29.01.2020 -

Työllisyyden kasvu palvelualojen varassa

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

,

Vuonna 2019 työllisten määrä kasvoi yksityisissä palveluissa 34 tuhannella. Koko taloudessa työllisten määrä kasvoi kuitenkin vain 26 tuhannella, sillä monilla muilla aloilla työllisyys väheni. Suhdanteen heikkeneminen näkyi jo teollisuudessa ja rakentamisessa. Työllisyyden kasvu onkin hidastunut selvästi. 

Yksityiset palvelut kattavat kaksi kolmasosaa viimeisenä kolmena vuotena tapahtuneesta työllisten määrän kasvusta. Ilman julkista hallintoa, koulutusta ja sotealaa, jotka ovat pääosin julkista sektoria, palveluiden osuus työllisten määrän kasvusta oli 88 prosenttia. Koko talouden työllisyyskehitys on nojannut siis vahvasti palveluihin 

Vuonna 2019 työllisten määrä kasvoi kaikilla yksityisten palveluiden toimialoillaKasvu oli sekä määrällisesti että suhteellisesti voimakkainta majoitus- ja ravitsemispalveluissa, informaatio- ja viestintäpalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Informaatio- ja viestintäpalveluissa työllisten määrä on kasvanut peräti 22 tuhannella viimeisen kolmen vuoden aikana.    

Palvelualojen suhdannenäkymät vaihtelevat, mikä näkyy myös toimialojen työllisyyskehityksessä.  

Suurimmilla palvelualoilla, yritys- ja asiantuntijapalveluissa ja logistiikassa, työllisyyden kasvu oli vuonna 2019 huomattavasti muita aloja vaimeampaa. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä työllisten määrä jopa väheni hieman. Vuoden 2019 loppua kohden riittämätön kysyntä alkoi nousta esiin myös palveluyritysten kasvun esteitä koskevissa suhdannebarometrivastauksissa.  

Monilla palvelualoilla merkittävin kasvun este on edelleen työvoimapula.

Monilla palvelualoilla merkittävin kasvun este on silti edelleen työvoimapulaVuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen suhdannebarometrissa lähes kolmannes palvelualan yrityksistä ilmoitti osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua. Avoimia työpaikkoja on paljon ja niistä valtaosa on eri palvelualoilta.  

Palvelualoilla työllisyyden kasvu tulee kuluvana vuotena kuitenkin hidastumaan selvästi. Koko talouden tasolla työllisyyden kasvu käytännössä pysähtyy. Esimerkiksi valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2020 työllisyysasteeksi on jo joulukuussa 2019 saavutettu 73 prosenttia. Nykyisellä demografisella kehityksellä ja julkisten menojen mitoituksella tämä ei riitä.     

Onneksi keinot työllisyysasteen nostamiseksi kuitenkin tunnetaan. Ongelmana on vain päätöksenteon vaikeus.   

Kirjoittaja on Paltan pääekonomisti.

Tältä kirjoittajalta myös