palveluyritykset ja niiden tuottamat innovaatioiden kaupalliset sovellutukset jäävät usein nykyisten t&k-kannustimien ulkopuolelle Suomessa.

Uudenlaisia keinoja vauhdittaa yrityksissä tapahtuvaa muutosta tulisikin tarkastella avoimin mielin. Oppia tulisi ottaa myös Suomen ulkopuolelta. Kansainvälisiä esimerkkejä on useita.

Italiassa otettiin vuonna 2019 käyttöön verokannustinpaketti, jossa yritys voi saada ylimääräisen verovähennyksen investoinneistaan teknologiseen tai digitaaliseen muutokseen.

Japanissa puolestaan luotiin viime vuonna verouudistuksella yritysten digitaalisen muutoksen tueksi uusi kannuste. Japanin verovähennys koskee investointeja, joilla yritys tähtää merkittäviin parannuksiin liiketoimintaprosessissaan, tuotannossaan tai myynnissään. Mahdollisuus lisävähennyksen saantiin koskee niin ohjelmistoja, koneita kuin laitteita.

Australiassa käynnistettiin teknologiainvestointiohjelma vuosille 2022 ja 2023, minkä avulla pk-yritykset voivat saada lisäverovähennyksen ostoistaan koskien tietokoneita, kyberturvallisuusratkaisuja, verkkosivujen kehittämistä ja ohjelmistojen hankintaa.

Britanniassa yritysten t&k-verokannustinta laajennetaan niin, että ensi vuodesta lähtien hyväksyttäviin menoihin sisällytetään t&k-hankkeeseen liittyvät data- ja pilvipalvelukustannukset.

Digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen on muuttanut innovaatiotoimintaa. Usein siinä on kyse jo tehtyjen tuotekehityspanostusten liiketoiminnallisesta hyödyntämisestä ja käyttöönotosta. Jos haluamme luoda investointikannustimia yrityksille, jotka edistäisivät digi- ja tuottavuusloikkaa sekä vihreää siirtymää jokapäiväisessä arjessamme, täytyy kannustimet suunnitella sen mukaisesti.

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös