25.03.2019 -

Paltan uusi visuaalinen ilme kuvaa arvojamme ja haluamme uudistua

Palta

Kaikki brändit kaipaavat toisinaan uudistumista ja ilmeen tuoreuttamista – niin myös Palta. Uskottava ja mielenkiintoa herättävä brändi on avainasemassa organisaation strategisten tavoitteiden kannalta.

Paltan brändistrategiatyö aloitettiin viime elokuussa. Sitä oli työstämässä brändiryhmä, johon kuului 10 paltalaisen lisäksi Paltan jäsenyritysten edustajia.

Työn myötä kiteytyi Paltan brändi-idea: ”Palta on uuden työn ja tulevaisuuden työmarkkinoiden suunnannäyttäjä. Puramme esteitä digimenestyksen tieltä ja raivaamme tilaa palvelutaloudelle. Puhumme faktojen puolesta muuttuvassa maailmassa”.

Myös Paltan arvot otettiin uudelleen tarkasteluun ja päivitettiin vastaamaan sitä, miksi koemme arvomme olevan tänä päivänä. Uudet arvomme ovat vaikuttavuus, asiantuntijuus ja optimismi. Vaikuttavuudella viittaamme siihen, että meillä on paitsi halu, myös kyky sopia tulevaisuutta rakentavia kompromisseja. Kuuntelemme ja toimimme jäsentemme puolesta aktiivisesti, rehellisesti ja aina faktoihin pohjaten. Asiantuntijuudella haluamme kertoa, että olemme ratkaisuhakuisia ammattilaisia ja osaamisemme syntyy yhdessä tehdyn työn tuloksena. Optimisteina kannustamme muutokseen, suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaasti ja etsimme tinkimättömästi parhaita ratkaisuja. Olemme määrätietoinen yhteiskunnan uudistaja.

Brändi-identiteetin kiteyttämisen myötä alkoi hahmottua myös Paltan uusi visuaalinen identiteetti. Paltan uusi logo, värimaailma ja typografia ovat luonnollinen brändi-identiteettityön jatkumo. Paltan uuden muotokielen tavoitteena on olla paitsi selkeä ja ammattimainen, myös inhimillinen. Logossa ”Palta” on kirjoitettu gemenoilla ja on muodoltaan pyöreähkö. Tämän tarkoituksena on viestiä helposti lähestyttävyydestä.

Paltan värimaailma on laaja, mutta harmoninen. Väripaletin ytimessä on Paltan vanhojen tunnusvärien (sininen ja vihreä) synteesistä johdettu uusi pääväri, sinivihreä. Paltan logo esitetään ensisijaisesti päävärillä, mutta logoa voi käyttää myös valkoisena ja mustana. Pääsävyn lisäksi Paltan väripaletti koostuu apuväreistä ja aksenttiväreistä. Apuvärit ovat vähemmän intensiivisiä kuin aksenttivärit. Apuvärejä käytetään suurempina pintoina, kun taas aksenttivärejä detaljeissa ja korostuksissa. Yhdistelmillä saadaan aikaan joko klassisen tyylikkäitä tai dynaamisempia, jopa rohkeita väritunnelmia. Tämä tukee Paltan arvoja ja brändi-ideaa.

Brändiryhmä ensimmäisessä yhteisessä workshopissa

Paltan brändityöryhmään kuuluivat paltalaiset Tuomas Aarto, Janne Laitinen, Tiia Lemmetti, Kaisa Kärkkäinen, Ulla Rask, Tatu Rauhamäki, Anu Sajavaara, Terhi Salonpää, Katri Tonteri ja Jouni Vihmo. Jäsenyritysten edustajia olivat Vesa Humalisto (Serum Arkkitehdit), Mikael Jungner (Viestintätoimisto Kreab),  Saara Kauppinen (Posti), Veronica Lindholm (Finnkino), Katja Pellikka (Telia) ja Hanna Sahlsten (Eltel Networks). Paltan yhteistyökumppanina bränditoimisto Werklig.

Paltan uusi logo

Paltan uusi värimaailma

Tältä kirjoittajalta myös