25.09.2019 -

Palvelualat mahdollistamassa hiilineutraalia Suomea

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Kenellekään ei liene epäselvää, että ilmastonmuutos on mahdollisesti aikamme suurin haaste. Myös me Paltassa olemme sitoutuneita uudistamaan EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa. Haluamme tehdä oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, ja tuemme hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Ensimmäinen askel ilmastotyössämme on eilen julkaisemamme ilmastolinjaus.

Palvelujen merkitys kasvaa kaikkialla maailmassa. Myös Suomi kehittyy korkean lisäarvon palvelutaloudeksi: yksityiset palvelut muodostavat jo yli 40 % kokonaistuotannostamme. Tarvitsemme talouden kestävämpää kasvua ja tuottavuuden nousua taataksemme riittävät resurssit niin kansalliseen kuin maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Palvelualoilla tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla eri toimialat saavuttavat merkittäviä päästövähennyksiä.

Palvelut ovat ratkaiseva osa tätä muutosta. Niiden kasvu ja aineeton arvonluonti ovat ilmaston näkökulmasta kestävällä pohjalla. Globaalit megatrendit, kuten palvelullistuminen ja kiertotalous, jossa omistamisen sijasta käytetään palveluita, vahvistavat tätä kestävää kasvua entisestään.

Ilmastolinjauksemme rakentuu neljän keskeisen osa-alueen ympärille: globaalin toimintaympäristön, digitalisaation ja innovaatioiden, energiantuotannon sekä liikenteen ja logistiikan ympärille. Uskomme, että nämä neljä suurta teemaa ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uusien päästövähennyksiin tähtäävien palveluratkaisujen mahdollistajana.

Ilmastonmuutos voitetaan globaalisti ja yritysten innovaatioilla on tässä ratkaiseva rooli.

On selvää, että yritysten kestävä kasvu ja sen vaatimat uudet investoinnit tarvitsevat ennustettavan ja vähähiilisiin ratkaisuihin kannustavan toimintaympäristön. Sen luovat selkeät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Ilmastonmuutos voitetaan globaalisti ja yritysten innovaatioilla on tässä ratkaiseva rooli. Palvelualoilla tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla eri toimialat saavuttavat merkittäviä päästövähennyksiä. Palveluiden hiilikädenjälki onkin merkittävä ja jatkuvasti kasvava. Luomalla tilaa palvelutalouden kestävälle kasvulle myös Suomi voi olla kokoaan suurempi maailmalla.

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan johtaja.

Tältä kirjoittajalta myös