20.01.2022 -

Palvelualojen neuvottelut käynnissä – tavoitteena kunkin alan lähtökohdat huomioivat ratkaisut

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

, ,

Paikoillaan polkenut työmarkkinakierros sai uutta vauhtia heti vuoden alussa syntyneistä vientialojen työmarkkinaratkaisuista. Tämän viikon alussa neuvotteluratkaisut saatiin kemianteollisuuteen (tätä kirjoittaessa neuvottelutulokset odottavat vielä osapuolten hallintojen hyväksyntää). Myös palvelualojen neuvottelut ovat hyvässä vauhdissa usealla alalla, ja joitakin uusia työehtosopimuksia on saatu jo hyväksyttyä esimerkiksi arkkitehtisuunnittelualalla ja ict-alan ylemmille toimihenkilöille. Jo aiemmin pandemia-aikana neuvottelimme tes-ratkaisut mm. lennonjohtajille ja Finnairin lentäjille.

Tulevina kuukausina Palta neuvottelee reilut sata työehtosopimusta palvelualoilla. Mukana on niin yleissitovia, normaalisitovia kuin yrityskohtaisiakin työehtosopimuksia. Sopimusalakohtaiset haasteet ovat suuria ja niihin tarttuminen edellyttää rakentavaa yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäpuolten kesken.

Palvelualoilla lähtökohdat neuvotteluihin vaihtelevat todella paljon aloittain: osa aloista on koronapandemian aikana pystynyt jopa kasvattamaan liiketoimintaansa, kun taas usealla alalla koronakriisistä toipuminen on edelleen kesken. Yhteensä yli 16 000 palveluyritystä on Suomessa lopettanut toimintansa korona-aikana, ja uusia yrityksiä on perustettu palvelualoille vähemmän kuin aiempina vuosina. On kuitenkin ollut helpotus, että konkursseja on nähty palvelualoilla vähemmän kuin pandemian alussa pelättiin.

Ratkaisut kunkin alan kantokyvyn mukaan

Loppuvuodesta rajusti leviämään lähtenyt koronaviruksen omikronmuunnos on muistuttanut meitä koronatilanteen arvaamattomuudesta ja johtanut nopeasti tiukentuneisiin rajoitustoimiin ympäri maailmaa. Suomessakin rajoitukset vaikuttavat tällä hetkellä monen palveluyrityksen liiketoimintaan. Neuvottelupöydissä onkin syytä pitää mielessä, että sopimuskauden aikana yrityksiin voivat vaikuttaa äkilliset ja yllättävät ulkopuoliset shokit.

Epävarmat näkymät tulevaisuuteen vaikuttavat yritysten toimintasuunnitelmiin ja -kykyyn. Olemme myös tilanteessa, jossa Suomen kilpailukyky on heikentynyt keskeisiin kilpailijamaihimme verrattaessa muun muassa siksi, että palkat Suomessa ovat nousseet enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. On erittäin tärkeää, että emme toista finanssikriisiä edeltävää virhettä kilpailukyvyn menetyksestä liian korkeilla sopimuskorotuksilla.

Nyt onkin äärimmäisen tärkeää, että eri aloilla tehtävät ratkaisut mitoitetaan kunkin alan kantokyvyn mukaisiksi. Syntyneet vientialojen ratkaisut ovat monen alan näkökulmasta liian korkeat. Ne voivat muodostaa korkeintaan katon, eivät lattiaa, työmarkkinakierroksen muille sopimuksille.

Kilpailukyvyn tukemisen lisäksi keskeinen tavoitteemme on aidosti paikallisten sopimismahdollisuuksien lisääminen työehtosopimuksiin. Tällöin päätöksentekoa on mahdollista tuoda juuri sinne, missä oman yrityksen tarpeet ja tilanne parhaiten tunnetaan, eli yrityksiin ja työpaikoille. Viimeistään koronakriisi on osoittanut, että paikalliselle sopimiselle todella on tarvetta.

Oman mausteensa neuvottelukierrokselle, neuvottelusuhteille ja uusien neuvottelusuhteiden luomiselle tuo työskentelyn hybridiluonne ja edelleen voimissaan oleva epidemia; tautitilanteesta johtuen neuvottelemme vastuullisesti pääsääntöisesti etänä. Läsnäkokouksissa, sikäli kuin niitä voidaan turvallisesti järjestää, ollaan maskit kasvoilla. Meidän tulee varmistaa neuvotteluiden terveysturvallisuus ja se, että pysymme molemmilla puolilla pöytää terveinä voidaksemme saattaa tärkeän työrupeaman päätökseen.

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös