19.10.2022 -

Palvelus Suomelle: Osaavat ihmiset mahdollistavat palvelutalouden

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

, , ,

Osaajapula, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työhön johtava maahanmuutto ovat olleet kuumia puheenaiheita viime aikoina kaikkialla. Osaaja- eli työvoimapula ei ole poistumassa myöskään seuraavan hallituksen agendalta. Jos ongelmaa ei ratkaista, kierre pahenee ja yrityksistä yhä useampi raportoi rekrytointivaikeuksista sekä kasvua haittaavasta työvoimapulasta. Tarvitsemme seuraavaan hallitusohjelmaan puheen ja kiistelyn sijaan konkreettisia ratkaisuja, jotta Suomi ei jämähdä näivettymisen tilaan.

Myös työelämän on oivallettava, että osaaminen on strateginen kilpailuetu, jonka ennakointiin ja kehittämiseen on oltava tarjolla toimivia työkaluja.

Tämän hetken haaste on, että osaamisen on vastattava yhä nopeammin muuttuvan työelämän tarpeisiin. Jatkuva oppiminen on tullut jäädäkseen ja nykyään meillä jokaisella on vastuu huolehtia oman osaamisensa ajantasaisuudesta. Myös työelämän on oivallettava, että osaaminen on strateginen kilpailuetu, jonka ennakointiin ja kehittämiseen on oltava tarjolla toimivia työkaluja. Yksilön näkökulmasta työntekemisen tai opiskelun tulee olla aina kannattavampaa kuin tukien varassa elämisen. Tämän kaiken saavuttaminen vaatii korjauksia muun muassa koulutus- ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Suomen tulee edelleen kehittää tieto- ja tekoälypohjaista osaamisen ennakointia. Työelämän muutosta ymmärtävä ennakointi mahdollistaa koulutuspanosten suuntaamisen aloille, joille arvioidaan tulevaisuudessa syntyvän työpaikkoja. Työelämä tarvitsee nopeasti räätälöitävää ja lyhytkestoista osaamisen kehittämistä sekä koulutusjärjestelmälle uudenlaista joustoa toteuttaa muutakin kuin tutkintoperusteista koulutusta. Kynnystä jatkuvaan oppimiseen tulee madaltaa luomalla tekoälyä hyödyntävä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden digipalvelualusta, josta myös yritykset voivat etsiä tarvittavaa lisäkoulutusta henkilöstölleen. Koulutus- ja oppisopimuksia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin ratkaisemalla kitkaa aiheuttavat koulutuskorvauskysymykset.

Lisäämällä yksityisten henkilöstöpalveluyritysten mahdollisuuksia tarjota avoimia työpaikkoja myös julkisen työvoimapalvelun rekistereissä oleville työhakijoille, on mahdollista törmäyttää työpaikat ja tekijät nykyistä paremmin

Tulevalla hallituksella on seurattavanaan työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille. Muutos on hyvä mahdollisuus luoda toimintaa tehostavia ratkaisuja ja rakentaa aitoa yhteistyötä yksityisten henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Esimerkiksi lisäämällä yksityisten henkilöstöpalveluyritysten mahdollisuuksia tarjota avoimia työpaikkoja myös julkisen työvoimapalvelun rekistereissä oleville työhakijoille, on mahdollista törmäyttää työpaikat ja tekijät nykyistä paremmin. Useamman erillisen työnhakijapoolin sijaan tarvitsemme yhden toimivan järjestelmän, jonka avulla ihmiset työllistyvät sujuvasti avoimille työmarkkinoille.

Suomen työikäisen väestön osuus kasvaa vain maahanmuuton kautta ja tarvitsemme lisää tekijöitä. Suomeen muuttavien lupapalvelujen, kotoutumisen sekä reitin työelämään on oltava sujuvia. Työhön johtavan maahanmuuton edistäminen ja kansainvälisten osaajien rekrytoinnin vastuut tulee keskittää yritysten osaamistarpeita tuntevalle työ- ja elinkeinoministeriölle. Palveluvelvoitteena viikon käsittelyaika työlupapäätöksille on täysin mahdollinen, jos poistamme saatavuusharkinnan, otamme käyttöön sähköisen tunnistautumisen lupapalveluissa sekä poistamme eri hallinnonaloille siiloutuneen maahanmuuton palvelumallin. Työelämään pääsy nopeuttaa kotoutumista, ja siksi turvapaikanhakijoiden tai väliaikaista suojelua tarvitsevien osaaminen tulee tunnistaa, työelämävalmiuksia vahvistaa ja työelämään siirtymistä nopeuttaa.

Jotta Suomi onnistuu saamaan osaajia ulkomailta, meidän tulee panostaa laadukkaisiin palveluihin myös mukana muuttaville perheille.

Jotta Suomi onnistuu saamaan osaajia ulkomailta, meidän tulee panostaa laadukkaisiin palveluihin myös mukana muuttaville perheille. Kuntien ja kaupunkien tulee lisätä englanninkielisiä palveluja sekä varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen englanninkielistä tarjontaa. Suomen kielen koulutusta tulee lisätä sekä tarjota myös etäopetuksena ja mahdollistaa opiskelu kotoutumiskoulutuksen ulkopuolisille kohderyhmille. Työnantajien kansainvälisten osaajien rekrytointivalmiuksia, kykyjä rakentaa ja johtaa monikulttuurisia työyhteisöjä tulee edelleen tukea.

Palvelus Suomelle on Paltan ehdottamien ratkaisujen kokonaisuus seuraavaan hallitusohjelmaan, joiden tavoitteena on mm kasvattaa osaamista, lisätä työvoiman liikkuvuutta ja rakentaa sujuvampaa maahanmuuttoa. Lisää palveluratkaisuistamme voit lukea täältä.

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös