22.11.2022 -

Palvelus Suomelle: Luodaan edellytykset sille, että mahdollisimman moni meistä on työssä

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

, , ,

Työnteko on tärkeä arvo meille ihmisille. Parhaimmillaan innostumme, inspiroidumme ja luomme työmme kautta merkitystä itsellemme ja muille. Työ tuo säännöllisyyttä, vakautta ja yhteisöllisyyttä elämäämme. Työn avulla rakennamme luottamusta tulevaan.

On myös palvelus Suomelle, että mahdollisimman moni meistä on työssä. Hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi seuraavassa hallitusohjelmassa on tehtävä määrätietoisia ja konkreettisia ratkaisuja sen eteen, että nykyistä useampi suomalainen pääsee työelämään kiinni.

On palvelus Suomelle, että mahdollisimman moni meistä on työssä.

Tällä hetkellä liian moni kohtaa tilanteen, jossa tarjolla olevaa työtä ei ole kannattavaa ottaa vastaan, koska työstä saatava tulo on samantasoinen saatujen sosiaalietujen kanssa. Tällaisia kannustinloukkuja on pystyttävä purkamaan. Samalla on lisättävä työnteon kannustimia esimerkiksi ansiotuloverotusta keventämällä.

Myös työelämä kaipaa uudistamista. Muuttuvassa maailmassa jäykät työehtosopimukset eivät enää palvele tarpeitamme. Viime vuosina yrityksille ovat tulleet liiankin tutuiksi uudenlaiset yllättävät tilanteet, joissa päätöksiä on pitänyt tehdä nopeasti ja vailla varmuutta tulevasta kehityksestä. Jos sopimisen kehikko on liian jäykkä tai kaukana työpaikkatasosta, yritykset eivät pysty riittävän ketterästi reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, asiakkaiden tarpeisiin tai kysynnän vaihteluihin. Siksi tarvitsemme lisää työpaikkatasolle vietyä paikallista sopimista, josta hyötyvät sekä työnantajat että työntekijät. Sallitaan siis sopiminen siellä, missä osapuolet tuntevat tilanteen parhaiten.

Työrauhaongelmat nakertavat työmarkkinoidemme vakautta ja kilpailukykyämme


Tulevalta hallitukselta odotetaan rohkeutta tarttua toimeen yli 70 vuotta vanhan työrauhalainsäädäntömme järkevöittämiseksi. Työrauhaongelmat nakertavat työmarkkinoidemme vakautta sekä kilpailukykyämme merkittävällä tavalla. Laittomista lakoista määrättävät seuraukset ovat mitättömiä, eivätkä ne ole missään suhteessa lakoista aiheutuviin vahinkoihin. Poliittiset lakot ovat meillä laajemmin sallittuja kuin missään keskeisessä kilpailijamaassamme. Pahimmassa tapauksessa käy niin, että asiakkaat siirtyvät ostamaan palvelut maista, joissa palveluntuotanto pelaa. Se tarkoittaa, että työ ja työpaikat ovat vaarassa siirtyä Suomesta pois.

Työtaisteluiden vähentäminen ja kohtuullistaminen parantaisi Suomen houkuttelevuutta investointikohteena ja olisi omalta osaltaan tuomassa investointeja sekä luomassa ja pitämässä työtä ja hyvinvointia Suomeen ja Suomessa.

Yritysten, niin asiakkaiden kuin työnantajayritysten kannalta, vakaudella on suuri merkitys – on voitava luottaa siihen, että palveluntuotanto ja yritystoiminta eivät kohtaa kohtuuttomia työtaisteluita. Yksittäisten työntekijöiden kannalta kyse on omasta työpaikasta, sen pysyvyydestä ja työn mahdollistamasta vakaudesta elämässä.

Tiedämme, että palvelualat tarjoavat kasvun mahdollisuuksia. Läpi 2000-luvun valtaosa uusista työpaikoistamme on syntynyt juuri palvelualoille. Turvataan tämän kehityksen jatkuminen luomalla kannustava kasvuympäristö palveluille.

Palvelus Suomelle

Palvelus Suomelle on Paltan ehdottamien ratkaisujen kokonaisuus seuraavaan hallitusohjelmaan.

Lue lisää kaikista hallitusohjelmatavoitteistamme

Kannustava kasvuympäristö palveluille

Suomi menestyy palveluiden avulla. Epävarmassa maailmassa Suomen tulee luoda palvelualoille vakaa kasvuympäristö ja minimoida politiikkariskit. Näin varmistamme, että Suomi on houkutteleva valinta kansainväliselle pääomalle, sijoittajille, osaajille ja uudistuville yrityksille.

Kilpailemme yhä useammin globaalisti yritysten investoinneista ja kansainvälisistä osaajista. Siksi palvelualojen työpaikkojen ja innovaatioiden syntyminen Suomeen edellyttää kannustavaa kasvuympäristöä.

Lue lisää Kannustava kasvuympäristö palveluille -ratkaisustamme

Tältä kirjoittajalta myös