04.01.2023 -

Suomi uutta suuntaa hakemassa – edunvalvonnan suuri vuosi alkoi

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

,

Alkanut vuosi on Suomen tulevaisuuden kannalta todella merkittävä. Se on sitä niin sisä- kuin ulkopolitiikankin näkökulmasta. Samalla Suomen tulee etsiä uutta suuntaa sille, mistä tulevaa talouskasvua saadaan työllisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen ja ylipäätään Suomen ja suomalaisten menestymisen turvaamiseksi, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki bloggaa.

Huhtikuun alun eduskuntavaaleissa ratkeaa, millaisella hallituspohjalla Suomea seuraavat vuodet hallitaan ja millaiseen talouspolitiikkaan uusi hallitus tulee nojaamaan päätöksissään.

Suomalaisten yritysten kannalta huhti-toukokuun hallitusneuvottelut kulminoituvat yhteen melko yksinkertaiseen kysymykseen: onnistuuko uusi hallitus luomaan elinkeinoelämän tulevaisuuteen uskoa ja luottamusta sekä tekemään yritysten kasvuedellytyksiä tukevia päätöksiä.

Ulko- ja erityisesti turvallisuuspolitiikan rintamalla merkittävin asia on Suomen NATO-jäsenyyden toteutuminen. Päätöksellä on ulottuvuutensa myös elinkeinoelämälle: se vahvistaa omalta tärkeältä osaltaan luottamusta Suomeen investointikohteena ja lisää maamme houkuttelevuutta ulkomaalaiselle työvoimalle. Toivottavasti asiasta päättäminen ei veny ainakaan pidemmälle kuin Turkin kesäkuun vaalien maisemiin.

Myös EU-politiikasta on syytä puhua näissä eduskuntavaaleissa aikaisempia vaaleja enemmän. EU:n tulee jatkossa vahvemmin puolustaa Euroopan turvallisuutta, demokratiaa ja muita yhteisiä eurooppalaisia arvoja sekä samalla vahvistaa entisestään neljää vapautta eli ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden liikkuvuutta. Näistä erityisesti palveluiden vapaassa liikkuvuudessa on vielä hyvin paljon tehtävää.

Erityisesti palveluiden vapaassa liikkuvuudessa on EU:ssa paljon tehtävää.

Pienenä avotalousmaana Suomen uuden hallituksen tuleekin ottaa aikaisempaa vahvempi rooli EU:n sisämarkkinoiden ja laajemminkin vapaakaupan puolustamisessa. Erityisen tärkeäksi tämän tekee se, että yrityksemme tarvitsevat kipeästi uusia markkinoita Venäjän markkinoiden sulkeuduttua.

Monesti sanotaan, että vaalit ovat ihmisen parasta aikaa. Siitä en tiedä, mutta ainakin ne ovat sitä edunvalvonnalle. Paltassa olemme koonneet omat hallitusohjelmatavoitteemme Palvelus Suomelle -otsikon alle, ja esitämme neljän eri kasvuratkaisun avulla keskeisimpiä tavoitteitamme seuraavalle vaalikaudelle.

Palvelualoilla on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia talouskasvun turvaamisen näkökulmasta.

Palvelualoilla on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia talouskasvun turvaamisen näkökulmasta. Saamme valjastettua tämän potentiaalin, kun teemme Suomesta entistä paremman kasvuympäristön palveluille, panostamme työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen, valjastamme digitalisaation mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen ja vahvistamme palveluiden tärkeää roolia vihreässä siirtymässä.

Perinteisen edunvalvonnan ja yksityiskohtaisten tavoitteiden ohessa haluamme vahvistaa tietoisuutta palvelualojen merkityksestä Suomelle. Liian moni päättäjä nimittäin yllättyy esimerkiksi seuraavista faktoista, joihin tämäkin blogi on hyvä päättää: palvelualat työllistävät yli miljoona suomalaista, ne tuottavat yli 40 prosenttia Suomen BKT:stä ja palveluviennin osuus on viennistämme jo lähes kolmannes.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös