25.02.2020 -

Palvelualat työllistävät nyt ja jatkossa

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

,

Vuosi on lähtenyt vaisusti käyntiin elinkeinoelämän luottamuksen osalta, EK:n julkaisemasta tammikuun luottamusindikaattorista selviääMyös palvelualojen kohdalla luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa +10, mikä on pisteen alempi lukema kuin joulukuussa. Luottamus painui poispäin pitkän aikavälin +14:n keskiarvosta.  

Talouskasvu on hiipumassa ja hallituksen työllisyystavoite karkaa koko ajan kauemmas. Nyt tarvitaan jo kiireesti konkreettisia tekoja hallitukselta. 

Hyvä uutinen on, että palvelualat ovat kasvaneet matalasuhdanteidenkin aikana. Palvelualat ovat merkittäviä erityisesti  siksi, että suurin osa uusista työpaikoista syntyy niilleEdellisellä hallituskaudella yksityisiin palveluihin syntyi 62 000 uutta työpaikkaa. Tällä kaudella hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta eli päätösperäisesti noin 60 000 lisätyöllistä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ilman yksityisiä palveluita ei työllisyystavoitetta voida saavuttaa.  

Palveluyrityksissä on parhaillaankin paljon avoimia työpaikkoja, mutta osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua. Suomen palveluviennistä suurin osa on korkean osaamisen asiantuntijatyötä, kuten ICT-palveluita ja liike-elämän palveluita. Paltan edustamilla palvelutoimialoilla työllisistä 43 prosenttia onkin korkeasti koulutettuja.  

Palveluyrityksissä pääraaka-aine on osaaminen, ja osaajapula suurin kasvun este. 

Megatrendit kuten digitalisaatio kasvattavat osaamisvaatimuksia entisestään. Työntekijöillä on oltava halu ja valmius oppia uutta ja mukautua muutokseen. Keskeistä on työelämän tarpeisiin soveltuva osaaminen. Talouden kasvu edellyttää ratkaisuja osaamisvajeeseen, painotetaan myös tällä viikolla julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön raportissa 

Halusimme selvittää, millaista osaamista palvelualojen yritykset tällä hetkellä eniten kaipaavat ja mitkä ovat niiden suurimmat työllistämisen esteet. Siksi Palta, Kaupan liitto ja Finanssiala päättivät teettää yhteistyönä laajan kyselytutkimuksen jäsenyrityksilleen aiheesta.  

Ensimmäistä kertaa toteutetun Palvelualojen osaajabarometrin tulokset julkistetaan tämän viikon perjantaina 28. helmikuuta. Luvassa on kiinnostavaa ja ajankohtaista, yli tuhannelta palvelualojen yritykseltä saatua tietoa. Lisäksi Palta, Kaupan liitto ja Finanssiala esittävät omat ratkaisuehdotuksensa palvelualojen työllistämispotentiaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kannattaa siis olla kuulolla.  

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan johtaja. 

Tältä kirjoittajalta myös