11.06.2024 -

Satamat tarjoavat työtä logistiikka-alan osaajille – mitä tekijöiltä toivotaan?

Vuokko Piekkala

Asiantuntija, Työmarkkinat

, ,

Vierailimme toukokuun lopulla Rotterdamin kansainvälisillä logistiikka-alan Breakbulk 2024 Europe -messuilla. Rotterdam on Alankomaiden ja Euroopan suurin merisatama ja satamaliikenteen keskus, joten messumatka oli hyvä tilaisuus tutustua paitsi kansainvälisiin alan toimijoihin ja jäsenyritystemme edustajiin, myös itse Rotterdamin satama-alueeseen.

Vierailu herätti paljon ajatuksia. Kuulemamme ja näkemämme vahvistivat, että tulevaisuudennäkymät puhuttavat satamissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti, ja myös haasteet ovat pitkälti samat.

Rotterdamin satama-alueella katse suuntautuu tulevaan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta korostuu, unohtamatta ihmistä, sillä ihminen on se, joka innovoi. Siksi panostaminen tulevaisuuden työvoimaan nähdään tärkeäksi. Tämä oli keskeinen viesti logistiikan tulevaisuutta luotaavassa paneelissa Shaping the Future of Logistics – Starts with the Next Generation of Young Leaders. Paneeli oli suunnattu etenkin paikalla olleille alan opiskelijoille, ja panelisteina oli kansainvälisten logistiikkatoimijoiden edustajia.

Kiinnostavan paneelin moderaattorina toimi Margaret A. Kid Houstonin yliopistosta ja panelisteina keskusteluun osallistuivat Martyn Lawns / DHL Global Forwarding, Oliver Jochims / AXXUM Group; Lars Feller / dship Carriers, Renée Rotmans / Port ot Rotterdam.

Panelistit toivat esiin omien yritystensä vahvuuksia ja yleisiä teemoja. Esimerkiksi Rotterdamin satama korosti työtään kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden parissa. Tulevaisuuden työntekijöitä houkuteltiin korostamalla mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista, esimerkiksi valmennusohjelmaa hyödyntämällä. Korostettiin halukkuutta oppia ja tehdä työtä, olla utelias ja omata ongelmanratkaisutaitoja.

Panelistit kertoivat yritystensä hyödyntävän myös senioreiden osaamista siten, että juniori voi oppia vanhemmilta kollegoiltaan. Opintojen lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että työntekijä pitää itsestään huolta, esimerkiksi harrastamalla urheilua.

Logistiikka-ala on kansainvälinen ala ja yhteinen kieli monella toimijalla on englanti. Tähän on havahduttu siten, että yritykset tarjoavat myös englannin kielen koulutusta työntekijöilleen. Kielen lisäksi paneelissa tuotiin esille asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kulttuuriin ja tapoihin perehtyminen. Informaatio asiakkaasta on tärkeää, jotta tiedetään, mitä asioita asiakas arvostaa ja miten valitsee yhteistyökumppaninsa.

Rotterdamin satama ja sen alueen toimijat muodostavat ekosysteemin, jossa on koulutusta ja kumppanuuksia sekä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Näillä pyritään osaltaan säilyttämään satamassa toimivien yritysten kilpailukykyä. Myös erilaisia digitaalisia alustoja hyödynnetään kuvaamaan toimintojen kokonaisuutta ja lisäämään ulkopuoliselle tietämystä satamasta ja sen toiminnoista. Rotterdamin satama panostaa jo kouluikäisiin – mieleeni tuli eräänlainen satamien yrityskylä, ”versio suomalaisten koulujen yrityskylästä”.

Keskustelu herätti ajatuksia ja jatkokysymyksiä, joista jatkamme myöhemmin Rotterdamin sataman edustajan kanssa. Vastaavia teemoja miettivät myös suomalaiset satama-alan toimijat, joten oppia on hyvä jakaa ja kehittää omia toimintatapoja vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Kirjoittaja Vuokko Piekkala on Paltan liikenne- ja logistiikkapalvelutiimin työmarkkina-asiantuntija.

Paltalaiset Rotterdamissa: Vuokko Piekkala, Paula Peittola, Heini Wiik-Blåfield ja Jessika Silfvast.

Tiesitkö?

Merikuljetukset ovat tärkein kuljetusmuoto maailman ja Suomen tavaraliikenteessä, mikä tekee satamista tärkeän osan globaaleja toimitusketjuja. Satamien tehtävänä on toimia solmukohtina erilaisille tavaratoimituksille ja kuljetusmuodoille. Tavaratoimitusten läpivienti satamien kautta edellyttää lukuisia toimijoita ja työvaiheita. Satamissa toimitusketjujen hallinnan merkitys korostuu toimijoiden ja prosessien heterogeenisyydestä johtuen.

(lähde: Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisu, Satamayhteisön informaatiokeskus tiedonvälityksen tehostajana, 2010)

Breakbulk 2024 Rotterdam
Breakbulk-messuilla oli noin 600 näytteilleasettajaa ja 11 000 vierailijaa noin 126 eri maasta.

Tältä kirjoittajalta myös