27.01.2020 -

Työllisyyden kuntakokeiluissa nojattava vahvemmin yhteistyöhön 

Tuomas Ylitalo

Kuntakokeilujen tavoite on erittäin tärkeä ja hyvä. Toteutuksessa ja sen valmistelussa on tosin vielä paljon kysymyksiä auki. Palta toivoo työllisyyden kuntakokeilujen valmistelun pyrkivän yhä laadukkaampaan ja tiiviimpään yhteistyöhön yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa tehokkaiden työllisyyspalveluiden löytämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Kokeilujen aikana on suuri mahdollisuus panostaa yhteistyön laatuun ja löytää uusia toimivia ratkaisuja. 

Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteensovittamalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä päätösoikeutta työllisyysmäärärahojen käyttöön hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti. Kunnat tuovat omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.  

Kokeiluissa olisi ensiarvoisen tärkeää varmistaa yhdenmukaiset palvelut kaikilla alueilla.

Palta katsoo, että hallituksen esitysluonnos ei anna vielä tarpeeksi selkeää kuvaa, kuinka työllisyys- ja yrityspalveluja tullaan kehittämään kuntien ja TE-hallinnon toimesta. Kokeiluissa olisi ensiarvoisen tärkeää varmistaa yhdenmukaiset palvelut kaikilla alueilla.

Kokeiluihin liittyvät vastuunsiirrot eivät saa pysäyttää työllisyystoimien etenemistä. Vanhat toimintatavat eivät saa muodostua uusien ja innovatiivisten työllisyys- ja yrityspalveluiden tarjoamisen esteeksi tai hidasteeksi. Työnhakijan kannalta on suuri vaara, että palvelujen saanti monimutkaistuu ja sekavoituu. Uhkana on myös palvelujärjestelmien sirpaloituminen kansallisesti.  

Aiempien hallituskausien kokeilujen tulosten arvioinnin relevanssia on arvioitu lausunnolla olleen lakiluonnosmateriaalin taustoituksessa. On tärkeää varmistaa, ettei päädytä jälleen tämän kokeilujakson päättyessä loppuraporttiin, joka toteaa vain, ettei kokeiluja pystytä vertailemaan keskenään. 

Yhteistyö mahdollistaa parhaat työkalut 

Palta katsoo, että kokeiluissa tulisi tavoitella yhä vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien, sekä yksityisen ja kolmannen sektorin resursseja, osaamista ja palveluja. 

Esitämme muutoksia pykäliin, jotta myös laissa huomioitaisiin vahvemmin yhteistyön mahdollisuudet. Kokeilukuntien ja TE-hallinnon tulisi etsiä ja toteuttaa laaja-alaisesti tehokkaita ratkaisuja yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajien kanssa. Toisekseen, jos esitetyn mukaisesti perustetaan kuntakokeilualueille jonkinlainen yhteistyöelin, tulisi siihen ottaa mukaan valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat. 

Hallituksen työllisyystavoitteeseen pääseminen ei ole mahdollista ilman yksityistä sektoria ja erityisesti henkilöstöpalvelualan toimijoita.

Hallituksen työllisyystavoitteeseen pääseminen ei ole mahdollista ilman yksityistä sektoria ja erityisesti henkilöstöpalvelualan toimijoita. Henkilöstöpalveluala tuntee työmarkkinoiden tarpeet ja työpaikkoja syntyy sopivien tekijöiden löytyessä. Piilotyöpaikkoja ja tarvetyöpaikkoja on tuhansia, mutta työpaikat eivät kuitenkaan täyty ilman sopivien tekijöiden löytymistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi kommentteja työllisyyden kuntakokeiluita koskevaan hallituksen esitysluonnokseen. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee työllisyyden kuntakokeiluja, joiden on määrä käynnistyä keväällä 2020 ja kestää 31.12.2022 asti. Palta edustaa henkilöstöpalveluyrityksiä sekä yksityisiä palvelutoimialoja, joihin pääosin tällä hetkellä työllistytään. Jätimme lausuntomme määräaikaan mennessä ministeriön tarkasteltavaksi. 

Kirjoittaja on Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija.

Tältä kirjoittajalta myös