20.08.2019 -

Työmarkkinakierroksella ratkaistaan kasvun ja työllisyyden kehitys

Paltan viestintä

, ,

Syksyn laaja työmarkkinakierros on käynnistymässä. Julkisuudessa on etukäteen nostettu kilpailukykysopimuksen jatko ja erityisesti siihen sisältyvä työajan pidentäminen yhdeksi keskeisimmistä kysymyksistä eri alojen neuvottelupöydissä.

Paltan kanta on selvä: kiky-sopimuksen mukainen työajan pidennys on edelleen keskeinen elementti tulevissa sopimuksissa. Ilman sitä yritysten kilpailukyky vaarantuu, ja tätä riskiä meillä ei hidastuvan talouskasvun ja epävarmojen talousnäkymien aikana ole varaa ottaa. Elokuussa julkaistu Etlan tutkimus osoitti, että edellisellä hallituskaudella solmittu kiky-sopimus nosti työllisyyttä ja paransi Suomen kilpailukykyä. Nyt jos koskaan tätä kehitystä pitää tukea. Vain kilpailukykyinen yritys voi luoda työpaikkoja ja tarjota työtä.

Suomen Pankki ennusti kesäkuussa 2019, että talous kasvaa Suomessa kuluvana vuonna 1,6 prosenttia, ensi vuonna 1,5 prosenttia ja vuonna 2021 enää 1,3 prosenttia. Palvelualoilla on toistaiseksi mennyt vielä hyvin, mikä on osaltaan kannatellut taloutta vuoden 2019 ensimmäisellä puolikkaalla. Suhdannehuippu on kuitenkin takanapäin ja samalla myös palvelualojen kasvun ennustetaan hidastuvan.

Syksyn neuvottelupöydissä tehtävät ratkaisut vaikuttavat suoraan myös hallituksen asettaman 75 prosentin työllisyystavoitteen onnistumiseen.

Syksyn neuvottelupöydissä tehtävät ratkaisut vaikuttavat suoraan myös hallituksen asettaman 75 prosentin työllisyystavoitteen onnistumiseen. Alakohtaisia ratkaisuja haettaessa on pidettävä mielessä kokonaiskuva. Suomi elää viennistä. Siksi kustannusten enimmäistaso tulee määritellä vientiteollisuuden neuvotteluissa. Palta tukee omalta osaltaan vientivetoisen työmarkkinamallin toteutumista. Digitalisaation myötä globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä on jatkuvasti kasvava joukko. Myös palvelualoilla toimivien yritysten toimintaympäristö on globaali.

Palta neuvottelee noin 120 palvelualan työehtosopimusta tulevan syksyn ja kevään aikana. Iso osa näistä sopimuksista on päättymässä tammikuun lopussa 2020, ja ensimmäiset jo lokakuun 2019 lopussa. Monissa sopimuksissa oleva mahdollisuus optiovuoteen pelkästä palkkaratkaisusta sopimalla ei todennäköisesti toteudu, vaan neuvottelut käydään työehtosopimukset uudistaen myös tekstimääräysten osalta sovittavalla tavalla.

Tavoitteenamme ovat kilpailukykyä, kasvua, hyvää työllisyyttä ja paikallista sopimista lisäävät sopimusratkaisut. Eri toimialat ja myös palvelualojen yritykset keskenään ovat hyvin erilaisia, minkä vuoksi joidenkin haikailemiin keskitettyihin ratkaisuihin ei enää ole paluuta. Nykyajan nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä yritysten tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut ovat kaikkien etu.

Kirjoittaja on Paltan työmarkkinajohtaja.

Tältä kirjoittajalta myös