15.10.2021 -

Toimintaympäristön ennakoitavuuden merkitys korostuu koronakriisin taittuessa

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

,

Moni palvelualan toimija joutui koronasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen ennen kokemattoman tilanteen eteen. Pahimmillaan yrityksen toimintamahdollisuudet vietiin kokonaan tai niitä rajoitettiin raskailla viranomaistoimilla merkittävästi. Valtio toki tuli vastaan erilaisin kohdennetuin tukitoimin, joista on perusteltua myös kiittää hallitusta ja erityisesti TEM:iä. Epäilemättä nämä tukitoimet pelastivat Suomen yrityskenttää ennennäkemättömältä konkurssiaallolta.

Nyt kun rajoituksia on voitu vähitellen purkaa rokotekattavuuden kasvaessa ja pahimman kriisin toivottavasti jäätyä taaksemme, korostuu jatkossa entisestään yritysten toimintaympäristön ennakoitavuuden merkitys.

Hallituksen tulee ottaa ennakoitavuus ja luottamuksen rakentaminen tulevaan toimintansa ohjenuoraksi huomattavasti nykyistä vahvemmin. Ennakoitavuuteen liittyen tältä viikolta löytyy sekä hyvä että erittäin huono esimerkki, vieläpä saman lainsäädäntöhankkeen sisältä.

Tartuntatautilain muuttaminen mahdollistaa lopulta koronapassin käyttöönoton myös Suomessa. Passi mahdollistaa rajoitustoimien kohteena oleville yrityksille, kuten esimerkiksi yökerhoille, mahdollisuuden pidentää aukioloaikojaan ja siten palvella paremmin. Koronapassi olisi toki ollut hienoa saada käyttöön jo aikaisemmin – monet tapahtumat, elokuvanäytökset, kulttuuritilaisuudet ja vastaavat olisivat siten voineet hyödyntää koronapassia kotimaassa jo kesällä. Mutta parempi myöhään kuin ei lainkaan.

Samaisesta tartuntatautilain muuttamisesta löytyy valitettavasti kovin huonokin esimerkki ennakoitavuuden ja tulevan kasvun mahdollistamisen kannalta. Maahantulosäännökset säilyvät meillä huomattavasti tiukempina kuin EU-maissa keskimäärin. Erityisesti tämä koskee ilman rokotetodistuksia maahan saapuvia EU-kansalaisia sekä EU-alueen ulkopuolelta tulevia rokotettujakin matkailijoita. Tässä Suomi on hallituksen toimesta antamassa liian pitkän etumatkan pahimmille kilpailijamaillemme.

Osan hallituspuolueiden kansanedustajien kipuilu lain käsittelyn yhteydessä eduskunnassa osoittaa, että ongelmat on kyllä tunnistettu, mutta asialle ei pystytty enää tekemään mitään hallituspuolueiden sopimista pelisäännöistä johtuen. Kyseessä on erittäin valitettava tilanne, varsinkin kun keskeiset valiokuntien kuulemat asiantuntijatkin olivat olleet sitä mieltä, että lievennykset toisen koronatestin vaatimukseen ja rokotteiden laajempaan tunnustamiseen olisivat olleet perusteltuja.

Vieläkin olisi mahdollisuus korjata tilanne. Tartuntatautilaista olisi tältä osin hallituksen niin halutessa mahdollista antaa korjaava esitys, joka olisi mahdollisuus saattaa voimaan nopeastikin. Näin kuitenkaan tuskin tulee käymään. Siksi on erityisen tärkeää korottaa ilmaantuvuustason vaatimuksia ja rajoittaa näiden vaatimusten kestoa mahdollisimman lyhyeen tartuntatautilakiin liittyvässä valtioneuvoston asetuksessa, joka on tarkoitus antaa tänään. Toivottavasti edes nämä  saadaan tehdyksi, jotta matkailuun liittyvien toimijoiden tilanne paranisi edes hieman.

Kuten kirjoituksen alussa totesin, koronakriisin taittuessa entistä suurempaan arvoon nousee ennakoitava toimintaympäristö. Yritykset tarvitsevat näkymän tulevaan, ja tämän tärkeys vain korostuu koronan aiheuttaman epävarmuuden jälkeen.

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös